تبلیغات
جغرافیای محمد حسین احسانی - نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها
 
جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

 نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس ششم

1-شهرستان های استان سمنان را بر روی نقشه مشخص کنید.

2-عبارت کامل کردنی: ( درجزین )

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس هفتم

1-اولین الگوی زیست بشر در کره زمین چیست؟

2-چهار رکن اصلی عشایر را نام ببرید؟

3- عشایر استان سمنان به دو گروه عمده تقسیم می شوند نام ببرید.

4- اصطلاح ییلاق ، قشلاق و میان بند را توضیح دهید؟

5- روستاهای استان سمنان که از نوع متمرکزند به چه شکل هایی و در کجا استقرار یافته اند؟

6- عبارت کامل کردنی : ( محیطِ جغرافیایی )         بقیه در ادامۀ مطلب

ادامۀ مطلب

7/1- بخش عمده درآمد روستاییان استان سمنان از چه راه هایی است؟ 4 مورد

7/2- به طور کلی بیش تر شهرهای استان سمنان در کوهپایه های جنوبی البرز واقع شده اند . علل عمده این امر چیست؟4 مورد

8-بیش تر شهرهای استان سمنان قدمت تاریخی دارند. در این شهرها بافت قدیمی و بافت جدید هر یک به ترتیب در کجا مشاهده می شود؟

9- بافت قدیم و بافت جدیدِ شهرها از چند نظر با هم تفاوت دارند؟ 3 مورد خلاصه

11- دلایل وجود کوچه های تنگ و باریک و پرپیچ و خم در بافت قدیم شهرهای استان چه بوده است؟ 2 مورد خلاصه

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس هشتم

1- آگاهی از ویژگی های جمعیت چه اهمیتی دارد؟

2- چرا نرخ رشد جمعیّت در مناطق روستایی استان سمنان منفی است؟( ج: به علّت مهاجرت روستائیان)

3- استان سمنان از استان های با تراکم خیلی ......................جمعیّت است.( کم )

4- استان سمنان را می توان از نظر پراکندگی جمعیّت به دو بخش تقسیم کرد توضیح دهید؟

5- میزان شاغلان در بخش های کشاورزی ، صنعت و خدمات در استان سمنان چگونه است؟

6- انواع مهاجرت در استان سمنان را نام ببرید؟ 4 مورد

7- مهاجرت از روستا به شهردر استان سمنان به چه دلایلی صورت می گیرد؟ 3 مورد

8- مهاجرت از مناطق مختلف استان به استان هی دیگر و بالعکس به چه دلایلی صورت می گیرد؟5 مورد

9- مهاجرت فصلی کشاورزان داخل استان و برخی از استان های همجوار به ویژه استان های شمالی در فصل های سرد سال برای چیست؟1 مورد

10- مهاجرت روزانه یا رفت و آمد روزانۀ عدۀ زیادی از مردم روستاها و شهرهای کوچک به مراکز شهری استان به چه منظوری صورت می گیرد؟ 2 مورد

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس نهم

1- فرهنگ را تعریف کنید؟

2- آمیختگی کدام دو فرهنگ در کشور عزیزمان ایران موجب غنای فرهنگی این ملّت شده است؟

3- گویش به چه معناست وشکل گیری گویش ها در زبان های مختلف ناشی از کدام عوامل است؟ 3 مورد

4- عبارت کامل کردنی : ( دَری (پهلوی ) )

5-به طور کلی هر فرهنگی دارای دو جنبه جدا از هم است نام برده و هریک را با مثالی توضیح دهید؟

6- معماری ایران آمیخته ای از کدام دو فرهنگ است؟

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس دهم

1- استان سمنان پیش از تقسیمات سیاسی جدید جه نامیده می شد؟

2- شهرهای ایالت قومس را نام برده کدام شهر را مرکز این ایالت دانسته اند؟

3- جادۀ ابریشم را توضیح دهید؟

4- وجه تسمیۀ قومس  ( علت نامگذاری ) بر اساس منابع تاریخی را به طور خلاصه بنویسید؟ 4 مورد

5- به دستور چه کسی و به چه دلیلی حضرت یحیی بن موسی بن جعفر (ع) در سمنان مستقر شد؟

6- شاه عباس صفوی برای ایجاد ارتباط بین شهرها و آبادی ها در سراسر کشور چه فرمان هایی را صادر کرد؟

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس یازدهم

1- رژیم بعثی عراق در چه تاریخی جنگ را به ایران تحمیل کرد؟

2- عبارت کامل کردنی : ( تیپ مستقل 12 قائم عج )

3- نام دیگر گردنه چهار زبر چیست و رزمندگان استان در این نقطه  با چه کسانی به مقابله پرداختند؟

4- مقام معظم رهبری در سفر به استان سمنان در سال 1385 در خصوص نقش تیپ قائم در عملیات مرصاد چه فرمودند؟

5- اقدامات مهم جهاد سازندگی استان سمنان در دوران دفاع مقدس را بنویسید؟ 6 مورد

6- استان سمنان در کدام دو نقطه استان پذیرای اسرای عراقی بوده است؟

7- مشاهیر و فرهیختگان استان سمنان را نام ببرید؟ 4 مورد

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس دوازدهم

1- امروزه گردشگری از ابعاد مختلف مورد توجه است. مهم ترین امتیازهای آن را بنویسید؟ 11 مورد

2- قابلیت های موجود استان در توسعۀ گردشگری را بنویسید؟ 5 مورد

3 جاذبه های گردشگری استان سمنان را می توان در سه بخش بررسی کرد نام ببرید؟

4- جاذبه های طبیعی را تعریف کنید؟

5 جاذبه های طبیعی گردشگری استان سمنان را نام ببرید؟ 10 مورد تیترها

6- مناطق ییلاقی البرز از جاذبه های گردشگری طبیعی  در استان سمنان را با ذکر شهرستان نام ببرید؟ 5 مورد

7- غارها از جاذبه های گردشگری طبیعی در استان سمنان را با ذکر شهرستان نام ببرید؟ 7 مورد

8- آب های معدنی و درمانی از جاذبه های گردشگری طبیعی در استان سمنان را با ذکر شهرستان  نام ببرید؟ 5 مورد

9- آبشارها از جاذبه های گردشگری طبیعی در استان سمنان را با ذکر شهرستان نام ببرید؟ 5 مورد

10- جنگل ها از جاذبه های گردشگری استان سمنان  را با ذکر شهرستان نام ببرید؟ 8 مورد

11- جاذبه های فرهنگی  گردشگری را تعریف کنید؟

12- استان سمنان به چه دلیلی دارای جاذبه های فرهنگی و تاریخی بسیاری است؟ 2 مورد

13- عبارت کامل کردنی : ( باستانی اسلامی )

14- جاذبه های فرهنگی گردشگری استان سمنان را نام ببرید؟13 مورد

15- جاذبه های اقتصادی معیشتی گردشگری را تعریف کنید؟

16 جاذبه های اقتصادی معیشتی گردشگری استان سمنان را نام ببرید؟ 4 مورد

17- پیشنهادهایی برای توسعۀ پایدار بخش گردشگری بنویسید؟ 9 مورد

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس سیزدهم

1- قابلیت ها و توانمندی های استان سمنان را نام ببرید؟ 7 مورد

2- عبارت کامل کردنی :  ( زراعت مناطق کوهپایه ای )

3- با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی در استان سمنان محصولات باغی را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد بنویسید؟ با مثال برای هریک.

4- با توجه به چه عواملی استان سمنان یکی از قطب های پرورش دام و طیور در کشور به شمار می رود؟ 3 مورد

5- اشکال مختلف پرورش دام و طیور در سطح استان سمنان را بنویسید؟2 مورد

6- قابلیت های صنعتی استان سمنان را بنویسید؟ 5 مورد

7- قدمت تاریخی بهره برداری معادن استان سمنان را بنویسید؟

8- استان سمنان در کدام مواد معدنی رتبۀ ممتاز دارد؟

9- استان سمنان از لحاظ تعداد معادن رتبۀ .................و از نظر میزان استخراج رتبۀ .................کشور را به خود اختصاص داده است.( دوم هفتم )

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس چهاردهم

1- دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان سمنان در چه زمینه هایی بوده است؟ 5 مورد

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس پانزدهم

1-اصلی ترین قابلیت های توسعۀ استان سمنان را بنویسید؟ 11 مورد

2- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه در استان سمنان را بنویسید؟ 6 مورد

3- با توجه به نقشه گُنگ استان سمنان به موارد زیر پاسخ دهید:

1-نام استان همسایه :                                           2- نام شهرستان :                                               

3- نام دریاچۀ فصلی:                                          4- نام مرکز شهرستان:

  تهیّه وتنظیم : محمّد حسین احسانی - دبیر جغرافیای شهرستان سمنان

آدرس وبلاگ :GTCSEMNAN.MIHANBLOG.COM   یا  جغرافیای محمّد حسین احسانی

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی پایۀ دهم کلیۀ رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان دهم،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 16 مرداد 1398 09:22 ق.ظ
I'm impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that's both educative and amusing,
and let me tell you, you have hit the nail on the head.

The issue is an issue that not enough folks are speaking intelligently about.

I am very happy that I found this during my search
for something concerning this.
شنبه 12 مرداد 1398 01:18 ق.ظ
Hi there, just wanted to say, I loved this article.

It was inspiring. Keep on posting!
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:29 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters
on Everton Park in Singapore. I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the most amazing
lips I've seen. They are well built, with incredible arms as well as a chest that sticks out on this sweater.
We're standing before of each other speaking about how we live,
what we'd like into the future, what we're trying to find on another person. He starts telling me
that he's been rejected loads of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I do not know. Everything happens for a good reason right.
But inform me, you wouldn't reject me, can you Ana?' He
said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you today?' he was quoted saying as I recieve far better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I enjoy how you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my your back heel in the leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do that suits you in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone discussion the things they want. A person that won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid when you try a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when trying new things, especially with regards to making a new challenge in the sack ', I intimate ‘And I love ladies who are direct, who cut in the chase, like you recently did. To get
honest, what a huge turn on.
پنجشنبه 10 مرداد 1398 03:59 ب.ظ

Wow loads of very good information.
online pharmacies legitimate canadian online pharmacy canadian pharmacies shipping to usa drugstore online shopping drugs for sale usa canadian medications by mail most reliable canadian online pharmacies canadian pharmacies that are legit buy viagrow pro canadian pharmacy cialis
سه شنبه 8 مرداد 1398 08:26 ب.ظ
"We need to build to a different one crescendo, cheri," he said.
"And we should have an ending that will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled up
with lust, as well as soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I'd been feeling a stronger arousal now as I felt his
cock slide between my sensitive lips. I felt the
actual top of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy,
and I wanted him to thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back about
my clit.

I had been aching to get him inside, and I could truthfully tell that his need to
push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to check mine, and I knew the sensation of my wet pussy lips within the
head of his cock was getting too much both for of us.


"Allow finale begin," he said, and that he slid the end of
his cock inside me.

We both gasped when he held his cock there for just a moment.
I contracted my pussy to him further inside, anf the husband threw his return with
the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and every
time I squeezed my pussy around him. His cock felt
wonderful since it filled me, but I desired all of it inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, anf the husband
plunged his cock completely in.
شنبه 23 دی 1396 10:09 ب.ظ
سلام اقای احسانی.لطفا بگید که سوالات متن استان شناسی دهم در وبلاگتون کجاست؟؟؟؟
محمد حسین احسانیسلام هست بگرد پیدا می کنی.
شنبه 25 آذر 1396 07:45 ب.ظ
همکار گرامی ممنون بابت سوالهایی که در سایت قرار می دهید.سوالات جالبی هستند.
محمد حسین احسانیسلام ممنون از محبت حضرتعالی
سه شنبه 9 آبان 1396 09:03 ب.ظ
با سلام
استاد درس سوم جغرافیای ایران هم بارگزاری کنید. باسپاس
محمد حسین احسانی
سلام در ادامه مطلب بارگذاری شده است.
دوشنبه 24 مهر 1396 08:00 ب.ظ
دمت گرم اقای احسانی.گل کاشتی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی