جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

 نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس ششم

1-شهرستان های استان سمنان را بر روی نقشه مشخص کنید.

2-عبارت کامل کردنی: ( درجزین )

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس هفتم

1-اولین الگوی زیست بشر در کره زمین چیست؟

2-چهار رکن اصلی عشایر را نام ببرید؟

3- عشایر استان سمنان به دو گروه عمده تقسیم می شوند نام ببرید.

4- اصطلاح ییلاق ، قشلاق و میان بند را توضیح دهید؟

5- روستاهای استان سمنان که از نوع متمرکزند به چه شکل هایی و در کجا استقرار یافته اند؟

6- عبارت کامل کردنی : ( محیطِ جغرافیایی )         بقیه در ادامۀ مطلب

ادامۀ مطلب

7- به طور کلی بیش تر شهرهای استان سمنان در کوهپایه های جنوبی البرز واقع شده اند . علل عمده این امر چیست؟4 مورد

8-بیش تر شهرهای استان سمنان قدمت تاریخی دارند. در این شهرها بافت قدیمی و بافت جدید هر یک به ترتیب در کجا مشاهده می شود؟

9- بافت قدیم و بافت جدیدِ شهرها از چند نظر با هم تفاوت دارند؟ 3 مورد خلاصه

11- دلایل وجود کوچه های تنگ و باریک و پرپیچ و خم در بافت قدیم شهرهای استان چه بوده است؟ 2 مورد خلاصه

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس هشتم

1- آگاهی از ویژگی های جمعیت چه اهمیتی دارد؟

2- چرا نرخ رشد جمعیّت در مناطق روستایی استان سمنان منفی است؟( ج: به علّت مهاجرت روستائیان)

3- استان سمنان از استان های با تراکم خیلی ......................جمعیّت است.( کم )

4- استان سمنان را می توان از نظر پراکندگی جمعیّت به دو بخش تقسیم کرد توضیح دهید؟

5- میزان شاغلان در بخش های کشاورزی ، صنعت و خدمات در استان سمنان چگونه است؟

6- انواع مهاجرت در استان سمنان را نام ببرید؟ 4 مورد

7- مهاجرت از روستا به شهردر استان سمنان به چه دلایلی صورت می گیرد؟ 3 مورد

8- مهاجرت از مناطق مختلف استان به استان هی دیگر و بالعکس به چه دلایلی صورت می گیرد؟5 مورد

9- مهاجرت فصلی کشاورزان داخل استان و برخی از استان های همجوار به ویژه استان های شمالی در فصل های سرد سال برای چیست؟1 مورد

10- مهاجرت روزانه یا رفت و آمد روزانۀ عدۀ زیادی از مردم روستاها و شهرهای کوچک به مراکز شهری استان به چه منظوری صورت می گیرد؟ 2 مورد

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس نهم

1- فرهنگ را تعریف کنید؟

2- آمیختگی کدام دو فرهنگ در کشور عزیزمان ایران موجب غنای فرهنگی این ملّت شده است؟

3- گویش به چه معناست وشکل گیری گویش ها در زبان های مختلف ناشی از کدام عوامل است؟ 3 مورد

4- عبارت کامل کردنی : ( دَری (پهلوی ) )

5-به طور کلی هر فرهنگی دارای دو جنبه جدا از هم است نام برده و هریک را با مثالی توضیح دهید؟

6- معماری ایران آمیخته ای از کدام دو فرهنگ است؟

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس دهم

1- استان سمنان پیش از تقسیمات سیاسی جدید جه نامیده می شد؟

2- شهرهای ایالت قومس را نام برده کدام شهر را مرکز این ایالت دانسته اند؟

3- جادۀ ابریشم را توضیح دهید؟

4- وجه تسمیۀ قومس  ( علت نامگذاری ) بر اساس منابع تاریخی را به طور خلاصه بنویسید؟ 4 مورد

5- به دستور چه کسی و به چه دلیلی حضرت یحیی بن موسی بن جعفر (ع) در سمنان مستقر شد؟

6- شاه عباس صفوی برای ایجاد ارتباط بین شهرها و آبادی ها در سراسر کشور چه فرمان هایی را صادر کرد؟

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس یازدهم

1- رژیم بعثی عراق در چه تاریخی جنگ را به ایران تحمیل کرد؟

2- عبارت کامل کردنی : ( تیپ مستقل 12 قائم عج )

3- نام دیگر گردنه چهار زبر چیست و رزمندگان استان در این نقطه  با چه کسانی به مقابله پرداختند؟

4- مقام معظم رهبری در سفر به استان سمنان در سال 1385 در خصوص نقش تیپ قائم در عملیات مرصاد چه فرمودند؟

5- اقدامات مهم جهاد سازندگی استان سمنان در دوران دفاع مقدس را بنویسید؟ 6 مورد

6- استان سمنان در کدام دو نقطه استان پذیرای اسرای عراقی بوده است؟

7- مشاهیر و فرهیختگان استان سمنان را نام ببرید؟ 4 مورد

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس دوازدهم

1- امروزه گردشگری از ابعاد مختلف مورد توجه است. مهم ترین امتیازهای آن را بنویسید؟ 11 مورد

2- قابلیت های موجود استان در توسعۀ گردشگری را بنویسید؟ 5 مورد

3 جاذبه های گردشگری استان سمنان را می توان در سه بخش بررسی کرد نام ببرید؟

4- جاذبه های طبیعی را تعریف کنید؟

5 جاذبه های طبیعی گردشگری استان سمنان را نام ببرید؟ 10 مورد تیترها

6- مناطق ییلاقی البرز از جاذبه های گردشگری طبیعی  در استان سمنان را با ذکر شهرستان نام ببرید؟ 5 مورد

7- غارها از جاذبه های گردشگری طبیعی در استان سمنان را با ذکر شهرستان نام ببرید؟ 7 مورد

8- آب های معدنی و درمانی از جاذبه های گردشگری طبیعی در استان سمنان را با ذکر شهرستان  نام ببرید؟ 5 مورد

9- آبشارها از جاذبه های گردشگری طبیعی در استان سمنان را با ذکر شهرستان نام ببرید؟ 5 مورد

10- جنگل ها از جاذبه های گردشگری استان سمنان  را با ذکر شهرستان نام ببرید؟ 8 مورد

11- جاذبه های فرهنگی  گردشگری را تعریف کنید؟

12- استان سمنان به چه دلیلی دارای جاذبه های فرهنگی و تاریخی بسیاری است؟ 2 مورد

13- عبارت کامل کردنی : ( باستانی اسلامی )

14- جاذبه های فرهنگی گردشگری استان سمنان را نام ببرید؟13 مورد

15- جاذبه های اقتصادی معیشتی گردشگری را تعریف کنید؟

16 جاذبه های اقتصادی معیشتی گردشگری استان سمنان را نام ببرید؟ 4 مورد

17- پیشنهادهایی برای توسعۀ پایدار بخش گردشگری بنویسید؟ 9 مورد

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس سیزدهم

1- قابلیت ها و توانمندی های استان سمنان را نام ببرید؟ 7 مورد

2- عبارت کامل کردنی :  ( زراعت مناطق کوهپایه ای )

3- با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی در استان سمنان محصولات باغی را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد بنویسید؟ با مثال برای هریک.

4- با توجه به چه عواملی استان سمنان یکی از قطب های پرورش دام و طیور در کشور به شمار می رود؟ 3 مورد

5- اشکال مختلف پرورش دام و طیور در سطح استان سمنان را بنویسید؟2 مورد

6- قابلیت های صنعتی استان سمنان را بنویسید؟ 5 مورد

7- قدمت تاریخی بهره برداری معادن استان سمنان را بنویسید؟

8- استان سمنان در کدام مواد معدنی رتبۀ ممتاز دارد؟

9- استان سمنان از لحاظ تعداد معادن رتبۀ .................و از نظر میزان استخراج رتبۀ .................کشور را به خود اختصاص داده است.( دوم هفتم )

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس چهاردهم

1- دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان سمنان در چه زمینه هایی بوده است؟ 5 مورد

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس پانزدهم

1-اصلی ترین قابلیت های توسعۀ استان سمنان را بنویسید؟ 11 مورد

2- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه در استان سمنان را بنویسید؟ 6 مورد

3- با توجه به نقشه گُنگ استان سمنان به موارد زیر پاسخ دهید:

1-نام استان همسایه :                                           2- نام شهرستان :                                               

3- نام دریاچۀ فصلی:                                          4- نام مرکز شهرستان:

  تهیّه وتنظیم : محمّد حسین احسانی - دبیر جغرافیای شهرستان سمنان

آدرس وبلاگ :GTCSEMNAN.MIHANBLOG.COM   یا  جغرافیای محمّد حسین احسانی

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی پایۀ دهم کلیۀ رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان دهم،
لینک های مرتبط :
شنبه 23 دی 1396 10:09 ب.ظ
سلام اقای احسانی.لطفا بگید که سوالات متن استان شناسی دهم در وبلاگتون کجاست؟؟؟؟
محمد حسین احسانیسلام هست بگرد پیدا می کنی.
شنبه 25 آذر 1396 07:45 ب.ظ
همکار گرامی ممنون بابت سوالهایی که در سایت قرار می دهید.سوالات جالبی هستند.
محمد حسین احسانیسلام ممنون از محبت حضرتعالی
سه شنبه 9 آبان 1396 09:03 ب.ظ
با سلام
استاد درس سوم جغرافیای ایران هم بارگزاری کنید. باسپاس
محمد حسین احسانی
سلام در ادامه مطلب بارگذاری شده است.
دوشنبه 24 مهر 1396 08:00 ب.ظ
دمت گرم اقای احسانی.گل کاشتی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی