جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

نمونه سئوالات کتاب جغرافیای(3)کاربردی- پایۀ دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

درس سوم: ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل

1- مهم ترین تحولات حمل و نقل در 4000 سال پیش را بنویسید؟

2- مهم ترین تحولات حمل و نقل در دوره هخامنشیان و دولت روم را شرح دهید؟

3- مهم ترین تحولات حمل و نقل تا پیش از انقلاب صنعتی را بیان کنید؟

4- مهم ترین تحولات حمل و نقل در اوایل قرن نوزدهم را بنویسید؟

5- مهم ترین تحولات حمل و نقل در اوایل قرن بیستم را بنویسید؟

6- مهم ترین تحولات حمل و نقل در طی جنگ جهانی دوم را بیان کنید؟

7- عواملی که موجب گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل در نیمه قرن اخیر شده است را بنویسید؟ 3 مورد

8- مهم ترین وسایل حمل و نقل در جهان امروز را بنویسید؟ 5 مورد

9- حمل و نقل را تعریف کنید؟ بقیه در ادامۀ مطلب

 

10- حمل و نقل از چه جنبه هایی در زندگی جوامع اهمیت دارد ؟ 4 مورد هر یک را به اختصار شرح دهید.

11- ارتباط متقابل میان حمل و نقل با جغرافیا را بنویسید؟

12- جغرافیای حمل و نقل را تعریف کنید؟

13- چرا جغرافیای حمل و نقل شاخه ای از جغرافیای اقتصادی محسوب می شود؟

14- شیوه های حمل و نقل را نام ببرید؟ 5 مورد

15- حمل و نقل در مسافت نزدیک ، نسبتا دور و مسافت دور با چه شیوه ای انجام می گردد؟

16- مزایای حمل و نقل جاده ای را بنویسید؟ 4 مورد

17- محدودیت ها و مشکلات حمل و نقل جاده ای را بنویسید؟ 3 مورد

18- عوامل تغییر فضای جغرافیایی درحمل و نقل جاده ای را بنویسید؟ 2 مورد

19- نتایج گسترش جاده ها و خودروها را بنویسید؟

20- تعداد و مسافت آزادراه ها و بزرگراه های کشور نسبت به یک دهه قبل به ترتیب چند برابر شده است؟

21- کدام آزاد راه ها از پرترددترین آزاد راه های کشورند؟ 2 مورد

22- ویژگی های حمل ونقل ریلی را بنویسید؟3 مورد

23- مزایای حمل و نقل ریلی را بنویسید؟ 5 مورد

24- محدودیت های حمل و نقل ریلی را بنویسید؟

25- انواع لوکوموتیو از گذشته تا امروز را نام ببرید؟3 مورد

26- اولین قطار پرسرعت جهان را نام ببرید؟

27- قطار پرسرعت را تعریف کنید؟

28- میزان سرعت قطارهای تندرو را بنویسید؟

29- تولیدکنندگان عمده قطارهای تندرو را نام ببرید؟ 6 مورد

30- گسترده ترین شبکه های ریلی در کدام قاره قرار دارد؟

31- مهم ترین کشورهای دارای بیشترین میزان خطوط ریلی در جهان را نام ببرید؟ 4 مورد

32- گسترده ترین و طولانی ترین شبکه ریلی جهان در کدام کشور قرار دارد؟

33- بیشترین میزان خطوط سریع السیر ( تندرو) در کدام کشور قرار دارد؟

34- تنها مسیر خط برقی کشور ( قطار ) در کجا قرار دارد؟

35- مهم ترین پروژه های در دست اجرای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را بنویسید؟ 2 مورد

36- مهم ترین مسیرهای آبی در حمل و نقل آبی را نام ببرید؟ 5 مورد

37- اهمیت حمل و نقل دریایی را بنویسید؟ 2 مورد

38- کشتی نفتکش غول پیکر VLCC  و کشتی پاناماکسTEU5000 چه ویژگی هایی دارند؟ بنویسید.

39- معایب و مشکلات حمل ونقل دریایی را بنویسید؟2 مورد

40- انواع کشتی های مسافربری را نام ببرید؟

41- ویژگی های کشتی های کروز را بنویسید؟

42- کشتی های فله بر و کانتینری را توضیح دهید؟

43- مهم ترین تحولات مهم حمل و نقل دریایی از دهه 1970 میلادی تا کنون را بنویسید؟

44-مهم ترین کاربردهای کشتی رو-رو (RO-RO)را بنویسید.

45- اهمیت کانتینرها در کشتی ها را بنویسید؟ 2 مورد

46- عوامل توسعه حمل و نقل دریایی در کشور را بنویسید؟

47- وضعیت تقاضای حمل و نقل دریایی در کشور را بنویسید؟

48- پرترددترین بنادر مسافری کشور را نام ببرید؟ 4 مورد

49- حمل و نقل هوایی را تعریف کنید؟

50- مزایای حمل و نقل هوایی را بنویسید؟

51- محدودیت های حمل و نقل هوایی را بنویسید؟

52- مهم ترین کاربردهای هواپیما را بنویسید؟2 مورد

53- عامل تغییر و تحول در حمل و نقل هوایی را بنویسید؟

54- الف ) حمل و نقل لوله ای چیست؟ ب) کاربرد حمل و نقل لوله ای را بنویسید؟

55- جنس لوله های نفتی و محل نصب لوله ها کجاست ؟ 3 مورد

56- مهم ترین ایستگاه های تجهیزاتی در مسیر لوله های نفتی را بنویسید؟

57- مزایای حمل و نقل از طریق خطوط لوله را بنویسید؟ 2 مورد

58- محدودیت ها و مشکلات حمل و نقل لوله ای را بنویسید؟2 مورد

59- برای افزایش ایمنی در خطوط لوله چه اقداماتی انجام شده است؟

60- مهم ترین فعالیت های انجام شده در زمینه حمل و نقل لوله ای در ایران را بنویسید؟3 مورد

61- کشور ایران گاز طبیعی را از طریق خطوط لوله به کدام کشورها صادر می کند؟ 4 مورد

62- عبارت کامل کردنی : ( ترکمنستان به افغانستان)

*نمونه سئوالات چهار گزینه ای درس سوم

1- جادۀ ابریشم کدام نقاط جهان را به هم پیوند می داد؟  

1) شرق آسیا را به غرب اروپا                             2) شرق آسیا را به شرق اروپا          

3) غرب آسیا را به غرب اروپا                             4) شرق آسیا را به شرق اروپا و آفریقا

2-اختراع کدام وسیله همچون کشف آتش تحول بزرگی در زندگی انسان در زمان نخستین ، تمدن های کهن پدید آورد؟

1) قایق های پارویی                         2)چرخ                          3) نیروی باد                        4)موتور بخار

3- طی جنگ جهانی دوم اولین هواپیمای جت در کدام کشور ساخته شد؟

1) انگلستان                          2)فرانسه                          3) آمریکا                          4) آلمان

4- "داشتن وسایل و شبکه های پیشرفته حمل و نقل از عوامل قدرت ملی یک کشور محسوب می شود" این عبارت بر کدام اهمیت حمل و نقل دلالت دارد؟

1) اقتصادی                             2)اجتماعی                        3) سیاسی                          4) زیست محیطی

5-کدام شیوۀ حمل و نقل قابلیت جا به جایی تعداد کمتری مسافر را دارد؟

1) جاده ای          2)ریلی            3) آبی                             4) هوایی

6- میزان مصرف سوخت و آلایندگی محیط زیست در کدام شیوۀ حمل و نقل بسیار زیاد است؟

1) جاده ای                    2)ریلی                           3) آبی                            4) هوایی

7- مصرف سوخت در کدام شیوۀ حمل و نقل یک هفتم حمل و نقل جاده ای است؟

1) آبی              2)هوایی                   3) لوله ای                      4) ریلی

8- کدام کشور دارای گسترده ترین و طولانی ترین شبکه ریلی در جهان است؟

1) چین                     2)هند                                3) روسیه                  4)ایالات متحده امریکا

9- در کدام شیوۀ حمل و نقل کالا مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین روش برای جا به جایی کالا ها به ویژه کالاهای حجیم و بزرگ در مسافت های طولانی است؟

1) آبی                      2)هوایی                                        3) ریلی                         4) جاده ای

10- انتقال گاز از ترکمنستان به کدام کشور از طریق خطوط لوله در ایران منبع درآمد برای کشور ما محسوب می شود؟

1) افغانستان              2)پاکستان                                 3) ترکیه                            4) عراق

*نمونه سئوالات عبارت های کامل کردنی درس سوم

1- در اوایل قرن نوزدهم نخستین لوکوموتیوهای مجهز به موتور بخار در ........................ساخته شدند.

2- حمل و نقل عبارت است از ..................مردم (مسافر ) بار (کالا ) و اطلاعات.

3- میزان مصرف سوخت و آلایندگی محیط زیست در شیوۀ حمل و نقلِ ....................بسیار زیاد است.

4- امروزه لوکوموتیوهای .....................بهترین نوع لوکوموتیوهااز نظر سازگاری با محیط زیست اند.

5- کشورهای ایالات متحده امریکا ، روسیه ، چین و هند بیشترین میزان خطوط ..................را در جهان دارند.

6-بیشترین میزان خطوط سریع السیر و طولانی ترین خط قطار تندروی جهان متعلق به کشور ................است.

7- انتقال مواد از طریق لوله ......................به محیط زیست آسیب می رساند. ( کمتر یا بیشتر)

8- نفت خام از طریق خطوط .....................از چاه ها به پالایشگاه منتقل می شود.

9- حمل و نقل بر ..................آب و هوا تاثیر می گذارد.

10-درشیوۀ حمل و نقل جاده ای برای مسافت های کوتاه معمولا کمتر از .................کیلومتر مناسب تر است.

*نمونه سئوالات عبارت های درست و نادرست درس سوم

1- صاحب نظران حمل و نقل را کلید توسعه اقتصادی و رکن زیر بنایی اقتصاد کشورها می دانند. (                )

2- ماهیت حمل و نقل اساسا جغرافیایی است. (                     )

3- حمل و نقل آبی از شیوه های متداول حمل و نقل در همۀ قاره های جهان است. (                 )

4-درحمل و نقل جاده ای نسبت به سایر شیوه ها قابلیت جا به جایی تعداد کمتری مسافر را دارد.  (                 )

5- تعداد و مسافت آزاد راه ها و بزرگراه های کشور نسبت به یک دهۀ قبل به ترتیب دو و سه برابر شده است. (                       )

6- حمل و نقل آبی برای مسافت های متوسط و نسبتا طولانی مناسب است. (                )

7- قاره اروپا گسترده ترین شبکه خط آهن را در میان قاره های جهان دارد. (                     )

8-سفر با کشتی های کروز معمولا کم هزینه است. (                       )

9- حمل و نقل هوایی امنیت بسیار زیادی دارد. (                 )

10- اساس کار شبکه گاز رسانی کشور استفاده از خطوط لوله است. (                     )

*- درمورد انواع حمل و نقل موارد سمت راست را به موارد سمت چپ انطباق دهید:

الف ) حمل ونقل آبی

1- این شیوه حمل ونقل برای مسافت های کوتاه(معمولاًکمتر از  400کیلومتر) مناسب تر است

ب) حمل و نقل هوایی

2- این نوع شیوه حمل ونقل  مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین روش برای جابه جایی کالاها به ویژه کالاهای حجیم و بزرگ در مسافت های طولانی است

ج) حمل و نقل با لوله

3- این نوع شیوه حمل ونقل برای مسافت های طولانی و صرفه جویی در زمان مناسب است

 

د) حمل و نقل ریلی

4- انتقال نفت خام و فراورده های نفتی، گاز و مواد پتروشیمی  که در داخل یک کشور یا بین کشورها صورت می گیرد بیشتربااین نوع شیوه حمل ونقل انجام می شود.

 

ه) حمل و نقل جاده ای

5- این  نوع شیوه حمل ونقل برای مسافت های متوسط و نسبتاً طولانی مناسب است

 

پایان درس سوم

 


 

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(3) کاربردی پایۀ دوازدهم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 4 دی 1397 02:57 ب.ظ
با سلام خدمت استاد گرامی آقای احسانی بسیار متشکرم به خاطر نمونه سوالات جغرافیا.واقعا زحمت کشیدید.
موفق باشید.
محمد حسین احسانی
سلام ما مخلص همکاران محترم جغرافیا و دانش آموزان عزیز این آینده سازان کشور هستیم.
چهارشنبه 28 آذر 1397 04:37 ب.ظ
سلام استاد
بنده از معلمین جغرافیا در ناحیه دو اصفهان می باشم میخواستم از حضرت عالی بابت تلاشهایتان سپاسگزاری نمایم .
باارزوی سلامتی و توفیق روز افزون
محمد حسین احسانی
سلام استاد از محبت های شما سپاسگزارم موفق و پایدار باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی

 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو