تبلیغات
جغرافیای محمد حسین احسانی - نمونه سئوالات جغرافیای(3) کاربردی پایۀ دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی دوره دوم متوسطه
 
جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

                                                                     

نمونه سئوالات کتاب جغرافیای(3) پایۀ  دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

درس چهارم: مدیریت حمل و نقل

1- در پنجاه سال اخیر تقاضای حمل و نقل مسافر و بار در جهان از نظر کمی و کیفی چه تغییری کرده است؟

2- کامل کردنی : ( مدیریت حمل و نقل و حمل و نقل پایدار)

3- مدیریت حمل و نقل را تعریف کنید؟

4- حمل و نقل پایدار یعنی چه؟ تعریف کنید؟

5- در مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل به چه عواملی توجه می شود؟ 7 مورد

6- ارتباط بین هزینه احداث راه ها و طول مسیر را بنویسید؟

7- دلایل انحراف و پیچ و خم راه ها را بنویسید؟

8- مهم ترین مسیرهای پیشنهادی برای عبور جاده از رشته کوه را بنویسید؟ 3 مورد

9- مهم ترین مسیرهای پیشنهادی برای اتصال دو شهرک را بنویسید؟ 3 مورد بقیه در ادامۀ مطلب

10- ارتباط بین میزان پیچ و خم راه با میزان هزینه احداث راه را بنویسید؟

11- تعریف شاخص انحراف مسیر را بنویسید؟

12- مفهوم شاخص مطلوب را با مثالی توضیح دهید؟

13- فرمول محاسبه شاخص انحراف را بنویسید؟

14- طول مسیر قابل احداث بین دو مکان 3 کیلومتر و طول مسیر مستقیم بین دو مکان 2 کیلومتر است شاخص انحراف این دو مکان را محاسبه کنید؟( پاسخ 150 )

15- شاخص انحراف مسیر رودبار و دستگرد 250 و فاصله مستقیم رودبار و دستگرد 2 کیلومتر است. طول مسیر این دو شهر را حساب کنید؟( پاسخ 5 کیلومتر )

16- شبکه را تعریف کنید؟

17- دو بخش اصلی هر شبکه را بنویسید؟

18- اهمیت تحلیل مسیرها و گره ها را بنویسید؟

19- ماتریس را توضیح دهید؟ ( صفحه 61 سمت راست )

20- ماتریس را توضیح دهید؟ ( صفحه 61 سمت چپ )

21- اهمیت بررسی دسترسی مطلوب نقاط در یک شبکه را بنویسید؟ 2 مورد با مثال

22- نقش نوع و حجم محموله در حمل و نقل را بنویسید؟

23- ارتباط بین میزان حجم محموله با هزینه حمل و نقل را بنویسید؟

24- نقش سرعت و زمان در حمل و نقل کالا و مسافر را بنویسید؟

25- مهم ترین هزینه های مورد نیاز دربرنامه ریزی حمل و نقل در یک ناحیه را بنویسید؟

26- نقش تقاضا در مدیریت حمل و نقل را توضیح دهید؟

27- نقش و یژگی های طبیعی نواحی در مدیریت حمل و نقل را شرح دهید؟

28- مشکلات زیست محیطی ناشی از حمل و نقل از دو جنبه قابل توجه است آنها را بنویسید؟ (جواب تیترها )

29- تاثیر حمل و نقل بر مصرف انرژی را بنویسید؟

30- مهم ترین تاثیرات توسعه حمل و نقل بر محیط زیست را بنویسید؟ 7 مورد

31- کامل کردنی : ( تاثیرات نامطلوب حمل و نقل )

32- ارتباط بین گسترش وسایل حمل و نقل با میزان تصادفات را بنویسید؟

33- مهم ترین اقدامات در جهت حفظ ایمنی در حمل و نقل را بنویسید؟ 4 مورد

34- مهم ترین آموزش های لازم برای ساکنان نزدیک ریل های قطار را بنویسید؟ 2 مورد

35- مهم ترین آموزش های لازم برای ساکنان نزدیک خطوط لوله نفت و گاز را بنویسید؟

36- مهم ترین پیامد گسترش فرهنگ بیمه در حمل و نقل را بنویسید؟

37- حمل و نقل چند وجهی یا چند منظوره چیست؟

38- علت استفاده از حمل و نقل چند وجهی را بنویسید؟

39- با مثالی بنویسید حمل و نقل چند وجهی چگونه هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهد؟

40- به چه عللی مدیریت حمل و نقل درون شهری یکی از موضوعات مهم شهرها در چند دهه اخیر بوده است؟

41- مهم ترین مشکلات حمل و نقل شهری به ویژه درشهرهای بزرگ را بنویسید؟

42- مهم ترین راهکار بهبود حمل و نقل شهری را بنویسید؟

43- سامانه حمل و نقل عمومی به چه معناست؟

44- در چند دهه اخیر برای بهبود حمل و نقل عمومی درون شهری در کشورهای مختلف چه اقداماتی صورت گرفته است؟ 9مورد

45- انواع حمل و نقل درون شهری ریلی را نام ببرید و سه مزیت آن را بنویسید؟

46- اتوبوس تندرو ( BRT  ) چیست؟

47- مزایای اتوبوس های برقی را بنویسید؟

48- عیب اتوبوس های برقی را بنویسید؟

49- مزایای رواج استفاه از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری را بنویسید؟ 2 مورد

50- کشورهای مهم در زمینه استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری را نام ببرید؟ 4 مورد

51- در کشور ایران از دیرباز در کدام شهرها فرهنگ استفاده از دوچرخه بسیار رایج بوده است؟ 5 مورد

52- وضعیت فرهنگ استفاده از دوچرخه در شهرهای بُناب و میاندوآب را بنویسید؟

53- مهم ترین عوامل افزایش استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری را بنویسید؟ 2 مورد

54- اهمیت کشور ما در زمینه توسعه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل آبی و ریلی را توضیح دهید؟

55- نحوه مدیریت حمل و نقل : الف ) آبی ، جاده ای و ریلی ب) فراورده های نفتی و گاز  ج ) حمل و نقل شهری بر عهده کدام سازمان ها و شرکت هاست؟

56- مسئول پایش امنیت و ایمنی حمل و نقل در جاده ها ، فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن و مسیرها در کشور ما چه کسانی بر عهده دارند؟ 3 مورد

57- مشکلات ساعت محلی را بنویسید؟

58- برای رفع مشکل اختلاف ساعت یا وقت محلی چه اقداماتی انجام شد؟

59- شبانه روز را تعریف کنید؟

60- علت استفاده ازساعت رسمی یا استاندارد به جای ساعت محلی را بنویسید؟

61- چگونه کره زمین به 24 قاچ ساعتی تقسیم شده است؟

62- منطقه زمانی را تعریف کنید؟

63- قاچ های ساعتی جلوتر از نصف النهار گرینویچ کدامند؟

64- قاچ های ساعتی عقب تر از نصف النهار گرینویچ کدامند؟

65- روش تعیین ساعت کشورها را بنویسید؟

66- خط روز گردان را تعریف کنید؟ با عبور از خط زمان چه تغییری در تاریخ اتفاق می افتد ؟ شرح دهید.

67- علت وجود انحراف در بعضی از نقاط خط روز گردان نسبت به نصف النهار 180 درجه چیست؟

68- ارتباط محیط زمین با قاچ های ساعتی را بنویسید؟

69- ارتباط متقابل بین طول جغرافیایی و زمان را بنویسید؟

70-  شهر کابل روی نصف النهار 70 درجه شرقی قرار دارد و شهر مانیل روی نصف النهار 120 درجه طول شرقی واقع است . اگر ساعت در کابل 8 صبح باشد در مانیل ساعت چند است؟

71- اختلاف زمانی دو شهر تهران و تبریز حدود 20 دقیقه است. اگر طول جغرافیایی تهران 51 درجه و 25 دقیقه باشد و بدانیم تبریز در غرب تهران واقع شده ، طول جغرافیایی تبریز چقدر است؟

72- شهر مسکو روی نصف النهار 35 درجه شرقی و شهر لیسبون روی نصف النهار 5 درجه غربی واقع شده است، اگر در مسکو ساعت 6 بعد از ظهر باشد در لیسبون ساعت چند است؟

73- اختلاف طول جغرافیایی دو شهر الف و ب 19 درجه است. اختلاف زمانی این دو شهر را حساب کنید.

74- سامانه موقعیت یابی جهانی چیست؟

75- سامانه جی پی اس  (G.P.S) توسط متخصصان کدام کشور طراحی شده است ؟ ابتدا مقاصد آن چه بوده است؟

76- مهم ترین کاربردهای جی پی اس    (G.P.S)  رابنویسید؟ 9 مورد

77- مهم ترین قابلیت های سیستم موقعیت یاب جهانی (  G. P. S )  بر روی گوشی های هوشمند تلفن همراه را بنویسید؟11 مورد

*نمونه سئوالات چهار گزینه ای درس چهارم

1- در چند سال اخیر تقاضای حمل و نقل مسافر و بار در جهان رشد چشمگیری داشته است؟  

1) ده                             2) بیست                                  3) پنجاه                             4) صد

2-با تحلیل مسیرها و گره ها می توان ...................و..................... یک شبکه را بررسی کرد؟

1) قابلیت دسترسی و کارایی                         2)قابلیت دسترسی و شاخص انحراف                     

3) کارآیی و ماتریس                                     4)کارآیی و شاخص انحراف

3- کدام یک از موارد زیر از تاثیرات حمل و نقل بر محیط زیست نیست؟

1) تغییرات آب و هوایی ، انتشار گازهای گلخانه ای                                   2)آلودگی هوا                     

3) آلودگی آب                                         4) افزایش تنوع زیستی ، تخریب پوشش گیاهی

4- کدام یک دربارۀ حمل و نقل چند وجهی صحیح نیست؟

1) حمل و نقل چند وجهی یا چند منظوره ترکیبی از دو یا چند شیوۀ مختلف حمل و نقل است           

2)امروزه تلاش بر این است از دو یا چند شیوه برای حمل کالا استفاده شود تا بتوان زمان و هزینه حمل و نقل را به خوبی مدیریت کرد            

3) مطالعات نشان می دهد که حمل و نقل چند وجهی هزینه های حمل و نقل را به طور موثری افزایش می دهد                   

4) مطالعات نشان می دهد که حمل و نقل چند وجهی هزینه های حمل و نقل را به طور موثری کاهش می دهد                        

5-کدام یک از امتیازات حمل و نقل درون شهری ریلی نیست؟

1) آلایندگی کمتری دارد                          2)تعداد زیادی از مسافران شهری را جابجا می کند        

3) ترافیک ندارد                                         4) استفاده از آن تاثیر زیادی بر سلامت افراد می گذارد

6- در ایران فقط در کدام شهر چند مسیر اتوبوس برقی وجود دارد؟

1) مشهد                    2)تبریز                                  3)اصفهان                             4) تهران

7- در ایران مدیریت حمل و نقل جاده ای و ریلی بر عهدۀ سازمان ها و شرکت های تابعۀ کدام وزارتخانه است؟

1) راه و شهرسازی             2)وزارت نفت                  3) وزارت کشور                      4) جهاد کشاورزی

8- برای جلوگیری از اختلال در برنامه حرکت وسایل حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی و باز و بسته شدن ادارات و صنایع و ... در داخل یک کشور و بین کشورها ، کشورها به جای ساعت واقعی از چه ساعتی استفاده می کنند؟؟

1) ساعت رسمی یا استاندارد                   2)زمان واقعی                 3) ساعت محلی                   4)ساعت شرعی

9- کدام عبارت نادرست است؟

1) هر قاچ 15 درجه پهنا دارد            

2)هر منطقه زمانی یک قاچ یا یک ساعت است و یک نصف النهار مرکزی دارد                                   

3) همه نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرار گرفته اند ، ساعت یکسانی دارند                 

4) قاچ هایی که در شرق نصف النهار مبدا قرار گرفته اند از ساعت گرینویچ عقب ترند

10- شهر مسکو روی نصف النهار 35 درجه شرقی و شهر لیسبون روی نصف النهار 5 درجۀ غربی واقع شده است ، اگر در مسکو ساعت 6 بعد از ظهر باشد در لیسبون ساعت چند است؟

1) 2 بعد ازظهر              2)4 بعد از ظهر                   3) 8 بعد از ظهر                            4) 4 صبح

*نمونه سئوالات عبارت های کامل کردنی درس چهارم

1- شبکه عبارت است ازتعدادی مکان های جغرافیایی که به صورت یک سامانه یا سیستم به وسیلۀ ......................به یکدیگر پیوند داده شده اند.

2- هر چه حجم محموله بیشتر باشد هزینۀ حمل آن .....................می شود. ( کمتر یا بیشتر )

3- هر چه قیمت انرژی مصرف شده در یک شیوۀ حمل و نقل بیشتر باشد ، هزینه حمل ....................می شود. ( کمتر یا بیشتر )

4- با توسعۀ وسایل حمل و نقل موتوری ، مصرف سوخت های ..................بسیار افزایش یافته است.

5- یکی از گام های مهم در زمینۀ فرهنگ ایمنی ، تقویت فرهنگ ...............است.

6- حمل و نقل چند وجهی یا چند منظوره ترکیبی از دو یا چند شیوۀ مختلف ....................است.

7- گسترش حمل و نقل ................مهم ترین راهکار بهبود حمل و نقل شهری است.

8- .................... وسیله ای مناسب برای سفرهای تا 5 کیلومتر مسافت در شهرهاست.

9- گردش یک دور کامل زمین به دور خودش 24 ساعت طول می کشد که به آن ....................می گویند.

10-سامانۀ جی پی اس که متخصصان در ایالات متحدۀ آمریکا آن را طراحی کرده و در فضا قرار داده اند ، ابتدا برای مقاصد ................تولید شد.

*نمونه سئوالات عبارت های درست و نادرست درس چهارم

1- دلایل انحراف و پیچ و خم راه ها ممکن است موانع طبیعی یا عوامل انسانی باشد. (                )

2- هر شبکه از دو بخش اصلی مسیرها و گره ها تشکیل می شود. (                     )

3- آب و هوا بر حمل و نقل تاثیر غیر مستقیم دارد. (                 )

4-یکی از گام های مهم در زمینۀ فرهنگ ایمنی ، تقویت فرهنگ بیمه است.  (                 )

5- گسترش شبکه برق رسانی برای استفاده از اتوبوس های برقی هزینه بر نیست. (                       )

6- درشهر بُناب و میاندوآب اغلب خانواده ها دوچرخه دارندو بسیاری از مردم با دو چرخه به سر کار می روند. (                )

7- محیط کرۀ 360 درجه است و می توان آن را به 24 قاچ تقسیم کرد که هر قاچ 15 درجه پهنا دارد. (                     )

8-خط فرضی روز گردان همان خط بین المللی زمان است. (                       )

9- سامانۀ موقعیت یابی جهانی متشکل از حداقل 15 ماهواره است. (                 )

10- یکی از کاربردهای مهم سامانۀ موقعیت یاب جهانی ،  مسیریابی است. (                     )

*-درمورد راهکارهای بهبود حمل ونقل شهری موارد سمت راست را به موارد سمت چپ انطباق دهید:

دوچرخهسواری

این اتوبوس ها هوا را آلوده نمی کنند و عمر موتورشان زیاد است

اتوبوسهایبرقی

 BRTمعادل فارسی این اتوبوس هاست

مسیرهای اتوبوس تندرو

وسیله ای مناسب برای سفرهای تا  5کیلومتر مسافت در شهرهاست

حملونقلدرونشهری ریلی

این نوع حمل ونقل آلایندگی کمتری دارد، تعداد زیادی از مسافران شهری را جا به جا

می کند و ترافیک ندارد

 

پایان درس چهارم


نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(3) کاربردی پایۀ دوازدهم انسانی، 
برچسب ها : نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای ( 3) دوازدهم انسانی،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی