جغرافیای محمد حسین احسانی محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد. tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com 2017-10-23T06:06:28+01:00 mihanblog.com نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) یازدهم انسانی 2017-10-22T21:37:36+01:00 2017-10-22T21:37:36+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/748 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات امتحانی کتاب جغرافیای (2) پایۀ یازدهم  دورۀ دوم متوسطه رشتۀ ادبیات و علوم انسانی- تهیه وتنظیم : محمّد حسین احسانی دبیر جغرافیای شهرستان سمنان – منبع : وبلاگ گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییر    درس1: معنا و مفهوم ناحیه 1-هرمکان درروی زمین دارای چه ویژگی هایی است؟دومورد 2-وظیفه جغرافیدان درمقابل هرمکان چیست؟ 3-مکان هایی که ویژگی های مشابه دارند، همان ............... هستند. 4-ناحیه را تعریف کنید. بقیه در ادامۀ مطلب نمونه سئوالات امتحانی کتاب جغرافیای (2) پایۀ یازدهم  دورۀ دوم متوسطه رشتۀ ادبیات و علوم انسانی- تهیه وتنظیم : محمّد حسین احسانی دبیر جغرافیای شهرستان سمنان

منبع : وبلاگ گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییر

   درس1: معنا و مفهوم ناحیه

1-هرمکان درروی زمین دارای چه ویژگی هایی است؟دومورد

2-وظیفه جغرافیدان درمقابل هرمکان چیست؟

3-مکان هایی که ویژگی های مشابه دارند، همان ............... هستند.

4-ناحیه را تعریف کنید. بقیه در ادامۀ مطلب ]]>
نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها 2017-10-13T21:41:39+01:00 2017-10-13T21:41:39+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/747 محمد حسین احسانی  نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس ششم 1-شهرستان های استان سمنان را بر روی نقشه مشخص کنید. 2-عبارت کامل کردنی: ( درجزین ) نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس هفتم 1-اولین الگوی زیست بشر در کره زمین چیست؟ 2-چهار رکن اصلی عشایر را نام ببرید؟ 3- عشایر استان سمنان به دو گروه عمده تقسیم می شوند نام ببرید. 4- اصطلاح ییلاق ، قشلاق و میان بند را توضیح دهید؟ 5- روستاهای استان سمنان که از نوع متمرکزند به چه شکل هایی و در کجا استقرار یافته  نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس ششم

1-شهرستان های استان سمنان را بر روی نقشه مشخص کنید.

2-عبارت کامل کردنی: ( درجزین )

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس هفتم

1-اولین الگوی زیست بشر در کره زمین چیست؟

2-چهار رکن اصلی عشایر را نام ببرید؟

3- عشایر استان سمنان به دو گروه عمده تقسیم می شوند نام ببرید.

4- اصطلاح ییلاق ، قشلاق و میان بند را توضیح دهید؟

5- روستاهای استان سمنان که از نوع متمرکزند به چه شکل هایی و در کجا استقرار یافته اند؟

6- عبارت کامل کردنی : ( محیطِ جغرافیایی )         بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان – پایۀ دهم - دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها 2017-10-13T21:37:37+01:00 2017-10-13T21:37:37+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/746 محمد حسین احسانی                                                                          باسمه تعالی نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان – پایۀ دهم - دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها       &nbsp                                                                          باسمه تعالی

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی سمنان پایۀ دهم - دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها

                تهیّه وتنظیم : محمّد حسین احسانی- دبیر جغرافیای شهرستان سمنان

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس اول

1 استان سمنان از نظر مساحت چند درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است؟

2- استان سمنان از نظر وسعت چندمین استان کشور به شمار می رود؟

3- موقعیت استان سمنان از چه دیدگاه هایی اهمیت فوق العاده ای دارد؟ 4 مورد

4-همسایه های استان سمنان را به ترتیب نام ببرید؟ 8 مورد

نمونه سئوالات امتحانی کتاب استان شناسی  : درس دوم

1- عبارت کامل کردنی : ( 65 تتیس )     بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات درس دهم کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها 2017-10-08T20:47:54+01:00 2017-10-08T20:47:54+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/745 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه درس دهم :  توان های اقتصادی ایران 1- اقتصاد چگونه علمی است؟ 2- عبارت کامل کردنی؟( ثروت – رفاه و آسایش) 3- سه بخش فعالیت های اقتصادی را نام ببرید؟ 4- با مثالی بنویسید توجه همه جانبه به سه بخش اقتصاد نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها دارد؟ 5- عبارت کامل کردنی؟ (اقتصادی – مالی) 6- بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی چیست؟ 2 مورد 7- شناخت توان های محیطی چه کمکی به انسان می کند؟ 2 مورد 8- کشاورزی چیست نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

درس دهم :  توان های اقتصادی ایران

1- اقتصاد چگونه علمی است؟

2- عبارت کامل کردنی؟( ثروت رفاه و آسایش)

3- سه بخش فعالیت های اقتصادی را نام ببرید؟

4- با مثالی بنویسید توجه همه جانبه به سه بخش اقتصاد نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورها دارد؟

5- عبارت کامل کردنی؟ (اقتصادی مالی)

6- بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی چیست؟ 2 مورد

7- شناخت توان های محیطی چه کمکی به انسان می کند؟ 2 مورد

8- کشاورزی چیست؟          بقیه در ادامۀ مطلب ]]>
نمونه سئوالات درس نهم کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها 2017-10-08T20:43:32+01:00 2017-10-08T20:43:32+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/744 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه درس نهم : سکونتگاه های شهری و روستایی 1-از دیدگاه دانش جغرافیا،سکونتگاه ها چگونه محلّی است؟ 2-نقش آب را در شکل گیری سکونتگاه های روستایی بنویسید. 3-افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی،زمینه ساز ایجاد...............................شد.(شهرهای اولیّه) 4-بیش ترین درصد پراکندگی شهرهای ایران بر اساس ارتفاع در چه ارتفاعی قرار دارد؟(ج در جدول 1) 5- بزرگ ترین شهرهای ایران در گذشته در کجا شکل گرفته است؟   &nb نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

درس نهم : سکونتگاه های شهری و روستایی

1-از دیدگاه دانش جغرافیا،سکونتگاه ها چگونه محلّی است؟

2-نقش آب را در شکل گیری سکونتگاه های روستایی بنویسید.

3-افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی،زمینه ساز ایجاد...............................شد.(شهرهای اولیّه)

4-بیش ترین درصد پراکندگی شهرهای ایران بر اساس ارتفاع در چه ارتفاعی قرار دارد؟(ج در جدول 1)

5- بزرگ ترین شهرهای ایران در گذشته در کجا شکل گرفته است؟     بقیه در ادامۀ مطلب ]]>
نمونه سئوالات درس هشتم کتاب جغرافیای پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها 2017-10-06T23:37:55+01:00 2017-10-06T23:37:55+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/743 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه درس هشتم :  تقسیمات کشوری ایران 1-در نخستین مرحلۀ زندگی اجتماعی در ایران " ویس " و " گئو " چه بود؟ 2-تقسیمات کشوری در عصر هخامنشیان چگونه بود؟ 3-واحد های تقسیمات کشوری ایران در زمان ساسانیان را نام ببرید؟4 مورد 4-واحدهای تقسیمات کشوری ایران در زمان عباسیان چگونه بود؟ 5-در زمان صفویّه ، افشاریّه و زندیّه عناصر اصلی تقسیمات کشوری به ترتیب چه نام داشت؟4 مورد 6-در دورۀ قاجاریه ایران به چند ایالت و ولایت تقسیم شد ؟ نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

درس هشتم :  تقسیمات کشوری ایران

1-در نخستین مرحلۀ زندگی اجتماعی در ایران " ویس " و " گئو " چه بود؟

2-تقسیمات کشوری در عصر هخامنشیان چگونه بود؟

3-واحد های تقسیمات کشوری ایران در زمان ساسانیان را نام ببرید؟4 مورد

4-واحدهای تقسیمات کشوری ایران در زمان عباسیان چگونه بود؟

5-در زمان صفویّه ، افشاریّه و زندیّه عناصر اصلی تقسیمات کشوری به ترتیب چه نام داشت؟4 مورد

6-در دورۀ قاجاریه ایران به چند ایالت و ولایت تقسیم شد ؟ این ایالت ها را نام ببرید؟ 5 مورد

7-در سال 1316 با تصویب قانون تقسیمات کشوری ، ایران چگونه تقسیم شد؟

8- تغییرات تقسیمات کشوری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را بنویسید؟

9-علّت تقسیمات کشوری چیست؟3 مورد        بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات درس هفتم کتاب جغرافیای ایران دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها 2017-10-06T23:04:42+01:00 2017-10-06T23:04:42+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/742 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه درس هفتم : ویژگی های جمعیّت ایران 1-جغرافی دانان در مطالعه پراکندگی جمعیّت چه عواملی را مورد بررسی قرار می دهند؟ 2-جغرافی دانان معتقدند که نقشه پراکندگی جمعیّت چه ویژگی هایی دارد؟ 3-کدام عوامل انسانی در پراکندگی جمعیّت اثر گذار است ؟4 مورد 4-متخصّصان برای دستیابی به میزان افزایش و کاهش جمعیّت چه چیزی را اندازه گیری می کنند؟ 5-نحوه اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت را بنویسید؟ بقیه در ادامۀ مطلب نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

درس هفتم : ویژگی های جمعیّت ایران

1-جغرافی دانان در مطالعه پراکندگی جمعیّت چه عواملی را مورد بررسی قرار می دهند؟

2-جغرافی دانان معتقدند که نقشه پراکندگی جمعیّت چه ویژگی هایی دارد؟

3-کدام عوامل انسانی در پراکندگی جمعیّت اثر گذار است ؟4 مورد

4-متخصّصان برای دستیابی به میزان افزایش و کاهش جمعیّت چه چیزی را اندازه گیری می کنند؟

5-نحوه اندازه گیری رشد طبیعی جمعیت را بنویسید؟ بقیه در ادامۀ مطلب ]]>
نمونه سئوالات درس ششم کتاب جغرافیای ایران پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها 2017-10-05T23:34:48+01:00 2017-10-05T23:34:48+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/741 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها درس ششم :  منابع آب ایران 1-  آیه ای از قرآن کریم دربارۀ اهمیت آب بنویسید؟ 2-   نمودار توزیع مصرف آب در ایران چه مطلبی را ثابت می کند؟( نمودار سمت چپ صفحۀ 46) 3- اگر خطی عمودی از تهران به بوشهر در نقشه رسم کنیم در کدام سمت بارش بیشتری داریم؟ به نظر شما چه عواملی سبب توزیع نامتعادل بارش در کشور ما می شود؟ 4- چه عواملی بر میزان و نوع بارش تاثیر می گذارند؟4 مورد 5-   مهم ترین آب ق نمونه سئوالات کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها

درس ششم :  منابع آب ایران

1-  آیه ای از قرآن کریم دربارۀ اهمیت آب بنویسید؟

2-   نمودار توزیع مصرف آب در ایران چه مطلبی را ثابت می کند؟( نمودار سمت چپ صفحۀ 46)

3- اگر خطی عمودی از تهران به بوشهر در نقشه رسم کنیم در کدام سمت بارش بیشتری داریم؟ به نظر شما چه عواملی سبب توزیع نامتعادل بارش در کشور ما می شود؟

4- چه عواملی بر میزان و نوع بارش تاثیر می گذارند؟4 مورد

5-   مهم ترین آب قابل دسترس در فصول سرد و گرم سال در کشورایران را بنویسید؟

6-   پدران ما در قرن های گذشته برای دستیابی به آب چه اقداماتی انجام داده اند؟

7-    ویژگی های رودهای ایران را بنویسید. 4 مورد

8-    کانون آبگیررا تعریف کنید.     بقیه در ادامه مطلب ]]>
نمونه سئوالات درس پنجم جغرافیای ایران پایه دهم دوره دوم متوسطه 2017-10-05T23:28:58+01:00 2017-10-05T23:28:58+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/740 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم  کلیۀ رشته ها درس پنجم : آب و هوای ایران 1-   اصطلاح هوا را تعریف کنید با مثال؟ 2-   آب وهوا یا اقلیم را تعریف کنید؟ 3-   سازمان هواشناسی کشور با استفاده از چه اطلاعاتی و چگونه وضعیت هوا و تغییرات آن را برای روزهای آینده پیش بینی می کنند؟ 4- مراکز کم فشار و پرفشار چیست؟ ( ج پاورقی ) 5-   نقش پیشرفت ارتباطات فناوری  در پیش بینی وضع هوا را شرح دهید.   6-   نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم  کلیۀ رشته ها

درس پنجم : آب و هوای ایران

1-   اصطلاح هوا را تعریف کنید با مثال؟

2-   آب وهوا یا اقلیم را تعریف کنید؟

3-   سازمان هواشناسی کشور با استفاده از چه اطلاعاتی و چگونه وضعیت هوا و تغییرات آن را برای روزهای آینده پیش بینی می کنند؟

4- مراکز کم فشار و پرفشار چیست؟ ( ج پاورقی )

5-   نقش پیشرفت ارتباطات فناوری  در پیش بینی وضع هوا را شرح دهید.  

6-   به طور کلی علّت های تنوّع آب و هوایی کشور را می توان در کدام سه عامل جغرافیایی مورد بررسی قرار داد؟

7- مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی که بر آب و هوای کشور اثر دارد را نام ببرید؟ 3 مورد                بقیه در ادامۀ مطلب ]]>
نمونه سئوالات درس چهارم جغرافیای ایران پایه دهم دوره دوم متوسطه 2017-10-05T23:22:56+01:00 2017-10-05T23:22:56+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/739 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم  کلیۀ رشته ها درس چهارم : ناهمواری های ایران 1-  ارتباط پراکندگی شهرها و روستاهای ایران با ناهمواری ها را بنویسید؟ 2- چرا پراکندگی جمعیت در نواحی مختلف کشور متفاوت است؟ 3- اهمیت ناهمواری ها را بنویسید؟4 مورد 4- در کدام دوران زمین شناسی ، ناهمواری های ایران شکل نهایی یافت؟ 5- عوامل تغییر شکل ناهمواری های ایران بعد از کواترنر را بنویسید؟ 6- عوامل فرسایش را بنویسید؟4 مورد 7- دورۀ کوا
نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایۀ دهم  کلیۀ رشته ها

درس چهارم : ناهمواری های ایران

1-  ارتباط پراکندگی شهرها و روستاهای ایران با ناهمواری ها را بنویسید؟

2- چرا پراکندگی جمعیت در نواحی مختلف کشور متفاوت است؟

3- اهمیت ناهمواری ها را بنویسید؟4 مورد

4- در کدام دوران زمین شناسی ، ناهمواری های ایران شکل نهایی یافت؟

5- عوامل تغییر شکل ناهمواری های ایران بعد از کواترنر را بنویسید؟

6- عوامل فرسایش را بنویسید؟4 مورد

7- دورۀ کواترنر را توضیح دهید؟(پاورقی صفحۀ 22)

8- سرزمین های کوهستانی اغلب چند متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند؟

9-    سرزمین های هموار شامل چگونه پدیده هایی است؟ 2 مورد بقیه در ادامه مطلب

]]>
نمونه سئوالات درس سوم جغرافیای ایران پایه دهم دوره دوم متوسطه 2017-10-05T23:19:08+01:00 2017-10-05T23:19:08+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/738 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات کتاب جغرافیای ایران پایه دهم کلیۀ رشته ها نمونه سئوالات درس سوم : موقعیت جغرافیایی ایران 1-  جغرافیای طبیعی را تعریف کنید؟ 2-     موقعیت جغرافیایی چیست یا تعریف کنید؟ 3-    موقعیت جغرافیایی هر کشور از دو نظر قابل مطالعه است؟ نام ببرید. 4-    موقعیت مطلق یا ریاضی یعنی چه؟ 5-    موقعیت ریاضی یا مطلق ایران را بنویسید؟ 6-    گستردگی ایران د نمونه سئوالات کتاب جغرافیای ایران پایه دهم کلیۀ رشته ها

نمونه سئوالات درس سوم : موقعیت جغرافیایی ایران

1-  جغرافیای طبیعی را تعریف کنید؟

2-     موقعیت جغرافیایی چیست یا تعریف کنید؟

3-    موقعیت جغرافیایی هر کشور از دو نظر قابل مطالعه است؟ نام ببرید.

4-    موقعیت مطلق یا ریاضی یعنی چه؟

5-    موقعیت ریاضی یا مطلق ایران را بنویسید؟

6-    گستردگی ایران در عرض های جغرافیایی چه اهمیتی دارد؟

7-    موقعیت نسبی هر مکان یعنی چه؟

8- منظور از موقعیت نسبی هر کشور چیست؟

9-  به چه دلیلی ایران از موقعیت نسبی  ممتازی برخوردار است؟

10-خلیج فارس به چه دلایلی دارای اهمیت است؟4 مورد بقیه در ادامه مطلب

]]>
نمونه سئوالات امتحانی درس دوم جغرافیای ایران دهم دوره دوم متوسطه 2017-10-05T23:14:07+01:00 2017-10-05T23:14:07+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/737 محمد حسین احسانی نمونه سئوالات کتاب جغرافیای ایران پایۀ  دهم کلیه رشته ها درس دوم : روش مطالعه در جغرافیا 1-  سئوالات کلیدی در جغرافیا را نام ببرید؟ 6 مورد 2-    سئوالات کلیدی در جغرافیا بر چه موضوعاتی تاکید می کنند؟ 3-    مراحل تحقیق و پژوهش را در جغرافیا به ترتیب نام ببرید؟ 5 مورد 4-    پژوهشگر در طرح سئوال و بیان مسئله باید به چه نکاتی توجه نماید؟ 4 مورد 5-     چرا فرضیه سازی یکی از مراحل نمونه سئوالات کتاب جغرافیای ایران پایۀ  دهم کلیه رشته ها

درس دوم : روش مطالعه در جغرافیا

1-  سئوالات کلیدی در جغرافیا را نام ببرید؟ 6 مورد

2-    سئوالات کلیدی در جغرافیا بر چه موضوعاتی تاکید می کنند؟

3-    مراحل تحقیق و پژوهش را در جغرافیا به ترتیب نام ببرید؟ 5 مورد

4-    پژوهشگر در طرح سئوال و بیان مسئله باید به چه نکاتی توجه نماید؟ 4 مورد

5-     چرا فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است؟ ( اهمیت فرضیه سازی در پژوهش)

6-     فرضیه را تعریف کنید؟

7-    فرضیه های پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟ 3 مورد

8-    مثالی در بارۀ تدوین فرضیه یکی از مراحل پژوهش بنویسید؟

9-    گام سوم از مراحل پژوهش در جغرافیا یعنی جمع آوری اطلاعات با چه روش هایی به دست می آورند ؟ 2 مورد

10-    پژوهشگر به کمک چه منابعی در کتابخانه تغییرات جمعیتی شهر کرج و رشد فیزیکی شهر کرج را طی یک دهه بررسی می کند؟             بقیه در ادامۀ مطلب

]]>
نمونه سئوالات امتحانی درس اول جغرافیای ایران دهم دوره دوم متوسطه 2017-10-05T23:08:29+01:00 2017-10-05T23:08:29+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/736 محمد حسین احسانی                                                                       به نام خدا    نمونه سئوالات کتاب جغرافیای ایران پایۀ  دهم کلیه رشته ها درس اول : جغرافیا علمی برای زندگی بهتر 1-   جغرافیا چیست؟ یا تعریف کنید؟ 2-   آیا شناخت محیط در جهت بهبود کیفیت زندگی ا                                                                       به نام خدا   

نمونه سئوالات کتاب جغرافیای ایران پایۀ  دهم کلیه رشته ها

درس اول : جغرافیا علمی برای زندگی بهتر

1-   جغرافیا چیست؟ یا تعریف کنید؟

2-   آیا شناخت محیط در جهت بهبود کیفیت زندگی انسان نقشی داشته است؟

3-   واژه جغرافیا اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟ این واژه شامل چه کلماتی است؟

4-   امروزه بسیاری از جغرافیدانان اعتقاد دارند که جغرافیا چیست؟ ( اهمیت دانش جغرافیا)

5-   آیا بین جغرافیا و سایر علوم ارتباطی وجود دارد؟

6-   سه شاخه اصلی جغرافیا را نام ببرید؟( ج در شکل 2 صفحه 3 )

7- هریک از شاخه های جغرافیا از کدام علم استفاده می کنند؟( ج کل شکل 2 در صفحه 3 )

8- با مثالی تفاوت هواشناسی و آب و هوا شناسی را بنویسید؟

9- تفاوت علم اقتصاد و جغرافیای اقتصادی را بنویسید؟

10-سوال کامل کردنی؟(علم آمار )                     بقیه در ادامۀ مطلب ]]>
پاورپوینت آموزش مطالعات اجتماعی 2017-08-03T06:23:36+01:00 2017-08-03T06:23:36+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/733 محمد حسین احسانی دانلود فایل دانلود فایل ]]> پاورپوینت جغرافیای عراق 2017-08-03T06:16:27+01:00 2017-08-03T06:16:27+01:00 tag:http://gtcsemnan.mihanblog.com/post/732 محمد حسین احسانی دانلود دانلود ]]>