تبلیغات
جغرافیای محمد حسین احسانی - مطالب نمونه سوالات جغرافیای سال چهارم انسانی
 
جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

نمونه سئوالات امتحان کتبی مستمر شماره 4 جغرافیای کلاس چهارم انسانی از صفحه ی 66 تا 88   ( 2 درس )دبیر مربوط : محمد حسین احسانی نیمه اول اسفند

1-    کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف) Google Earth (گوگل ارث )شما را قادر می سازد تا به راحتی بتوانید هر بخش از زمین را که مورد نیازتان است ، ببینید.(       )     

ب)عکس های فرو سرخ تهیه شده از زمین ،توانایی انسان را برای سنجش موج های مرئی گسترش داده است.(     )

2- گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف)کدام گزینه از توانمندی های نرم افزار  SPSSنیست ؟

1)رسم نقشه توپوگرافی               2)مدیریت داده ها        3)تحلیل آماری      4)تولید گزارش های جدول بندی شده

ب)پیکسل (pixel)عبارت است از .......             

1)قدرت تفکیک تصویر    2)برجسته نمایی        3)بزرگ نمایی     4)پهنه ی اندازه گیری

3- عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)پژوهش فناوری رایانه ای با روش آنلاینON LINE) ( یا ............که در اتصال به شبکه های اطلاع رسانی جهانی ما را به دنیای وسیعی از دانش متصل می کند.

ب)وسیله ای که در ماهواره ها تابش های باز تابیده شده از یک پدیده را دریافت و ثبت می کند،..............نام دارد.

4- بعضی از نرم افزارهای آماری ضمن ثبت داده های جغرافیایی و عملیات ریاضی،نتایج را می توانند به چه صورت هایی نشان دهند؟4مورد

5- نرم افزار SURFER  را توضیح دهید.

6- دو رکن مهم در مسائل جغرافیایی که می تواند انگیزه ی لازم در استفاده از رایانه به جغرافیدانان بدهد ، چیست؟

7- کاربرد رایانه در طراحی و ساخت مدل های سه بعدی را توضیح دهید؟

8- چرا جغرافیا به علم دیده بان زمین تبدیل شده است؟

9- هریک از موارد زیر از مهم ترین ابزارهای جغرافیا هستند. هر یک مخفف چیست؟THREE S))

الف )R.S:

ب)G.I.S:

ج)G.P.S :

10- سنجش از دور را تعریف کنید ؟

11- به چه دلیلی مشخصه های یک پدیده را می توان با استفاده از بازتاب طبیعی از آن تعیین کرد ؟

12- چگونگی عملکردسیستم سنجنده ی فعّال را توضیح دهید؟

13- از نظر نوع کارکرد ،ماهواره های مخابراتی را با ماهواره های سنجش از دور مقایسه کنید؟

14- اولین ماهواره های سنجش از دور به چه نامی و توسط کدام کشور به فضا فرستاده شد ؟

15- ماهواره ها در ....................معیّن ،در .............................مختلف ودر ............................ گوناگون به دور زمین گردش می کنند.

16- ماهواره نوآ چه داده هایی را به زمین مخابره می کند ؟3مورد

17- مهم ترین ویژگی ماهواره ی اسپات را بنویسید؟

18- چرا تصویربرداری متوالی با فواصل زمانی کم برای مطالعه ی پدیده های هواشناسی ضرورت دارد ؟

19- چرا علم جغرافیا از مزایای سنجش از دور بیش ترین استفاده را می کند؟

20- برخی از کاربرد های سنجش از دور در جغرافیا را بنویسید؟4مورد

احسانی  -  موفق باشید - جمع بارم 20

 

نکته !   خدا به فرشته ها شعور داد بدون شهوت . . . به حیوان ها شهوت داد بدون شعور . .              

و به انسان هر دو را . . .            موفّق باشید

انسانی که شعورش به شهوتش غلبه کند......... از فرشته بالا تر است . . .       

 و انسانی که شهوتش بر شعورش غلبه کند...... از حیوان پست تر . . . .

نوع مطلب : نمونه سوالات جغرافیای سال چهارم انسانی، 
برچسب ها : نمونه سئوالات - جغرافیا - چهارم انسانی دوره دوم متوسطه،
لینک های مرتبط :

مدیریّت آموزش و پرورش شهرستان  سمنان

دبیرستان نمونه رشد  سمنان

نام دبیر

امضای ولی محترم

سئوالات ارزشیابی مستمر 2

درس:جغرافیا

پایه:چهارم

رشته:  انسانی

محمّدحسین احسانی

 

شامل  20 سئوال در 2    صفحه

تاریخ آزمون:       

26/9/1393

مدّت امتحان:    30 دقیقه

نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

نمره با حروف

شماره ی درس

تعداد صفحات

 

 

 

4 و 5

از صفحه ی 33 تا 65

 

ردیف

سئوالات

نمره

 

1

کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف)به علم تهیّه نقشه  ، توپوگرافی گفته می شود..(                                    )

ب). فقط نقشه های تلفیقی در زمره ی فعالیّت های نقشه کشی قرار می گیرند.. (                                 )

5/0

2

گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف) اگر به روش نقشه برداری زمینی بخواهیم نقشه ای از پدیده های پلانیمتری یک منطقه تهیّه کنیم ، در مرحله ی برداشت ، اندازه گیری دقیق کدام یک از موارد زیر اهمیّت کم تری دارد ؟

1) طول            2) فاصله از ایستگاه                 3) زاویه ی انحراف                              4 )ارتفاع از سطح زمین

ب)در سیستم تصویر مسطّح ، هر چه از مرکز قطب دور شویم ، تصویر قارّه ها .................پیدا می کنند.

1)واقعیّت بیش تری                  2 )انحنا                 3)شکل مخروط                4)کشیدگی

5/0

3

عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)مقیاس ....................................... ساده ترین و متداول ترین روش نمایش نقشه است..

ب)در سیستم تصویر ..........................مدارها و نصف النهارها به صورت خطوط متقاطع و عمود بر هم دیده می شوند .

1

4

براساس تحقیقات باستان شناسی ، قدیمی ترین نقشه ی معتبر از چه جنسی  بوده ودر کجا کشف شده و چند سال قدمت دارد؟

 

5/1

5

دو خصوصیت مشترک همه ی  نقشه ها را بنویسید ؟

 

1

6

امروزه گردآوری اطّلاعات جغرافیایی برای تهیّه ی نقشه از کدام چهار روش انجام می گیرد ؟

 

 

1

7

1)چرا در عکس های هوایی پدیده ها به صورت برجسته دیده می شوند ؟

 

2)به مجموعه ی فرایند عکس برداری هوایی و تبدیل آن به نقشه چه می گویند ؟

 

1

8

مقیاس نقشه را تعریف کنید ؟

 

 

1

9

مقیاس نقشه ای 500000 : 1 است ، طول دریاچه ای روی نقشه 4 سانتی متر است ، اندازه ی واقعی آن چند کیلومتر است ؟

(محاسبه الزامی است)

 

1

10

 فاصله ی نقشه ای از مسیر سمنان تا سرخه 5 سانتی متر است ، همین فاصله  روی زمین 20 کیلومتر است . مقیاس نقشه چه کسری است ؟( با راه حل)

 

 

1

11

طبقه بندی نقشه ها بر اساس موضوع را نام برده و برای هریک مثالی بیاورید ؟3 مورد

 


                                                                                          ادامه ی سئوالات در صفحه ی دوم

 

5/1

 ادامه مطلب


نوع مطلب : نمونه سوالات جغرافیای سال چهارم انسانی، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیا- چهارم انسانی،
لینک های مرتبط :

نام و نام خانوادگی :

کلاس : چهارم انسانی دبیرستان     نمونه رشد      سمنان

صفحه ی 2

 

ردیف

 ادامه ی سئوالات امتحانی  جغرافیا  مستمر شماره ی 1

نمره

 

12

سیستم را تعریف کنید ؟

 

 

 

1

13

انواع تقسیم بندی سیستم ها را نام ببرید ؟

 

 

1

14

نگرش سیستمی سبب چه مواردی می شود یا فواید نگرش سیستمی را بنویسید ؟4 مورد

 

 

 

1

15

از دیدگاه علم جغرافیا سیارّه ی زمین از آغاز پیدایش تا کنون چهار مرحله را طی کرده است  ،بنویسید ؟

 

 

 

 

 

2

16

پژوهش بر اساس هدف به دو دسته تقسیم می شود نام برده و هر یک را تعریف کنید؟

 

 

 

 

1

17

پژوهش های علمی بر اساس ماهیّت و روش را نام برده و یکی را به دلخواه تعریف کنید؟

 

 

 

1

18

اوّلین گام در راه یک پژوهش جغرافیایی چیست و چرا ؟

 

 

5/0

19

گام هفتم یک پژوهش علمی جغرافیایی یعنی پردازش داده ها یعنی چه ؟

 

 

 

 

5/0

20

چرا ردّ فرضیّه به معنای شکست پژوهش و پژوهشگر نیست؟

 

 

 

 

1

 

                             امام حسین (ع): من نماز را دوست دارم.                                               موفّق باشید                                جمع بارم

20

 

نوع مطلب : نمونه سوالات جغرافیای سال چهارم انسانی، 
برچسب ها : سئوالات امتحانی - چهارم انسانی - جغرافیا،
لینک های مرتبط :

باسمه تعالی

مدیریّت آموزش و پرورش شهرستان  سمنان

دبیرستان نمونه رشد  سمنان

نام دبیر

مُهر آموزشگاه

سئوالات ارزشیابی مستمر 1

درس:جغرافیا

پایه:چهارم

رشته:  انسانی

محمّدحسین احسانی

 

شامل  20 سئوال در 2    صفحه

تاریخ آزمون:       

1393/8/28

مدّت امتحان:    30 دقیقه

نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

نمره با حروف

شماره ی درس

تعداد صفحات

 

 

 

1و2و3

از صفحه ی 1 تا 26

 

ردیف

سئوالات

نمره

 

1

کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف)هدف اصلی کتاب جغرافیای چهارم ،آشنا کردن دانش آموزان با فنون و مهارت های اساسی جغرافیاست..(                                    )

ب). آغاز تاریخ دانش جغرافیا را حدودأ به پانصد سال بعد از میلاد و به سرزمین یونان باستان نسبت می دهند. (                                 )

5/0

2

گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف) چه کسی جغرافیا را "علم مطالعه ی زمین به عنوان جایگاه انسان "تعریف کرده است؟

1) اراتوستن             2) ابوریحان بیرونی                  3) ابن بطوطه             4 )یاقوت حموی

ب)در تحلیلی که رابطه ی یک پدیده ی جغرافیایی با سایر پدیده ها مورد بررسی قرار گیرد،از کدام شیوه ی شناخت جغرافیایی استفاده کرده ایم ؟

1)تکوینی                  2 )ساختاری                 3)کارکردی                 4)آینده نگر

5/0

3

عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)اگر یک سیستم به پسخوراند...............................دچار شود ،در حال از دست دادن تعادل خود است.

ب)با به کار گیری مدل تحلیلی تحقیق ،پژوهشگر داده هایی را جمع آوری می کند که در جهت ..........................اوست.

1

4

تعریف علم جغرافیا را بنویسید؟

 

1

5

علاوه بر تحقیقات جغرافیایی و کشف مناطق جدید توسط جغرافی دانان مسلمان ،چه علل و انگیزه های دیگری موجب گسترش دانش جغرافیا گردید ؟ 4 مورد

 

 

1

6

پس از جنگ جهانی دوم ، رویکرد به جغرافیا با توجّه به چه عللی دستخوش تحوّل و تکامل گردید ؟ 3مورد

 

 

5/1

7

1)سه شاخه ی فرعی فنون جغرافیایی زا نام ببرید ؟

2)ژئومورفولوژی از شاخه های جغرافیای طبیعی از کدام علم استفاده می کند ؟

 

1

8

جغرافیای سیاسی را تعریف کنید ؟

 

 

1

9

تفاوت علم هواشناسی و آب و هواشناسی (اقلیم شناسی )را بنویسید ؟

 

5/1

10

 اهداف آموزش جغرافیا را نام ببرید ؟4 مورد

 

 

1

11

جغرافیا دید ترکیبی و کلّی دارد ، یعنی چه ؟

 

 

 


                                                                                          ادامه ی سئوالات در صفحه ی دوم

 

1

 

نوع مطلب : نمونه سوالات جغرافیای سال چهارم انسانی، 
برچسب ها : سئوالات امتحانی - چهارم انسانی - جغرافیا،
لینک های مرتبط :

باسمه تعالی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  سمنان

دبیرستان  رفاه  سمنان

نام دبیر

مُهر آموزشگاه

سئوالات ارزشیابی مستمر 5

درس:جغرافیا

پایه:چهارم

رشته:  انسانی

محمدحسین احسانی

 

شامل  20 سئوال در 2    صفحه

تاریخ آزمون:       

/2/1393

مدت امتحان:    30 دقیقه

نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

نمره با حروف

شماره در لیست

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

سئوالات

نمره

 

1

کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف) عکس های هوایی مهم ترین منبع ورود داده ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی به شمار می روند. (                  )            

ب) در جغرافیا مدیریت محیط مبتنی بر شناسایی و برنامه ریزی متناسب با توجه به قابلیت های همه ی مناطق یک سرزمین است . (           )

5/0

2

گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف)ذخیره شدن داده ها در  رایانه در سیستم اطلاعات جغرافیایی در کدام مرحله صورت می گیرد؟

1)یک                                    2)دو                                              3)سه                                            4)چهار

ب)آمایش سرزمین در ایران در کدام مرحله هم زمان با افزایش بهای نفت بود؟                

1)اول                                      2 )دوم                                            3)سوم                                         4)چهارم

5/0

3

عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)در حقیقت رایانه در جغرافیا حکم ماشین حساب در ...................................را دارد.

ب)مدل وسیله ای کوچک و مشابه از پدیده های جغرافیایی است که ..................................این رشته را آسان می کند.

1

4

چه عواملی جغرافیدانان را به طراحی سیستم های اطلاعات جغرافیایی وادار کرده است ؟3مورد

 

 

5/1

5

به کار گیری رایانه ها برای تحلیل های مکانی جغرافیایی توسط جغرافیدانان باعث چه نتایجی شد ؟4مورد

 

 

1

6

پنج مرحله ی اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی را نام ببرید ؟

 

25/1

7

عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای از منابع معتبر و مفید سیستم اطلاعات جغرافیایی چه نقش موثری دارند؟2مورد

 

 

1

8

مهم ترین اصل در تهیه ی مدل های جغرافیایی چیست ؟

 

 

1

9

انواع مدل های جغرافیایی را نام ببرید ؟4مورد

 

1

10

 1)کدام یک از مدل ها بیش ترین نقش را در آموزش موضوعات جغرافیای عمومی دارند ؟

 

 2) در مدل فون تانن رابطه ی چه عواملی به صورت دوایر متحد المرکز نمایش داده شده است ؟3مورد

 

25/1

11

ویژگی های یک مدل جغرافیایی را بنویسید؟4مورد

 

 


                                                                                          ادامه ی سئوالات در صفحه ی دوم

 

1

 ادامه مطلب


نوع مطلب : نمونه سوالات جغرافیای سال چهارم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

باسمه تعالی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  سمنان

دبیرستان  رفاه  سمنان

نام دبیر

مُهر آموزشگاه

سئوالات ارزشیابی مستمر 4

درس:جغرافیا

پایه:چهارم

رشته:علوم انسانی

محمدحسین احسانی

 

شامل  20 سئوال در 2    صفحه

تاریخ آزمون:       

/1392/12

مدت امتحان:    30 دقیقه

نام و نام خانوادگی       

نمره با عدد

نمره با حروف

شماره در لیست

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

سئوالات

نمره

 

1

کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف)از Google Earth در زمینه ی شبیه سازی پدیده های جغرافیایی استفاده می شود.(  )      

ب)عکس های فرو سرخ تهیه شده از زمین ،توانایی انسان را برای سنجش موج های غیر مرئی گسترش داده است.(   )

5/0

2

گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف)کدام گزینه از توانمندی های نرم افزار Exel  نیست ؟

1)رسم نقشه                2)پردازش آماری                          3)انجام عملیات ریاضی                   4)رسم نمودار

ب)پیکسل (pixel)عبارت است از .......                                                 

1)قدرت تفکیک تصویر                2)برجسته نمایی                              3)بزرگ نمایی               4)پهنه ی اندازه گیری

5/0

3

عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)در جغرافیا استفاده از رایانه گسترش وسیعی یافته و افق های تازه ای در انجام پژوهش ،..و نمایش اطلاعات جغرافیایی فرا روی پژوهشگران گشوده است.

ب)وسیله ای که در ماهواره ها تابش های باز تابیده شده از یک پدیده را دریافت و ثبت می کند،..........نام دارد.

1

4

بعضی از نرم افزارهای آماری ضمن ثبت داده های جغرافیایی و عملیات ریاضی،نتایج را می توانند به چه صورت هایی نشان دهند؟4مورد

 

 

1

5

از مهم ترین مزایای اینترنت امکان جست و جوی موضوعات مختلف را توضیح دهید؟

 

 

 

5/1

6

برقراری ارتباط با سایر جغرافیدانان از چه طریقی انجام می شود؟

 

 

1

7

کاربرد رایانه در طراحی و ساخت مدل های سه بعدی را توضیح دهید؟

 

 

 

5/1

8

کاربرد هریک از موارد زیر را بنویسید:

الف )MSN                                                                     ب)SPSS

 

1

9

ساخت هواپیما گام و اقدامی در چه جهت هایی بوده است؟

 

 

1

10

سنجش از دور را تعریف کنید ؟

 

 

1

11

به چه دلیلی مشخصه های یک پدیده را می توان با استفاده از بازتاب طبیعی از آن تعیین کرد ؟

 

 

ادامه ی سئوالات در صفحه ی دوم                                                                        

1

 ادامه مطلب


نوع مطلب : نمونه سوالات جغرافیای سال چهارم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

برروی ادامه مطلب کلیک کنید.


-

ادامه مطلب


نوع مطلب : نمونه سوالات جغرافیای سال چهارم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی