تبلیغات
جغرافیای محمد حسین احسانی - مطالب نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها
 
جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی
نمونه سئوالات امتحانی مستمر شمارۀ 7 استان شناسی سمنان دهم دبیرستان کلیه رشته ها

دانلود فایل word  :   دانلود
دانلود فایل pdf     :   دانلودنوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات استان شناسی مستمر 7،
لینک های مرتبط :
نمونه سئوالات جغرافیای ایران از درس 7 تا 10 (پایان کتاب ) دهم دبیرستان کلیه رشته ها


دانلود فایل word  :           دانلود
دانلود فایل pdf     :          دانلودنوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای ایران از درس 7 تا پایان کتاب،
لینک های مرتبط :
نمونه سوالات امتحانی استان شناسی سمنان- نوبت اول
بر روی فایل دانلود کلیک نمایید

نسخه ورد:    دانلود
نسخه PDF:   دانلودنوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران پایه دهم از درس 1 تا پایان درس 6
بر روی کلمه دانلود کلیک نمایید

نسخه ورد:    دانلود
نسخه PDF:  دانلودنوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

                                                                         باسمه تعالی

نمونه سئوالات امتحانی کتبی مستمر شماره 3 کتاب استان شناسی سمنان از صفحه 1 تا صفحه 58 سال دهم دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها

1 - کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف)استان سمنان با استان گیلان همسایه است..(                         )

ب)گردنه خوش ییلاق بین راه شاهرود و آزاد شهر قرار دارد. (                             )

2- گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف)قلّه  پیغمبران در کدام شهرستان واقع است ؟

1)شاهرود           2)سمنان                3 ) دامغان               4 )مهدی شهر

ب)حبله رود از کدام شهرستان سرچشمه می گیرد؟

 1)سمنان          2 )مهدی شهر           3)گرمسار             4)فیروزکوه

3- عبارت های زیر را کامل کنید.

الف) گردنه های استان سمنان از نظر اقتصادی ، ....................... و تاریخی اهمیت دارند.

ب)عمیق ترین قسمت دریاچه مسیله در ........................................آن است.

4- موقعیت استان سمنان از چه دیدگاه هایی اهمیت فوق العاده ای دارد؟ 4 مورد

5- دو دلیل یا شاهدی که نشان دهنده ی وجود بخشی از بستر دریای تتیس در استان سمنان است را بنویسید .

6- عوامل موثر بر آب و هوای استان سمنان را نام ببرید؟ 4 مورد از 6 مورد

7- متوسط بارندگی سالانه استان سمنان چند میلی متر است؟

8- مهم ترین توده های هوایی که آب و هوای استان سمنان را تحت تاثیر قرار می دهند را فقط نام ببرید ؟ 3 مورد

9- بادهای محلّی را تعریف کنید و علّت ایجاد این بادها را بنویسید ؟

10- بادهای محلّی استان سمنان را نام ببرید . 4 مورد

11- ویژگی رودهای استان سمنان را بنویسید؟ 4 مورد

12- کیفیت آب نم رود و رشید سلطان که از شعبات مهمّ حبله رود محسوب می شود ، چگونه است ؟

13-  آب قنات هایی که از مناطق گچ دار ، نمک دار و لایه های آهکی و آبرفتی می گذرند ، از نظر کیفیّت چگونه است ؟

14- میزان آبدهی بیشتر قنات ها با چه عواملی رابطه مستقیم دارد؟ 2 مورد

15- اهمیت چشمه های استان سمنان را بنویسید؟ 4 مورد از 5 مورد

16- مهم ترین علل کمبود و محدودیت منابع آب در استان سمنان را بنویسید؟

 17- کاربرد هریک از پدیده های انسانی زیر را در گذشته بنویسید؟

الف ) یخچال          ب) آب انبار           ج) قنات

18- بیابان ها چند درصد از مساحت استان سمنان را تشکیل می دهد و بیابان کدام قسمت های استان را در برگرفته است؟

19-مهم ترین عوامل پیدایش و گسترش بیابان های استان سمنان چیست؟ 2 مورد

20- دو مورد از عوامل طبیعی و دو مورد از عوامل انسانی ایجاد یا پیدایش و گسترش بیابان های استان سمنان را بنویسید؟

21- پیامدهای بیابان زایی را بنویسید؟

22- راه های مقابله با بیابان زایی در استان سمنان را بنویسید؟ 3 مورد

23- در حال حاضر چه استفاده هایی از دشت کویر به عمل می آید؟                                                                                            

24- منشا گرد و غبار در هوای استان سمنان چیست ؟ 4 مورد

25 آلودگی صوتی را تعریف کنید؟و مهم ترین منابع آلودگی صوتی در استان سمنان را نام ببرید؟ 2 مورد از 4 مورد

26- مهم ترین منابع آلوده کننده آب های استان سمنان را بنویسید؟3 مورد از 5 مورد

27- مهم ترین منابع آلوده کننده خاک استان سمنان را بنویسید؟1 مورد طبیعی 4 مورد انسانی

28- آلودگی الکترو مغناطیس چیست؟

29- آلودگی بصری یعنی چه ؟

30- راه های مقابله با آلودگی صوتی را بنویسید؟

31- چرا به پسماند (زباله ) طلای کثیف می گویند ؟

32- با توجه به نقشه ی گُنگ استان سمنان به موارد زیر پاسخ دهید:

1 ) نام استان همسایه: ..................2) نام شهرستان :.....................

3) نام گردنه : ............................... 4) نام کوه یا قله:............................

5 ) نام مرکز شهرستان : .............6) نام دریاچه فصلی : ..................

                                                      موفق باشید

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات استان شناسی دهم دبیرستان سمنان،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات درس6 کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها

درس 6 : منابع آب ایران

1-   نمودار توزیع مصرف آب در ایران چه مطلبی را ثابت می کند؟( نمودار سمت چپ صفحۀ 47)

2-   مهم ترین آب قابل دسترس در فصول سرد و گرم سال در کشورایران را بنویسید؟

3-   پدران ما در قرن های گذشته برای دستیابی به آب چه اقداماتی انجام داده اند؟

4-   ساختمان یک قنات را رسم کنید.

5-    ویژگی های رودهای ایران را بنویسید. 4 مورد

6-    کانون آبگیررا تعریف کنید.

7-   -کانون های آبگیر در حد فاصل ......................قرار دارند و بر ................... آب های محلی منطبق  هستند.

8-   درچه صورتی  رودهایی که از کانون های آبگیر سرچشمه می گیرند در جهات مختلف جریان  یابند؟

9-   انواع کانون های آبگیر را نام ببرید؟ 3 مورد

10-          کانون آبگیر دائمی چه ویژگی هایی دارند؟ 

11-          کانون آبگیر فصلی چه ویژگی هایی دارد؟

12-          کانون آبگیراتفاقی چیست؟ 

13-          حوضه آبریز را تعریف کنید .

14-          انواع حوضه آبریزرا نام ببرید. 2 مورد

15-          حوضه آبریزخارجی چیست؟

16-           حوضه آبریزداخلی چیست؟ 

17-          مهم ترین دریاهای ایران را نام ببرید ؟ 

18-           اهمیت دریاهای ایران چیست؟

19-          دریای خزر در چه امتدادی کشیده شده است؟

20-          نحوه پیدایش دریای خزررا بنویسید.

21-          چرا به دریاچه خزر، دریا می گویند؟

22-          نام های دیگر دریای خزررا بنویسید. 7 مورد

23-          میزان طول وعرض دریای خزر ومیزان ارتفاع سطح آب دریای خزررا بنویسید .

24-          شکل بستردریای خزرچگونه است؟

25-          کشورهای اطراف دریای خزررا نام ببرید. 6 مورد

26-           رودهای مهمی که به دریای خزر می ریزندرا نام ببرید.8 مورد از روی نقشه  

27-          اهمیت دریای خزررا بنویسید.

28-          عوامل تهدید فُک خزری را بنویسید؟ 6 مورد

29-          نحوه پیدایش خلیج فارس را بنویسید.  

30-          ابعاد خلیج فارس را بنویسید.(طول و عرض متوسط آن )

31-          مهم ترین رودهایی که به خلیج فارس می ریزند را نام ببرید؟ 4 مورد 

32-          پرآب ترین و تنها رودخانۀ قابل کشتیرانی ایران کدام است؟

33-          خورچیست؟ با مثال.

34-          جزایرخلیج فارس را نام ببرید ؟10 مورد

35-          بزرگ ترین جزیره ایرانی درخلیج فارس چه نام دارد؟

36-           اهمیت خلیج فارس را بنویسید. 5 مورد

37-          ویژگی های دریای عمان را بنویسید.

38-          قابلیت های منطقه  دریای عمان را بنویسید.

39-          اهمیت دریای عمان را بنویسید؟ 3 مورد 

40-          تعریف آلودگی دریاها و پیامدهای آن را بنویسید.

41-          آلاینده هایی که دریاهای ایران را تهدید می کنند را نام ببرید. 5 مورد

42-          انواع دریاچه های ایران از نظرزمانی نام ببرید . 2 مورد

43-          دریاچه از نظر چگونگی تشکیل، انواع مختلفی دارد.نام ببرید. 6 مورد

44-          بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران را نام ببرید.

45-          نام های  دیگردریاچه ارومیه را بنویسید . 2 مورد

46-           منابع تامین کننده آب دریاچه ارومیه را نام ببرید.2 مورد

47-          کدام قسمت دریاچه ارومیه عمیق تراست؟

48-          مهم ترین جزایر دریاچه ارومیه را نام ببرید. 4 مورد

49-          علل شوری زیاد دریاچه ارومیه را بنویسید.3 مورد

50-          اهمیت دریاچه ارومیه را بنویسید. 3 مورد 

51-          دلایل کاهش آب دریاچه ارومیه را بنویسید. 7 مورد

52- هریک از موارد زیر را در نقشه گُنگ پیدا کنید:

1- دریای عمان  2- دریای خزر 3- خلیج فارس 4- تنگه هرمز 5- اقیانوس هند 

 

   6- راه آبی دن- ولگا 7- دریای سیاه 8- کشور ترکمنستان 9- قزاقستان 10- روسیه 11- جمهوری آذربایجان 12- رود ولگا 13- رود اورال 14- سفید رود 15- رود هراز 16- رود اترک 17- رود گرگان 18- رود کورا 19- رود ارس20- کارون 21- کرخه 22- دالَکی 23- مُند 24- خور موسی 25- جزیره خارک 26- جزیره تنب بزرگ 27- قشم 28- دریاچه ارومیه 29- چاله جازموریان


منبع: گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی  تغییرhttp://qomgeo.blogfa.com

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای ایران، دهم، دوره دوم متوسطه، کلیه رشته ها،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات درس5 کتاب جغرافیای دهم دورۀ دوم متوسطه کلیۀ رشته ها

درس 5 : آب و هوای ایران

1-   هواچیست؟

2-   آب وهوا یا اقلیم را تعریف کنید.

3-   سازمان هواشناسی کشور چگونه وضع هوارادرکشورپیش بینی می کند؟

4-   نقش پیشرفت ارتباطات فناوری  در پیش بینی وضع هوا را شرح دهید.   

5-   سه عامل اصلی  موثربرآب وهوای ایران را نام ببرید.

6-    مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی که بر آب و هوای کشور اثر دارد را نام ببرید؟ 3 مورد

7-   نقش عرض جغرافیایی برآب وهوای کشوررا توضیح دهید.

8-   چرا دراطراف خط استوا هوای گرم و مرطوب وجوددارد؟

9-   چرا دراطراف مدارراس السَرطان و راس الجَدی آب وهوای گرم و خشک حاکم است؟

10-      مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کره زمین در اثرچه عاملی به وجود آمده است؟

11-      چرا دردوره گرما درکشورما میزان بارش بسیارکم است؟   

12-      بر روی کره مراکز فشار را مشخص کنید.( شکل 9 صفحه 38 )

13-      دو اثرمتفاوت دوری و نزدیکی از دریاها برآب وهوای کشوررا بنویسید.

14-      -نقش میزان ارتفاع برآب وهوای کشوررا بنویسید.  

15-       جهت رشته کوه هایی البرزو زاگرس چه تاثیری برآب وهوای کشوردارد؟

16-      شکل زیر را تفسیر کنید.( شکل 10 صفحه 38 )

17-      توده هوا را تعریف کنید.

18-      مهم ترین توده های هوا که درطول سال کشورما را تحت تاثیرقرارمی دهد را نام ببرید.

19-      مهم ترین عامل ریزش برف و باران و تامین آب در کشور، ورود کدام تودۀ هواست و در چه دوره ای از سال وارد کشور می شود؟

20-      ویژگی های توده هواهایی که در طول سال وارد کشور می شوند را بنویسید؟ 5 مورد

21-      مهم ترین داده های هواشناسی را نام ببرید که درایستگاه های هواشناسی سینوپتیک اندازه گیری می شود؟ 3 مورد

22-      با توجه به چه معیارهایی کارشناسان ، اقلیم کشور را به چهار ناحیۀمختلف آب و هوایی تقسیم کرده اند ؟

23-      انواع آب وهوای ایران را نام ببرید؟ 4 مورد

24-      ویژگی های آب وهوای گرم و خشک را بنویسید. 4 مورد

25-      ویژگی های آب و هوای کوهستانی را بنویسید.3 مورد

26-      ویژگی های آب وهوای گرم و شرجی را بنویسید.3 مورد

27-       ویژگی های آب وهوای معتدل خزری را بنویسید. 3 مورد

28-      در کدام مناطق کشور ، نواحی خشک و بیابانی قرار دارد؟ 3 مورد

29-      علت به وجودآمدن بیابان ها درایران را بنویسید.3 مورد

30-      مهم ترین عامل خشکی آب وهوای ایران و گسترش بیابان ها چیست؟

31-      عامل پرفشارجنب حاره ای چگونه باعث گسترش بیابان ها درایران شده است؟

32-      عامل ایجاد بیابان لوت چیست؟

33-      دو اثرمتفاوت رشته های البرز واگرس را بنویسید.

34-      عامل اصلی پیدایش بیابان دشت کویر چیست؟

35-      عامل پیدایش بیابان طبس چیست؟

36-      ویژگی های بیابان دشت کویررا بنویسید.

37-      ویژگی های بیابان لوت را بنویسید.

38-      آب وهوا برکدام فعالیت های انسان اثردارد؟ 7 مورد

39-      چرا درکشورما معماری های گوناگونی درنقاط مختلف دیده می شود؟

40-      چرا درگذشته مردم درخانه های خود آسایش بیش تری داشتند وانرژی کم تری هم مصرف می شد؟

41-      برای کاهش سوانح جاده ای کدام راهکارمناسب تراست؟

42-      مهم ترین سوانح جاده ای کشوررا نام ببرید. 5 مورد

43-      چغرافیای پزشکی را تعریف کنید.با مثال   

44-      مهم ترین مشکلات محیط زیستی  ناشی ازتغییر وضعیت آب و هوایی را نام ببرید؟ 4 مورد

45-      الف ) وارونگی دما چیست؟ب ) شکل وارونگی دما را تفسیر کنید. ( شکل 21 صفحه 45)

46-      محدودۀ جغرافیایی بحرانی پدیدۀ  ریز گردها کدام کشورهاست؟ 5 مورد

47-      علل شکل گیری ریزگردهاچیست؟ 3 مورد

48-      اثرات منفی وقوع پدیدۀ ریزگردها چیست؟ 5 مورد

49-      چه راهکارهایی برای مقابله با ریزگردها مناسب است؟ 5 مورد

50-      برای حل مشکلات زیست محیطی کشور ،چه راهکاریی مناسب است؟ 2 مورد

منبع: گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییرhttp://qomgeo.blogfa.com/

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای ایران، دهم، دوره دوم متوسطه، کلیه رشته ها،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات جغرافیای ایران- پایه دهم - کلیه رشته ها - درس 4

درس 4 : ناهمواری های ایران

1-   ارتباط پراکندگی شهرها و روستاهای ایران با ناهمواری ها را بنویسید؟

2-   چرا پراکندگی جمعیت در نواحی مختلف کشور متفاوت است؟

3-   اهمیت مطالعه ناهمواری ها را بنویسید؟

4-   پراکندگی جغرافیایی نواحی کوهستانی کشور را بنویسید؟

5-   اهمیت ناهمواری ها یا نواحی کوهستانی را بنویسید؟ 3 مورد یا تا ثیر ناهمواری های کشور بر زندگی مردم را بنویسید؟ 3 مورد

6-    اهمیت دشت ها را بنویسید؟

7-   اهمیت جلگه ها را بنویسید؟

8-   شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به کدام دوران زمین شناسی است؟

9-   در کدام دوران زمین شناسی ، ناهمواری های ایران شکل نهایی یافت؟

10-          عوامل تغییر شکل ناهمواری های ایران بعد از کواترنر را بنویسید؟ 4 مورد

11-          سرزمین های کوهستانی اغلب چند متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند؟

12-          سرزمین های هموار شامل چگونه پدیده هایی است؟ 2 مورد یا سرزمین های هموار ایران را دسته بندی کنید؟

13-          با توجه به چه عواملی می توان کوهستان های ایران را تقسیم بندی کرد؟ 3 مورد

14-          دورۀ کواترنر را توضیح دهید؟( پاورقی صفحۀ 22)

15-          سرزمین های کوهستانی ایران را دسته بندی کنید؟ 3 مورد

16-           منطقۀکوهستانی شمال کشور شامل چه کوهستانی هایی است؟ 4 مورد

17-          دو رشته کوه منطقۀ کوهستانی آذربایجان را بنویسید؟

18-          دو تودۀ کوهستانی که بر اثر فوران آتش فشانی در منطقۀ کوهستانی آذربایجان وجود دارد را نام ببرید؟

19-          کدام کوهستان با چه جهتی منطقه آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا کرده است؟

20-          شیب عمومی کوه های تالش به سمت کدام دریاست و آب های جاری آن چگونه به دریا می ریزند؟

21-          منطقه کوهستانی البرز دارای چه ویژگی هایی است؟ 5 مورد

22-          بین تنگه منجیل و تنگه خوش ییلاق کدام رشته کوه قرار دارد؟

23-          رشته کوه البرز در اثر چه عواملی بوجود آمده است؟2 مورد

24-          علل ناپایدار شدن منطقه کوهستانی البرز  را بنویسید؟

25-          پیامدهای ناپایدار شدن منطقه کوهستانی البرز را بنویسید؟ 4 مورد

26-           ویژگی کوه های شمال خراسان را نوشته و مهم ترین کوه های آن را نام ببرید؟ 3 مورد

27-          ویژگی های رشته کوه زاگرس را بنویسید؟2 مورد- دو قله بلند زاگرس را نام ببرید؟

28-          رشته کوه زاگرس چگونه بوجود آمده است؟ 2 مورد

29-          یکی از زیباترین و فعال ترین پدیده های رشته کوه زاگرس چیست؟توضیح دهید.

30-          عوامل تغییر دهنده منطقه زاگرس را نام ببرید؟2 مورد

31-          عوامل طبیعی تغییر دهنده زاگرس در حال حاضر را بنویسید؟ 3 مورد

32-          عوامل انسانی تغییر دهنده زاگرس در حال حاضر را بنویسید؟ 6 مورد

33-          هدف از احداث سد بر روی رودهای حوضه زاگرس چیست؟  5 مورد

34-          موقعیت جغرافیایی کوه های مرکزی ایران را بنویسید؟

35-          انواع ناهمواری های مناطق مرکزی ایران را بنویسید؟2 مورد

36-           کوه های مریخی در کجاست و چه ویژگی هایی دارد؟

37-          گِل فشان ها در کجاست و علت ایجاد آن چیست؟

38-          ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی را بنویسید؟ 5 مورد

39-          انواع سرزمین های هموار را نام ببرید؟ 2 مورد

40-          عوامل پیدایش دشت ها را بنویسید یا دشت ها به دو صورت شکل گرفته بنویسید؟

41-          عوامل تغییر شکل و فرسایش دشت های ایران را بنویسید؟ 4 مورد

42-          انواع فرسایش انسانی را در نواحی بیابانی و دشت ها نام ببرید؟5 مورد

43-          ارزش اقتصادی دشت ها را بنویسید؟ 4 مورد

44-          جلگه ها در کجا دیده می شود؟3 مورد

45-          جلگه ها به چه دلیلی جمعیت زیادی را در خود جای می دهد؟

46-           اگر نقشه ایران را از شمال به جنوب توسط خطی به دو بخش مساوی تقسیم کنیم ، بیشتر جلگه ها در کدام سمت ایران واقع است ؟ چرا؟

47-          عوامل تغییر دهنده جلگه ها را بنویسید؟ 3 مورد

48-          حرکات دریا به چه صورت هایی مناطق ساحلی را تغییر می دهد؟ 4 مورد

49-          رودهای طغیانی چگونه مکان و وسعت جلگه ها را دچار تغییر می کند؟

50-          انسان با چه اقداماتی در نواحی ساحلی تغییرات وسیعی ایجاد می کند؟ 6 مورد

51-          ارزش اقتصادی جلگه ها را بنویسید؟ 2 مورد

52-          اهمیت جلگه های شمالی و جنوبی کشور را بنویسید؟4 مورد

53- موقعیت هر یک از موارد زیر را در نقشۀ گُنگ ایران مشخص کنید:

1- رشته کوه ارسباران یا قره داغ - 2- رشته کوه آرارات- 3- کوه های تالش- 4- تنگه منجیل - 5- تنگه خوش ییلاق 6 - کوه هزار مسجد 7- کوه آلاداغ - 8- کوه بینالود- 9- رشته کوه البرز - 10-رشته کوه زاگرس - 11- مثلث کوه های مرکزی 12- کوه جُغتای- 13-گردنۀ اوج 14- کوه بزمان یا خِضر زنده- 15- کوه کرکس 16- شیرکوه - 17- کوه هزار - 18- کوه جوپار 19- کوه لاله زار 20- چاله جازموریان - 21- منطقه مُکران 22- رشته کوه های بشاگرد - 23- موقعیت ناهمواری های مریخی- 24- موقعیت گِل فشان ها25- دشت کویر 26- دشت لوت 27- جلگه مغان 28- جلگه گیلان 29- جلگه مازندران - 30 - جلگه گرگان 31- جلگه خوزستان32- استان خوزستان 33- استان لرستان 34- استان ایلام

منبع: گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی  تغییرhttp://qomgeo.blogfa.com

 

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای ایران ّ دهم، دوره دوم متوسطه، کلیه رشته ها،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایه دهم کلیۀ رشته ها

نمونه سئوالات درس سوم : موقعیت جغرافیایی ایران

1-     موقعیت جغرافیایی چیست یا تعریف کنید؟

2-    موقعیت جغرافیایی هر کشور از چند نظر قابل مطالعه است؟ 2 مورد

3-    موقعیت مطلق یا ریاضی یعنی چه؟

4-    موقعیت ریاضی یا مطلق ایران را بنویسید؟

5-    گستردگی ایران در عرض های جغرافیایی چه اهمیتی دارد؟

6-    موقعیت نسبی شما در کلاس یعنی چه؟

7-    موقعیت نسبی هر مکان یعنی چه؟ یا موقعیت نسبی را تعریف کنید؟

8-    منظور از موقعیت نسبی هر کشور چیست؟

9-    موقعیت نسبی ایران را بنویسید یا چرا ایران از موقعیت ممتازی برخوردار است؟

10-  اهمیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را بنویسید؟ 4 مورد با توضیح هریک

11-  به چه علت قدرت های جهانی در گذشته و امروز متوجه خلیج فارس شده اند؟ رتبه ایران در بین کشورهای منطقه خلیج فارس از نظر وسعت ، جمعیت و تولید نفت بنویسید؟

12- مرز سیاسی را تعریف کنید؟

13- طول مرزهای سیاسی ایران با همسایگانش چند کیلومتر است و با چند کشور مرز خشکی یا آبی دارد؟

14- انواع مرزهای سیاسی را نام ببرید؟ 3 مورد

15- اهمیت مرزهای هوایی و راه های هوایی را بنویسید؟

16- اهمیت مرزهای دریایی و راه های آبی را بنویسید؟

17- دسترسی به آب های آزاد برای هر کشوری چه اهمیتی دارد؟

18-تنگه هرمز در کجاست و چه اهمیتی دارد؟

19- با توجه به نقشه گنگ ایران ، پاسخ دهید:

1- نام مدار                              2- نام دریا                     3- نام کشور همسایه                          4- نام اقیانوس

منبع: گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی  تغییرhttp://qomgeo.blogfa.com

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای ایران - پایه دهم، کلیه رشته ها،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایه دهم کلیۀ رشته ها

نمونه سئوالات درس دوم : روش مطالعه در جغرافیا

1-    سئوالات کلیدی در جغرافیا را نام ببرید؟ 6 مورد

2-    سئوالات کلیدی در جغرافیا بر چه موضوعاتی تاکید می کنند؟

3-    چه عاملی سبب شده است که انسان تلاش کند نسبت به ناشناخته ها ، آگاهی پیدا کند؟

4-    مراحل تحقیق و پژوهش را در جغرافیا به ترتیب نام ببرید؟ 5 مورد

5-    پژوهشگر در طرح سئوال و بیان مسئله باید به چه نکاتی توجه نماید؟ 4 مورد

6-     چرا فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است؟ ( اهمیت فرضیه سازی در پژوهش)

7-    فرضیه های پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟ 3 مورد

8-    مثالی در مورد تدوین فرضیه بنویسید؟

9-    روش های جمع آوری اطلاعات توسط جغرافیدان را نام ببرید؟ 2 مورد

10-                        روش میدانی از روش های جمع آوری اطلاعات را توضیح دهید؟

11-                        مهم ترین روش های میدانی جمع آوری اطلاعات را نام ببرید؟

12-                        مثالی درباره گام سوم - جمع آوری اطلاعات بنویسید؟

13-                        پردازش اطلاعات چیست؟

14-                        نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات چگونه توسط پژوهشگر انجام می شود؟

15-                        در صورتی که فرضیه یا فرضیه های یک پژوهشگر رد شود چرا پژوهشگر نباید دلسرد شود؟ 2 مورد یا اهمیت فرضیه یا فرضیه های رد شده چیست؟

منبع: گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییرhttp://qomgeo.blogfa.com/

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای ایران، پایه دهم،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات کتاب جغرافیای ایران پایه دهم  کلیۀ رشته ها

نمونه سئوالات درس اول:جغرافیا علمی برای زندگی بهتر

1-   جغرافیا چیست؟ یا تعریف کنید.

2-   آیا شناخت محیط در جهت بهبود کیفیت زندگی انسان نقشی داشته است؟

3-   واژه جغرافیا اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟ این واژه شامل چه کلماتی است؟

4-   امروزه بسیاری از جغرافیدانان اعتقاد دارند که جغرافیا چیست؟ ( اهمیت دانش جغرافیا)

5-   آیا بین جغرافیا و سایر علوم ارتباطی وجود دارد؟

6-    ارتباط بین علوم و فنون مختلف جغرافیا و شاخه های آن را بنویسید؟(نمودار صفحه 3)

7-   مفاهیم اساسی دانش جغرافیا را بنویسید.(2 مورد)

8-   در علم جغرافیا مکان به چه معناست با مثال؟

9-   آیا در هر مکان جغرافیایی پدیده های مختلف بر هم تاثیر می گذارند؟ چگونه؟ ( نحوه تغییر شکل مکان ها را بنویسید.)

10-          روابط متقابل انسان و محیط را توضیح دهید؟

11-          عملکرد انسان در ارتباط با محیط به چند گونه است؟ نام ببرید.

12-          کدام یک از این عملکردها تعادل محیط را در مدت طولانی حفظ می کند؟

13-          چرا جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

14-          روش مطالعه در جغرافیا چیست؟

15-          چرا جغرافیدان با دید ترکیبی یا کل نگری ، موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؟

16-           دید ترکیبی یا کل نگری چه کمکی به جغرافیدان می کند؟ مثال بیاورید.

منبع: گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییرhttp://qomgeo.blogfa.com/

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای ایران دهم، کلیه رشته ها،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات جغرافیای عمومی  و استان شناسی خرداد ماه تهیّه محمّد حسین احسانی - سمنان

1-    کدام عبارت درست و کدام نادرست است ؟

1-1-یکی از ساده ترین و قدیمی ترین تعاریف جغرافیا علم توصیف زمین  است.(                )

2-1-به جابجایی افقی خاک از محلّی به محلّ دیگر توسط آب یا باد فرسایش می گویند (           )

3-1- قسمت عمده آلودگی دریای خزر ناشی از رودخانه  اترک است.(           )

2-    سوالات چهار گزینه ای : پاسخ درست را با علامت ضربدر   مشخص کنید .

1-2-آب کره کدام مورد زیر را شامل می شود؟

الف)لیتوسفر        ب)آتمسفر          ج)هیدروسفر         د)تروپسفر

2-2 در اغلب تعاریف از بیابان ها به دو ویژگی اغلب بیابان ها یعنی کمبود بارش و...........تاکید می شود.

 الف) تبخیر زیاد           ب)معادن زیاد          ج)  فرسایش زیاد       د) رگبار زیاد               

3-2-اهمیت جنگل های شمال کشورمان در چیست؟

  الف )حفاظت از خاک      ب)مساعدنمودن آب وهوا       ج )تجاری و صنعتی بودن       د )اوقات فراغت                                   

          3 - کدام مورد سمت چپ ، مربوط به عبارت سمت راست است ، شماره مورد نظر را در  داخل پرانتز بنویسید :

1-3- از مجموع چنددهستان تشکیل می شود. (      )        1- استان                                                                   

2-3-از مجموع چند روستا تشکیل می شود. (        )       2- شهرستان                                                             

3-3- از مجموع چند شهرستان تشکیل می شود. (         )   3-   بخش                                                                  

تذكر : یك مورد سمت چپ اضافی است .                      4- دهستان                                                       

4 - عبارت های زیر را كامل كنید.

1-4-هر چه عمق کانونی زلزله ................................باشد ،شدت ویرانی بیش تر می شود.

2-4-بارگاه حضرت شاهزاده عبدالعظیم حسنی در شهر ......................از جمله مراکز مهم گردشگری مذهبی ایران به شمار می رود.

3-4-نرخ موالید ،مرگ و میر و رشد طبیعی همه بر ساختمان ...........................اثر می گذارند.

4-4-آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی ،.......................وزیستی (میکروبی) آب است .

5-اگر میزان موالید در کشوری 46 در هزار و میزان مرگ و میر 8 در هزار باشد،رشد طبیعی جمعیت در آن کشور چند درصد است ؟ ( با راه حل )

6 - با توجه به نقشه ی گُنگ ایران  به موارد زیر پاسخ دهید :

1-نام کشور همسایه:

2- نام توده  هوا :

3 نام جلگه :

4 نام جنگل:

سئوالات کوتاه و بلند پاسخ :

7- درصورتی که بخواهیم یک منطقه را از نظر امکان وقوع یا عدم وقوع سیل بررسی کنیم باید به چه نکاتی توجّه نماییم؟ 3 مورد

8 -چه ارتباطی بین وقوع خشک سالی و قحطی با عرض جغرافیایی وجود دارد؟

9- ژاپنی ها برای مقابله با خطر زلزله چه اقداماتی انجام داده اند؟ 2 مورد

10-آثار و پیامدهای منفی گردشگری بر روی محیط چیست؟3مورد

11-اگرقرارباشدازبناهای باستانی کشورمان دیدن کنید،به کدام استان سفرخواهیدکرد؟سه نمونه ازبناهای آن رابنویسید؟

12- به چه دلایلی میزان رشد سالیانه ی جمعیت جهان در یک دوره ی طولانی در زمان های گذشته ثابت بوده است؟4 مورد

13-کشورهایی که با جوانی جمعیت روبه رو هستند ،چه مشکلاتی خواهند داشت؟ 2 مورد

14- هرم سنی زیر را تفسیر کنید. 

15- به سوالات زیر که درباره ی سرشماری است پاسخ دهید؟

1)اولین سرشماری رسمی در ایران چه سالی بوده است؟

2)اطلاعات سرشماری به چه منظوری تهیه می شود؟

16-کدام گروه از کشورها امنیت غذایی ندارند؟این گونه کشورها مشکل خود را چگونه باید حل کنند؟

17-مشکل آب در کشور ما را بنویسید؟2مورد

18- به چه دلیلی میزان تبخیر بالقوه بیش تر از تبخیر واقعی است؟

19-چه عواملی باعث هدر رفتن آب در بخش کشاورزی در ایران می شود؟3 مورد

20- چه زمانی به اثرات آلودگی حرارتی آب بیش تر پی می بریم؟

سئوالات کتاب استان شناسی استان سمنان

1 -کدام عبارت درست و کدام نادرست است ، عبارت نادرست را اصلاح کنید.

1-1 ارتفاعات پیغمبران  در شهرستان سمنان واقع است. (....................................)

2-1- قنات هایی که از لایه های آهکی و آبرفتی عبور می کنند،آب گواراتری دارند.( ..............................)

3-1-گسل های فرعی به این دلیل خطرناک اند که بیش ترین مراکز جمعیتی در اطراف آن ها قرار دارند. (....................)

2-گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

1-2-گردنه بشم بین راه کدام دو شهر واقع است  ؟

1) شاهرود آزاد شهر    2) دامغان - گرگان  3) ) سُرخه - فیروزکوه    4) شاهرود - گرگان

2-2- ..................به وقوع پدیده ی افت ناگهانی دما،خارج از زمان مورد انتظار اطلاق می شود.

1)سرمازدگی        2) گرمازدگی       3)خشک سالی        4)طوفان

3-2-استان سمنان از نظر تراکم جمعیت چگونه است ؟

1)خیلی کم       2)کم      3)متوسط      4)زیاد

3-معماری استان سمنان آمیخته ای از کدام دو فرهنگ است؟

4-به دستور امام رضا (ع)حضرت یحیی بن موسی بن جعفر (ع)به چه دلیلی در سمنان مستقر شد؟

5-مقام معظم رهبری در سفر به استان سمنان در سال 1385 در باره ی نقش تیپ قائم(عج)در عملیات مرصاد چه فرمودند؟

6-هریک در کدام شهرستان قرار دارد؟ 1)چشمه علی(          ) 2)آبشار رامه(              )

7-جاذبه های اقتصادی -.......................به فعالیت هایی گفته می شود که انسان با ساخت بناها و اشیای خاص ضمن تامین معاش خود ،موجب جلب توجّه هر بیننده ای نیز می شود.

8-اصلی ترین قابلیت های توسعه استان سمنان را بنویسید؟ 2 مورد از 11 مورد 

9-تنگناها ومحدودیت های توسعه در استان سمنان را بنویسید؟ 2 مورد از 6 مورد

10-با توجه به نقشه ی گُنگ استان سمنان به موارد زیر پاسخ دهید :

1) نام استان همسابه:

2) نام شهر :

3) نام گردنه :

4) نام دریاچه فصلی :

5) نام شهرستان :

6 ) نام منطقه حفاظت شده :

7) نام قله :

 فقط خدا می داند،بهترین در زندگی چگونه معنامی شود،من آن بهترین را برایتان آرزومندم.  

                                               

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیا - عمومی - استان شناسی - دوم دبیرستان - احسانی،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات امتحانی مستمر شماره 7 جغرافیای عمومی (1) کلاس دوم متوسطه دوره دوم- اردیبهشت 1395 

1-کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف) از جمله دلایل اقتصادی برای کمی تراکم جمعیت دریک ناحیه فقدان ثروت و سرمایه یا سطح پایین فناوری  است .(             )                          

ب) مهاجرت از شهرها به روستاها بیش ترین و پرحجم ترین نوع مهاجرت در کشور ما بوده است. (              )

2-گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

الف)در قرآن کریم چند بار درباره ی مفهوم آب پرداخته شده است؟

1) 9         2)40         3) 63        4 )365

ب)سرچشمه رود فرات در کدام کشور است؟  

1)عراق    2 )سوریه       3)ترکیه         4)ایران

3- عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)میانگین تعداد سال هایی که می توان انتظار زندگی برای یک فرد متولد شده داشت،  .....................................گویند.

ب)پراکندگی و توزیع جمعیت در ایران بسیار..............................است..

4-علل تراکم جمعیت در بنگلادش را بنویسید؟2مورد

5-از چه زمانی وبه چه دلایلی میزان مرگ و میر به شدت کاهش یافت و جمعیت جهان چند برابر گردید؟4مورد

6-در کشور آلمان میزان موالید 11 نفر در هزار و میزان مرگ و میر12 در هزار  در سال بوده است .رشد طبیعی به هزار ودرصد را محاسبه کنید.

7-تفاوت هرم های سنی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته ی صنعتی را بنویسید؟

8-در کشورهایی که جمعیت رو به پیری  می رود چه مشکلاتی پدید می آید ؟4مورد

9-چرا باید با افرادی که مامور سرشماری هستند ،همکاری کرد و اطلاعات صحیح در اختیار آن ها گذاشت؟

10- مناظر زشت زاغه نشینی و حلبی آبادها در اطراف شهرهای بزرگ نتیجه چیست ؟ علت آن را بنویسید؟

 11- الف)فائو یعنی چه؟

  ب)جمعیت بیش تر در یک کشور چه مزایایی دارد؟3مورد

                                                                                                                                    

12-از 40 هزار کیلومتر مکعب آبی که هر سال گردش آب در طبیعت فراهم می کند ، انسان می تواند فقط از 25 هزار کیلومتر مکعب آن استفاده کند . نمودار دایره ای بکشیدو این نسبت ها را بر حسب درصد  در آن نشان دهید؟( با راه حل)

13-مشکل آب در کشور ما را بنویسید ؟2مورد

14-تبخیر بالقوه را تعریف کنید ؟

15-چه عواملی باعث هدر رفتن آب در بخش کشاورزی در ایران می شود ؟3مورد خلاصه

16-برای بهره برداری درست از آب های آشامیدنی بهداشتی بهترین راه چیست؟

 17-آب ها از چهار طریق آلوده می شوند ،خلاصه بنویسید؟

18- پراکندگی فضایی یعنی چه با مثال؟( رشته انسانی)

19-جغرافیای تاریخی یعنی چه با مثال ؟(رشته انسانی)

20- ابعاد توسعه ی پایدار را نام ببرید؟4مورد( رشته انسانی)

21 به ترتیب بنویسیداقلیم شناسی و ژئومورفولوژی از یافته های کدام علم استفاده می کنند؟(رشته انسانی)

 

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات - جغرافیای عمومی - دوم متوسطه،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات امتحانی مستمر شماره 6 – استان شناسی سمنان - دوم دبیرستان – دوره دوم متوسطه - فروردین 1395

1-کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف)میزان باسوادی جمعیت استان سمنان از میزان با سوادی کل کشورکم تر است.(                     )           

ب) استان سمنان از استان های با تراکم خیلی کم جمعیت است. (                     )

2-گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف)کدام بخش استان سمنان تقریبا خالی از سکنه است؟

1)مرکزی و جنوبی        2)شمالی             3)غربی و شرقی               4)شمالی و جنوبی

ب)شکل گیری گویش ها در زبان های مختلف ناشی از چه عاملی نبوده است؟          

1)جغرافیایی                      2 )تاریخی               3)فرهنگی                   4)اقتصادی

3-عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)فرهنگ هر ملت ........................ آن ملت را تشکیل می دهد.

ب)مردم هر سرزمین از جمله این استان به طور عادت در گفتگوی روزمره از ................... گوناگون برای رساندن آسان تر مقصود به مخاطب استفاده می کنند.

4-انواع مهاجرت در استان سمنان را نام ببرید؟ 4 مورد

5-مهاجرت از مناطق مختلف استان سمنان به استان های دیگر و بالعکس به چه دلایلی بوده است؟ 4 مورد

6- علل مهاجرت از روستا به شهر در استان سمنان را بنویسید؟3مورد

7-به طور کلی هر فرهنگی دارای دو جنبه جدا از هم است آن ها را نوشته و برای هرکدام یک مثال بیاورید؟

8- معماری ایران آمیخته ای از کدام دو فرهنگ است ؟2مورد

9 - استان سمنان پیش از تقسیمات سیاسی جدید چه نامیده می شد ؟

 10 -  نام دیگر جاده ی ابریشم در داخل ایران چه بود؟

11-شاه عباس صفوی برای ارتباط شهرها و آبادی هادر سراسر کشور چه فرمانی صادر کرد؟

                                                                           

12-وجه تسمیه قومس بر اساس منابع تاریخی را بنویسید ؟2مورد از 4 مورد

13-مقام معظم رهبری در سفر به استان سمنان در سال 1385 در خصوص نقش تیپ قائم (عج)در عملیات مرصاد چه فرمود ؟

14-درکدام دو نقطه  ی استان سمنان اسرای عراقی نگهداری می شدند؟

15-مهم ترین امتیازهای گردشگری رابنویسید ؟2مورد از 11 مورد

16-هریک از موارد زیر در کدام شهرستان قرار دارد ؟

1)غار دربند (.......................)   2)آبشار روزیه (..........................)    3)چشمه هفت رنگ (.............................)

4)تنگه داستان (.......................)5)حبله رود (...........................)    4)جنگل فینسک (............................)

17-قابلیت ها و توانمندی های استان سمنان را بنویسید ؟ 2مورد از 7 مورد

18-استان سمنان از لحاظ تعداد معادن و از نظر میزان استخراج چه رتبه ای در کشور به خود اختصاص داده است ؟

19-دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان سمنان را نام ببرید؟ 2مورد از 5 مورد

20 اصلی ترین قابلیت های توسعه استان سمنان را بنویسید؟ 4 مورد از 11 مورد

21-عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه  ی استان سمنان را بنویسید ؟2مورد از 6 مورد

                       موفّق باشید محمّد حسین احسانی فروردین 1395

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات امتحانی - استان شناسی سمنان - مستمر شماره 6،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 6 بهمن 1394 :: نویسنده : محمد حسین احسانی


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی