تبلیغات
جغرافیای محمد حسین احسانی - مطالب نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها
 
جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی
نمونه سئوالات امتحانی مستمر شمارۀ 7 استان شناسی سمنان دهم دبیرستان کلیه رشته ها

دانلود فایل word  :   دانلود
دانلود فایل pdf     :   دانلودنوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات استان شناسی مستمر 7،
لینک های مرتبط :
نمونه سئوالات جغرافیای ایران از درس 7 تا 10 (پایان کتاب ) دهم دبیرستان کلیه رشته ها


دانلود فایل word  :           دانلود
دانلود فایل pdf     :          دانلودنوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای ایران از درس 7 تا پایان کتاب،
لینک های مرتبط :
نمونه سوالات امتحانی استان شناسی سمنان- نوبت اول
بر روی فایل دانلود کلیک نمایید

نسخه ورد:    دانلود
نسخه PDF:   دانلودنوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران پایه دهم از درس 1 تا پایان درس 6
بر روی کلمه دانلود کلیک نمایید

نسخه ورد:    دانلود
نسخه PDF:  دانلودنوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

                                                                         باسمه تعالی

نمونه سئوالات امتحانی کتبی مستمر شماره 3 کتاب استان شناسی سمنان از صفحه 1 تا صفحه 58 سال دهم دوره دوم متوسطه کلیه رشته ها

1 - کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف)استان سمنان با استان گیلان همسایه است..(                         )

ب)گردنه خوش ییلاق بین راه شاهرود و آزاد شهر قرار دارد. (                             )

2- گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف)قلّه  پیغمبران در کدام شهرستان واقع است ؟

1)شاهرود           2)سمنان                3 ) دامغان               4 )مهدی شهر

ب)حبله رود از کدام شهرستان سرچشمه می گیرد؟

 1)سمنان          2 )مهدی شهر           3)گرمسار             4)فیروزکوه

3- عبارت های زیر را کامل کنید.

الف) گردنه های استان سمنان از نظر اقتصادی ، ....................... و تاریخی اهمیت دارند.

ب)عمیق ترین قسمت دریاچه مسیله در ........................................آن است.

4- موقعیت استان سمنان از چه دیدگاه هایی اهمیت فوق العاده ای دارد؟ 4 مورد

5- دو دلیل یا شاهدی که نشان دهنده ی وجود بخشی از بستر دریای تتیس در استان سمنان است را بنویسید .

6- عوامل موثر بر آب و هوای استان سمنان را نام ببرید؟ 4 مورد از 6 مورد

7- متوسط بارندگی سالانه استان سمنان چند میلی متر است؟

8- مهم ترین توده های هوایی که آب و هوای استان سمنان را تحت تاثیر قرار می دهند را فقط نام ببرید ؟ 3 مورد

9- بادهای محلّی را تعریف کنید و علّت ایجاد این بادها را بنویسید ؟

10- بادهای محلّی استان سمنان را نام ببرید . 4 مورد

11- ویژگی رودهای استان سمنان را بنویسید؟ 4 مورد

12- کیفیت آب نم رود و رشید سلطان که از شعبات مهمّ حبله رود محسوب می شود ، چگونه است ؟

13-  آب قنات هایی که از مناطق گچ دار ، نمک دار و لایه های آهکی و آبرفتی می گذرند ، از نظر کیفیّت چگونه است ؟

14- میزان آبدهی بیشتر قنات ها با چه عواملی رابطه مستقیم دارد؟ 2 مورد

15- اهمیت چشمه های استان سمنان را بنویسید؟ 4 مورد از 5 مورد

16- مهم ترین علل کمبود و محدودیت منابع آب در استان سمنان را بنویسید؟

 17- کاربرد هریک از پدیده های انسانی زیر را در گذشته بنویسید؟

الف ) یخچال          ب) آب انبار           ج) قنات

18- بیابان ها چند درصد از مساحت استان سمنان را تشکیل می دهد و بیابان کدام قسمت های استان را در برگرفته است؟

19-مهم ترین عوامل پیدایش و گسترش بیابان های استان سمنان چیست؟ 2 مورد

20- دو مورد از عوامل طبیعی و دو مورد از عوامل انسانی ایجاد یا پیدایش و گسترش بیابان های استان سمنان را بنویسید؟

21- پیامدهای بیابان زایی را بنویسید؟

22- راه های مقابله با بیابان زایی در استان سمنان را بنویسید؟ 3 مورد

23- در حال حاضر چه استفاده هایی از دشت کویر به عمل می آید؟                                                                                            

24- منشا گرد و غبار در هوای استان سمنان چیست ؟ 4 مورد

25 آلودگی صوتی را تعریف کنید؟و مهم ترین منابع آلودگی صوتی در استان سمنان را نام ببرید؟ 2 مورد از 4 مورد

26- مهم ترین منابع آلوده کننده آب های استان سمنان را بنویسید؟3 مورد از 5 مورد

27- مهم ترین منابع آلوده کننده خاک استان سمنان را بنویسید؟1 مورد طبیعی 4 مورد انسانی

28- آلودگی الکترو مغناطیس چیست؟

29- آلودگی بصری یعنی چه ؟

30- راه های مقابله با آلودگی صوتی را بنویسید؟

31- چرا به پسماند (زباله ) طلای کثیف می گویند ؟

32- با توجه به نقشه ی گُنگ استان سمنان به موارد زیر پاسخ دهید:

1 ) نام استان همسایه: ..................2) نام شهرستان :.....................

3) نام گردنه : ............................... 4) نام کوه یا قله:............................

5 ) نام مرکز شهرستان : .............6) نام دریاچه فصلی : ..................

                                                      موفق باشید

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات استان شناسی دهم دبیرستان سمنان،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات جغرافیای ایران- پایه دهم - کلیه رشته ها - درس 4

درس 4 : ناهمواری های ایران

1-   ارتباط پراکندگی شهرها و روستاهای ایران با ناهمواری ها را بنویسید؟

2-   چرا پراکندگی جمعیت در نواحی مختلف کشور متفاوت است؟

3-   اهمیت مطالعه ناهمواری ها را بنویسید؟

4-   پراکندگی جغرافیایی نواحی کوهستانی کشور را بنویسید؟

5-   اهمیت ناهمواری ها یا نواحی کوهستانی را بنویسید؟ 3 مورد یا تا ثیر ناهمواری های کشور بر زندگی مردم را بنویسید؟ 3 مورد

6-    اهمیت دشت ها را بنویسید؟

7-   اهمیت جلگه ها را بنویسید؟

8-   شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به کدام دوران زمین شناسی است؟

9-   در کدام دوران زمین شناسی ، ناهمواری های ایران شکل نهایی یافت؟

10-          عوامل تغییر شکل ناهمواری های ایران بعد از کواترنر را بنویسید؟ 4 مورد

11-          سرزمین های کوهستانی اغلب چند متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند؟

12-          سرزمین های هموار شامل چگونه پدیده هایی است؟ 2 مورد یا سرزمین های هموار ایران را دسته بندی کنید؟

13-          با توجه به چه عواملی می توان کوهستان های ایران را تقسیم بندی کرد؟ 3 مورد

14-          دورۀ کواترنر را توضیح دهید؟( پاورقی صفحۀ 22)

15-          سرزمین های کوهستانی ایران را دسته بندی کنید؟ 3 مورد

16-           منطقۀکوهستانی شمال کشور شامل چه کوهستانی هایی است؟ 4 مورد

17-          دو رشته کوه منطقۀ کوهستانی آذربایجان را بنویسید؟

18-          دو تودۀ کوهستانی که بر اثر فوران آتش فشانی در منطقۀ کوهستانی آذربایجان وجود دارد را نام ببرید؟

19-          کدام کوهستان با چه جهتی منطقه آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا کرده است؟

20-          شیب عمومی کوه های تالش به سمت کدام دریاست و آب های جاری آن چگونه به دریا می ریزند؟

21-          منطقه کوهستانی البرز دارای چه ویژگی هایی است؟ 5 مورد

22-          بین تنگه منجیل و تنگه خوش ییلاق کدام رشته کوه قرار دارد؟

23-          رشته کوه البرز در اثر چه عواملی بوجود آمده است؟2 مورد

24-          علل ناپایدار شدن منطقه کوهستانی البرز  را بنویسید؟

25-          پیامدهای ناپایدار شدن منطقه کوهستانی البرز را بنویسید؟ 4 مورد

26-           ویژگی کوه های شمال خراسان را نوشته و مهم ترین کوه های آن را نام ببرید؟ 3 مورد

27-          ویژگی های رشته کوه زاگرس را بنویسید؟2 مورد- دو قله بلند زاگرس را نام ببرید؟

28-          رشته کوه زاگرس چگونه بوجود آمده است؟ 2 مورد

29-          یکی از زیباترین و فعال ترین پدیده های رشته کوه زاگرس چیست؟توضیح دهید.

30-          عوامل تغییر دهنده منطقه زاگرس را نام ببرید؟2 مورد

31-          عوامل طبیعی تغییر دهنده زاگرس در حال حاضر را بنویسید؟ 3 مورد

32-          عوامل انسانی تغییر دهنده زاگرس در حال حاضر را بنویسید؟ 6 مورد

33-          هدف از احداث سد بر روی رودهای حوضه زاگرس چیست؟  5 مورد

34-          موقعیت جغرافیایی کوه های مرکزی ایران را بنویسید؟

35-          انواع ناهمواری های مناطق مرکزی ایران را بنویسید؟2 مورد

36-           کوه های مریخی در کجاست و چه ویژگی هایی دارد؟

37-          گِل فشان ها در کجاست و علت ایجاد آن چیست؟

38-          ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی را بنویسید؟ 5 مورد

39-          انواع سرزمین های هموار را نام ببرید؟ 2 مورد

40-          عوامل پیدایش دشت ها را بنویسید یا دشت ها به دو صورت شکل گرفته بنویسید؟

41-          عوامل تغییر شکل و فرسایش دشت های ایران را بنویسید؟ 4 مورد

42-          انواع فرسایش انسانی را در نواحی بیابانی و دشت ها نام ببرید؟5 مورد

43-          ارزش اقتصادی دشت ها را بنویسید؟ 4 مورد

44-          جلگه ها در کجا دیده می شود؟3 مورد

45-          جلگه ها به چه دلیلی جمعیت زیادی را در خود جای می دهد؟

46-           اگر نقشه ایران را از شمال به جنوب توسط خطی به دو بخش مساوی تقسیم کنیم ، بیشتر جلگه ها در کدام سمت ایران واقع است ؟ چرا؟

47-          عوامل تغییر دهنده جلگه ها را بنویسید؟ 3 مورد

48-          حرکات دریا به چه صورت هایی مناطق ساحلی را تغییر می دهد؟ 4 مورد

49-          رودهای طغیانی چگونه مکان و وسعت جلگه ها را دچار تغییر می کند؟

50-          انسان با چه اقداماتی در نواحی ساحلی تغییرات وسیعی ایجاد می کند؟ 6 مورد

51-          ارزش اقتصادی جلگه ها را بنویسید؟ 2 مورد

52-          اهمیت جلگه های شمالی و جنوبی کشور را بنویسید؟4 مورد

53- موقعیت هر یک از موارد زیر را در نقشۀ گُنگ ایران مشخص کنید:

1- رشته کوه ارسباران یا قره داغ - 2- رشته کوه آرارات- 3- کوه های تالش- 4- تنگه منجیل - 5- تنگه خوش ییلاق 6 - کوه هزار مسجد 7- کوه آلاداغ - 8- کوه بینالود- 9- رشته کوه البرز - 10-رشته کوه زاگرس - 11- مثلث کوه های مرکزی 12- کوه جُغتای- 13-گردنۀ اوج 14- کوه بزمان یا خِضر زنده- 15- کوه کرکس 16- شیرکوه - 17- کوه هزار - 18- کوه جوپار 19- کوه لاله زار 20- چاله جازموریان - 21- منطقه مُکران 22- رشته کوه های بشاگرد - 23- موقعیت ناهمواری های مریخی- 24- موقعیت گِل فشان ها25- دشت کویر 26- دشت لوت 27- جلگه مغان 28- جلگه گیلان 29- جلگه مازندران - 30 - جلگه گرگان 31- جلگه خوزستان32- استان خوزستان 33- استان لرستان 34- استان ایلام

منبع: گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی  تغییرhttp://qomgeo.blogfa.com

 

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای ایران ّ دهم، دوره دوم متوسطه، کلیه رشته ها،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایه دهم کلیۀ رشته ها

نمونه سئوالات درس سوم : موقعیت جغرافیایی ایران

1-     موقعیت جغرافیایی چیست یا تعریف کنید؟

2-    موقعیت جغرافیایی هر کشور از چند نظر قابل مطالعه است؟ 2 مورد

3-    موقعیت مطلق یا ریاضی یعنی چه؟

4-    موقعیت ریاضی یا مطلق ایران را بنویسید؟

5-    گستردگی ایران در عرض های جغرافیایی چه اهمیتی دارد؟

6-    موقعیت نسبی شما در کلاس یعنی چه؟

7-    موقعیت نسبی هر مکان یعنی چه؟ یا موقعیت نسبی را تعریف کنید؟

8-    منظور از موقعیت نسبی هر کشور چیست؟

9-    موقعیت نسبی ایران را بنویسید یا چرا ایران از موقعیت ممتازی برخوردار است؟

10-  اهمیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را بنویسید؟ 4 مورد با توضیح هریک

11-  به چه علت قدرت های جهانی در گذشته و امروز متوجه خلیج فارس شده اند؟ رتبه ایران در بین کشورهای منطقه خلیج فارس از نظر وسعت ، جمعیت و تولید نفت بنویسید؟

12- مرز سیاسی را تعریف کنید؟

13- طول مرزهای سیاسی ایران با همسایگانش چند کیلومتر است و با چند کشور مرز خشکی یا آبی دارد؟

14- انواع مرزهای سیاسی را نام ببرید؟ 3 مورد

15- اهمیت مرزهای هوایی و راه های هوایی را بنویسید؟

16- اهمیت مرزهای دریایی و راه های آبی را بنویسید؟

17- دسترسی به آب های آزاد برای هر کشوری چه اهمیتی دارد؟

18-تنگه هرمز در کجاست و چه اهمیتی دارد؟

19- با توجه به نقشه گنگ ایران ، پاسخ دهید:

1- نام مدار                              2- نام دریا                     3- نام کشور همسایه                          4- نام اقیانوس

منبع: گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی  تغییرhttp://qomgeo.blogfa.com

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای ایران - پایه دهم، کلیه رشته ها،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات جغرافیای ایران پایه دهم کلیۀ رشته ها

نمونه سئوالات درس دوم : روش مطالعه در جغرافیا

1-    سئوالات کلیدی در جغرافیا را نام ببرید؟ 6 مورد

2-    سئوالات کلیدی در جغرافیا بر چه موضوعاتی تاکید می کنند؟

3-    چه عاملی سبب شده است که انسان تلاش کند نسبت به ناشناخته ها ، آگاهی پیدا کند؟

4-    مراحل تحقیق و پژوهش را در جغرافیا به ترتیب نام ببرید؟ 5 مورد

5-    پژوهشگر در طرح سئوال و بیان مسئله باید به چه نکاتی توجه نماید؟ 4 مورد

6-     چرا فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است؟ ( اهمیت فرضیه سازی در پژوهش)

7-    فرضیه های پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟ 3 مورد

8-    مثالی در مورد تدوین فرضیه بنویسید؟

9-    روش های جمع آوری اطلاعات توسط جغرافیدان را نام ببرید؟ 2 مورد

10-                        روش میدانی از روش های جمع آوری اطلاعات را توضیح دهید؟

11-                        مهم ترین روش های میدانی جمع آوری اطلاعات را نام ببرید؟

12-                        مثالی درباره گام سوم - جمع آوری اطلاعات بنویسید؟

13-                        پردازش اطلاعات چیست؟

14-                        نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات چگونه توسط پژوهشگر انجام می شود؟

15-                        در صورتی که فرضیه یا فرضیه های یک پژوهشگر رد شود چرا پژوهشگر نباید دلسرد شود؟ 2 مورد یا اهمیت فرضیه یا فرضیه های رد شده چیست؟

منبع: گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییرhttp://qomgeo.blogfa.com/

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای ایران، پایه دهم،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات کتاب جغرافیای ایران پایه دهم  کلیۀ رشته ها

نمونه سئوالات درس اول:جغرافیا علمی برای زندگی بهتر

1-   جغرافیا چیست؟ یا تعریف کنید.

2-   آیا شناخت محیط در جهت بهبود کیفیت زندگی انسان نقشی داشته است؟

3-   واژه جغرافیا اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟ این واژه شامل چه کلماتی است؟

4-   امروزه بسیاری از جغرافیدانان اعتقاد دارند که جغرافیا چیست؟ ( اهمیت دانش جغرافیا)

5-   آیا بین جغرافیا و سایر علوم ارتباطی وجود دارد؟

6-    ارتباط بین علوم و فنون مختلف جغرافیا و شاخه های آن را بنویسید؟(نمودار صفحه 3)

7-   مفاهیم اساسی دانش جغرافیا را بنویسید.(2 مورد)

8-   در علم جغرافیا مکان به چه معناست با مثال؟

9-   آیا در هر مکان جغرافیایی پدیده های مختلف بر هم تاثیر می گذارند؟ چگونه؟ ( نحوه تغییر شکل مکان ها را بنویسید.)

10-          روابط متقابل انسان و محیط را توضیح دهید؟

11-          عملکرد انسان در ارتباط با محیط به چند گونه است؟ نام ببرید.

12-          کدام یک از این عملکردها تعادل محیط را در مدت طولانی حفظ می کند؟

13-          چرا جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

14-          روش مطالعه در جغرافیا چیست؟

15-          چرا جغرافیدان با دید ترکیبی یا کل نگری ، موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؟

16-           دید ترکیبی یا کل نگری چه کمکی به جغرافیدان می کند؟ مثال بیاورید.

منبع: گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییرhttp://qomgeo.blogfa.com/

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای ایران دهم، کلیه رشته ها،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات جغرافیای عمومی  و استان شناسی خرداد ماه تهیّه محمّد حسین احسانی - سمنان

1-    کدام عبارت درست و کدام نادرست است ؟

1-1-یکی از ساده ترین و قدیمی ترین تعاریف جغرافیا علم توصیف زمین  است.(                )

2-1-به جابجایی افقی خاک از محلّی به محلّ دیگر توسط آب یا باد فرسایش می گویند (           )

3-1- قسمت عمده آلودگی دریای خزر ناشی از رودخانه  اترک است.(           )

2-    سوالات چهار گزینه ای : پاسخ درست را با علامت ضربدر   مشخص کنید .

1-2-آب کره کدام مورد زیر را شامل می شود؟

الف)لیتوسفر        ب)آتمسفر          ج)هیدروسفر         د)تروپسفر

2-2 در اغلب تعاریف از بیابان ها به دو ویژگی اغلب بیابان ها یعنی کمبود بارش و...........تاکید می شود.

 الف) تبخیر زیاد           ب)معادن زیاد          ج)  فرسایش زیاد       د) رگبار زیاد               

3-2-اهمیت جنگل های شمال کشورمان در چیست؟

  الف )حفاظت از خاک      ب)مساعدنمودن آب وهوا       ج )تجاری و صنعتی بودن       د )اوقات فراغت                                   

          3 - کدام مورد سمت چپ ، مربوط به عبارت سمت راست است ، شماره مورد نظر را در  داخل پرانتز بنویسید :

1-3- از مجموع چنددهستان تشکیل می شود. (      )        1- استان                                                                   

2-3-از مجموع چند روستا تشکیل می شود. (        )       2- شهرستان                                                             

3-3- از مجموع چند شهرستان تشکیل می شود. (         )   3-   بخش                                                                  

تذكر : یك مورد سمت چپ اضافی است .                      4- دهستان                                                       

4 - عبارت های زیر را كامل كنید.

1-4-هر چه عمق کانونی زلزله ................................باشد ،شدت ویرانی بیش تر می شود.

2-4-بارگاه حضرت شاهزاده عبدالعظیم حسنی در شهر ......................از جمله مراکز مهم گردشگری مذهبی ایران به شمار می رود.

3-4-نرخ موالید ،مرگ و میر و رشد طبیعی همه بر ساختمان ...........................اثر می گذارند.

4-4-آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی ،.......................وزیستی (میکروبی) آب است .

5-اگر میزان موالید در کشوری 46 در هزار و میزان مرگ و میر 8 در هزار باشد،رشد طبیعی جمعیت در آن کشور چند درصد است ؟ ( با راه حل )

6 - با توجه به نقشه ی گُنگ ایران  به موارد زیر پاسخ دهید :

1-نام کشور همسایه:

2- نام توده  هوا :

3 نام جلگه :

4 نام جنگل:

سئوالات کوتاه و بلند پاسخ :

7- درصورتی که بخواهیم یک منطقه را از نظر امکان وقوع یا عدم وقوع سیل بررسی کنیم باید به چه نکاتی توجّه نماییم؟ 3 مورد

8 -چه ارتباطی بین وقوع خشک سالی و قحطی با عرض جغرافیایی وجود دارد؟

9- ژاپنی ها برای مقابله با خطر زلزله چه اقداماتی انجام داده اند؟ 2 مورد

10-آثار و پیامدهای منفی گردشگری بر روی محیط چیست؟3مورد

11-اگرقرارباشدازبناهای باستانی کشورمان دیدن کنید،به کدام استان سفرخواهیدکرد؟سه نمونه ازبناهای آن رابنویسید؟

12- به چه دلایلی میزان رشد سالیانه ی جمعیت جهان در یک دوره ی طولانی در زمان های گذشته ثابت بوده است؟4 مورد

13-کشورهایی که با جوانی جمعیت روبه رو هستند ،چه مشکلاتی خواهند داشت؟ 2 مورد

14- هرم سنی زیر را تفسیر کنید. 

15- به سوالات زیر که درباره ی سرشماری است پاسخ دهید؟

1)اولین سرشماری رسمی در ایران چه سالی بوده است؟

2)اطلاعات سرشماری به چه منظوری تهیه می شود؟

16-کدام گروه از کشورها امنیت غذایی ندارند؟این گونه کشورها مشکل خود را چگونه باید حل کنند؟

17-مشکل آب در کشور ما را بنویسید؟2مورد

18- به چه دلیلی میزان تبخیر بالقوه بیش تر از تبخیر واقعی است؟

19-چه عواملی باعث هدر رفتن آب در بخش کشاورزی در ایران می شود؟3 مورد

20- چه زمانی به اثرات آلودگی حرارتی آب بیش تر پی می بریم؟

سئوالات کتاب استان شناسی استان سمنان

1 -کدام عبارت درست و کدام نادرست است ، عبارت نادرست را اصلاح کنید.

1-1 ارتفاعات پیغمبران  در شهرستان سمنان واقع است. (....................................)

2-1- قنات هایی که از لایه های آهکی و آبرفتی عبور می کنند،آب گواراتری دارند.( ..............................)

3-1-گسل های فرعی به این دلیل خطرناک اند که بیش ترین مراکز جمعیتی در اطراف آن ها قرار دارند. (....................)

2-گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

1-2-گردنه بشم بین راه کدام دو شهر واقع است  ؟

1) شاهرود آزاد شهر    2) دامغان - گرگان  3) ) سُرخه - فیروزکوه    4) شاهرود - گرگان

2-2- ..................به وقوع پدیده ی افت ناگهانی دما،خارج از زمان مورد انتظار اطلاق می شود.

1)سرمازدگی        2) گرمازدگی       3)خشک سالی        4)طوفان

3-2-استان سمنان از نظر تراکم جمعیت چگونه است ؟

1)خیلی کم       2)کم      3)متوسط      4)زیاد

3-معماری استان سمنان آمیخته ای از کدام دو فرهنگ است؟

4-به دستور امام رضا (ع)حضرت یحیی بن موسی بن جعفر (ع)به چه دلیلی در سمنان مستقر شد؟

5-مقام معظم رهبری در سفر به استان سمنان در سال 1385 در باره ی نقش تیپ قائم(عج)در عملیات مرصاد چه فرمودند؟

6-هریک در کدام شهرستان قرار دارد؟ 1)چشمه علی(          ) 2)آبشار رامه(              )

7-جاذبه های اقتصادی -.......................به فعالیت هایی گفته می شود که انسان با ساخت بناها و اشیای خاص ضمن تامین معاش خود ،موجب جلب توجّه هر بیننده ای نیز می شود.

8-اصلی ترین قابلیت های توسعه استان سمنان را بنویسید؟ 2 مورد از 11 مورد 

9-تنگناها ومحدودیت های توسعه در استان سمنان را بنویسید؟ 2 مورد از 6 مورد

10-با توجه به نقشه ی گُنگ استان سمنان به موارد زیر پاسخ دهید :

1) نام استان همسابه:

2) نام شهر :

3) نام گردنه :

4) نام دریاچه فصلی :

5) نام شهرستان :

6 ) نام منطقه حفاظت شده :

7) نام قله :

 فقط خدا می داند،بهترین در زندگی چگونه معنامی شود،من آن بهترین را برایتان آرزومندم.  

                                               

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیا - عمومی - استان شناسی - دوم دبیرستان - احسانی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 6 بهمن 1394 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

                                        باسمه تعالی

نمونه سئوالات امتحانی کتبی مستمر شماره 3 کتاب استان شناسی سمنان از صفحه 1 تا صفحه 58 سال دهم دوره دوم متوسطه

1 - کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف)استان سمنان با استان گیلان همسایه است..(                         )

ب)گردنه خوش ییلاق بین راه شاهرود و آزاد شهر قرار دارد. (                             )

2- گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف)قلّه ی  تنگ مرز در کدام شهرستان واقع است ؟

1)شاهرود           2)میامی                3 ) دامغان               4 )سرخه

ب)حبله رود از کدام شهرستان سرچشمه می گیرد؟

 1)سمنان          2 )مهدی شهر           3)گرمسار             4)فیروزکوه

3- عبارت های زیر را کامل کنید.

الف) گردنه های استان سمنان از نظر اقتصادی ، ....................... و تاریخی اهمیت دارند.

ب)عمیق ترین قسمت دریاچه مسیله در ........................................آن است.

4- موقعیت استان سمنان از چه دیدگاه هایی اهمیت فوق العاده ای دارد؟ 4 مورد

5- دو دلیل یا شاهدی که نشان دهنده ی وجود بخشی از بستر دریای تتیس در استان سمنان است را بنویسید .

6- عوامل موثر بر آب و هوای استان سمنان را نام ببرید؟ 4 مورد از 6 مورد

7- متوسط بارندگی سالانه استان سمنان چند میلی متر است؟

8- مهم ترین توده های هوایی که آب و هوای استان سمنان را تحت تاثیر قرار می دهند را فقط نام ببرید ؟ 3 مورد

9- بادهای محلّی را تعریف کنید و علّت ایجاد این بادها را بنویسید ؟

10- بادهای محلّی استان سمنان را نام ببرید . 4 مورد

11- ویژگی رودهای استان سمنان را بنویسید؟ 4 مورد

12- کیفیت آب نم رود و رشید سلطان که از شعبات مهمّ حبله رود محسوب می شود ، چگونه است ؟

13-  آب قنات هایی که از مناطق گچ دار و نمک دار می گذرند ، از نظر کیفیّت چگونه است ؟

14- میزان آبدهی بیشتر قنات ها با چه عواملی رابطه مستقیم دارد؟ 2 مورد

15- اهمیت چشمه های استان سمنان را بنویسید؟ 4 مورد از 5 مورد

16- مهم ترین علل کمبود و محدودیت منابع آب در استان سمنان را بنویسید؟

 17- کاربرد هریک از پدیده های انسانی زیر را در گذشته بنویسید؟ 

الف ) یخچال          ب) آب انبار           ج) قنات 

18- بیابان ها چند درصد از مساحت استان سمنان را تشکیل می دهد و بیابان کدام قسمت های استان را در برگرفته است؟ 

19-مهم ترین عوامل پیدایش و گسترش بیابان های استان سمنان چیست؟ 2 مورد

20- دو مورد از عوامل طبیعی و دو مورد از عوامل انسانی ایجاد یا پیدایش و گسترش بیابان های استان سمنان را بنویسید؟

21- پیامدهای بیابان زایی را بنویسید؟

22- راه های مقابله با بیابان زایی در استان سمنان را بنویسید؟

23- در حال حاضر چه استفاده هایی از دشت کویر به عمل می آید؟                                                                                             

24- منشا گرد و غبار در هوای استان سمنان چیست ؟ 4 مورد

25  آلودگی صوتی را تعریف کنید؟و مهم ترین منابع آلودگی صوتی در استان سمنان را نام ببرید؟ 2 مورد از 4 مورد

26- مهم ترین منابع آلوده کننده آب های استان سمنان را بنویسید؟3 مورد از 5 مورد

27- مهم ترین منابع آلوده کننده خاک استان سمنان را بنویسید؟1 مورد طبیعی 4 مورد انسانی

28- آلودگی الکترو مغناطیس چیست؟

29- آلودگی بصری یعنی چه ؟

30- راه های مقابله با آلودگی صوتی را بنویسید؟

32- چرا به پسماند (زباله ) طلای کثیف می گویند ؟

33- با توجه به نقشه ی گُنگ استان سمنان به موارد زیر پاسخ دهید:

1 ) نام استان همسایه: ..................2) نام شهرستان :.....................

3) نام گردنه : ............................... 4) نام کوه یا قله:............................

5 ) نام مرکز شهرستان : .............6) نام دریاچه فصلی : ..................

                                                      موفق باشید

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات امتحانی - جغرافیا - استان شناسی،
لینک های مرتبط :

مدیریّت آموزش و پرورش شهرستان  سمنان

دبیرستان شهید بهشتی  سمنان

نام دبیر

امضای ولی محترم دانش آموز

سئوالات ارزشیابی مستمر3

درس استان شناسی سمنان

پایه:دوم

رشته:ریاضی

محمّدحسین احسانی

 

شامل  20 سئوال در 2    صفحه

تاریخ آزمون:

18/9/1393

مدّت امتحان:  30 دقیقه

نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

نمره با حروف و امضا

دروس کتاب

صفحات کتاب

 

 

 

یک تا هفت

از صفحه ی 1 تا صفحه 58

 

ردیف

سئوالات

بارم

 

1

کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف)استان سمنان با استان گیلان همسایه است..(                         )

ب) بر اساس شواهد زمین شناسی ، در حدود 65 میلیون سال قبل سراسر استان سمنان در کف دریای بزرگی به نام تتیس قرار گرفته بود . (                             )

5/0

2

گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف)قلّه ی  تنگ مرز در کدام شهرستان واقع است ؟

1)شاهرود                             2)میامی                                             3 ) دامغان                                   4 )سرخه

ب)منطقه حفاظت شده پرور در کدام شهرستان واقع است ؟

 1)سمنان                              2 )مهدی شهر                                      3)گرمسار                                    4)آرادان

5/0

3

عبارت های زیر را کامل کنید.

الف) گردنه بشم بین راه سرخه و ................................................ قرار دارد.

ب)در سال های اخیر برخی از نقاط روستایی به شهر تبدیل شده اند مانند :                                 در شهرستان مهدی شهر ..

1

4

دو دلیل یا شاهدی که نشان دهنده ی وجود بخشی از بستر دریای تتیس در استان سمنان است را بنویسید .

 

1

5

مهم ترین توده های هوایی که آب و هوای استان سمنان را تحت تاثیر قرار می دهند را فقط نام ببرید ؟ 3 مورد

 

 

5/1

6

بادهای محلّی را تعریف کنید و علّت ایجاد این بادها را بنویسید ؟

 

 

1

7

بادهای محلّی استان سمنان را نام ببرید . 4 مورد

 

 

1

8

آب های سطحی استان سمنان به 4 دسته تقسیم می شوند ، نام ببرید .

 

 

1

9

کیفیت آب نم رود و رشید سلطان که از شعبات مهمّ حبله رود محسوب می شود ، چگونه است ؟

 

1

10

 آب قنات هایی که از مناطق گچ دار و نمک دار می گذرند ، از نظر کیفیّت چگونه است ؟

 

 

1

11

اهمیّت جنگل های استان سمنان را بنویسید. 3 مورد از 7 مورد

 

                                                                                                                                                 ادامه ی سئوالات در صفحه ی دوم

 

5/1

 ادامه مطلب


نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها : نمونه سئوالات - امتحان استان شناسی - دوم متوسطه،
لینک های مرتبط :

نام و نام خانوادگی :

کلاس :دوم انسانی دبیرستان نمونه رشد  سمنان

صفحه ی 2

 

ردیف

 ادامه ی سئوالات امتحانی  جغرافیای (1)  مستمر شماره ی 1

بارم

 

12

فلات ایران چگونه سرزمینی است ؟ و شامل کدام کشورهاست ؟

 

 

1

13

سرزمین های هموار از چه نظرهایی با هم متفاوتند ؟2مورد

 

 

1

14

شهر سمنان در ارتفاع 1000 متری و شهر شهمیرزاد در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا قرار دارد .اگر دمای شهر سمنان در یک روز تابستانی 46 درجه ی سانتی گراد باشد،دمای شهر شهمیرزاد چند درجه است؟(با راه حل )

 

 

 

1

15

پوشش گیاهی دو دامنه ی شمالی و جنوبی رشته کوه البرز را مقایسه کنید و علّت آن را بنویسید ؟(خلاصه)

 

 

 

1

16

زاگرس جنوب شرقی دارای کدام ویژگی هاست ؟2مورد

 

 

1

17

جلگه و دشت چه تفاوتی دارند ؟ ؟

 

 

1

18

شوره زارهای وسیع به ویژه در دشت کویر چگونه به وجود آمده اند ؟ (خلاصه )

 

 

 

1

19

با توجه به نقشه موارد زیر  را مشخص کنید : 1) نام کشور :                            2) نام جلگه :                          

 

1

20

توده ی هوای مرطوب موسمی از کدام جهت ودر چه فصلی کشور ایران را تحت تاثیر قرار می دهد؟و چه تاثیری در ایران دارد؟

 

 

 

1

 

                   امام حسین (ع): من نماز را دوست دارم.                                       موفق باشید                    جمع بارم

20

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

باسمه تعالی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  سمنان

دبیرستان  رفاه  سمنان

نام دبیر

مُهر آموزشگاه

سئوالات ارزشیابی مستمر 6

درس:استان شناسی

پایه:دوم

رشته: 

محمدحسین احسانی

 

شامل  20 سئوال در 2    صفحه

تاریخ آزمون:       

/1393/1

مدت امتحان:    30 دقیقه

نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

نمره با حروف

شماره در لیست

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

سئوالات

نمره

 

1

کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف) از دلایل اصلی وقوع زمین لرزه در ایران به ویژه استان سمنان، واقع شدن استان در حاشیه ی کمربند کوهزایی آلپ هیمالیا (البرز)است .(      )            

ب) ازراه های پیشگیری از جاری شدن سیل در سطح استان تعرض مردم به حریم رودخانه هاست. (           )

5/0

2

گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف)کدام بخش استان سمنان تقریبا خالی از سکنه است؟

1)مرکزی و جنوبی              2)شمالی                          3)غربی و شرقی                           4)شمالی و جنوبی

ب)شکل گیری گویش ها در زبان های مختلف ناشی از چه عاملی نبوده است؟                  

1)جغرافیایی                      2 )تاریخی               3)فرهنگی                   4)اقتصادی

5/0

3

عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)فرهنگ هر ملت ........................ آن ملت را تشکیل می دهد.

ب)فرهنگ ......................به آن بخش ملموس فرهنگ که به صورت ابزار ،عناصر و اشیا گفته می شود.مانند سبک معماری ،صنایع دستی.

1

4

گسل های اصلی (فعال یا خطرناک )استان را تعریف کنید. با یک مثال

 

1

5

راهکارهای مقابله با کاهش خسارات ناشی از زلزله را بنویسید؟3مورد

 

 

5/1

6

راه های مقابله با خشک سالی در استان سمنان را بنویسید؟2مورد

 

1

7

علل مهاجرت از روستا به شهر در استان سمنان را بنویسید؟3مورد

 

 

5/1

8

مهاجرت از مناطق مختلف استان به استان های دیگر و بالعکس به چه دلایلی بوده است ؟2مورد

 

 

1

9

معماری ایران آمیخته ای از کدام دو فرهنگ است ؟2مورد

 

1

10

 1)استان سمنان پیش از تقسیمات سیاسی جدید چه نامیده می شد ؟

 

 2) نام دیگر جاده ی ابریشم در داخل ایران چه بود؟

 

1

11

شاه عباس صفوی برای ارتباط شهرها و آبادی هادر سراسر کشور چه فرمانی صادر کرد؟

 

 


                                                                                          ادامه ی سئوالات در صفحه ی دوم

 

1

 ادامه مطلب


نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران و استان شناسی سال دهم کلیه ی رشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی