جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

برگزاری بازدید علمی - تفریحی جغرافیای کلاس دوم علوم انسانی دبیرستان نمونه دولتی رشد سمنان

با نام و یاد خداوند متعال،در روز دوشنبه مورخه 1395/2/6بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس دوم با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان :22 نفر دانش آموز از کلاس دوم علوم انسانی دبیرستان نمونه دولتی رشد سمنان

2)مجوز اردو : صادره از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان1395/2/5 8029/632/95/309

3)مسیر بازدید :شهرستان مهدی شهر-شهمیرزاد-بزرگ ترین باغ گردوی جهان -ده صوفیان-رضاآباد-پرور-کولیم-کاورد-پل شهدا- روستای فینسک شورستان(75 کیلومتر)

4)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با برخی از روستاهای شهرستان مهدی شهر منابع آب- آبخیزداری جاذبه های گردشگری- جغرافیای طبیعی پدیده مهاجرت - ارتقای روح همکاری- تشویق دانش آموزان

5)مدت زمان بازدید : از ساعت 8 تا ساعت 17(9 ساعت)

6)وسیله  نقلیه و راننده : یک دستگاه مینی بوس به رانندگی آقای علیرضایی و یک دستگاه پژو به رانندگی آقای دیّانی 

7)سرپرست: جناب آقای حسین ادیبی نیا معاونت محترم دبیرستان نمونه دولتی رشد سمنان

 8)دبیر راهنما و مربّی :محمّدحسین احسانی دبیر جغرافیا

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها : بازدید علمی تفریحی جغرافیا- دبیرستان نمونه رشد سمنان،
لینک های مرتبط :

برگزاری بازدید علمی - تفریحی جغرافیای کلاس دوم تجربی و ریاضی دبیرستان رفاه سمنان

با نام و یاد خداوند متعال،در روز  شنبه مورخه  1395/2/4بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس های دوم تجربی و ریاضی دبیرستان رفاه سمنان با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان :35 نفر دانش آموز از کلاس های دوم تجربی و ریاضی دبیرستان رفاه سمنان

2)مجوز اردو : صادره از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان

3)مسیر بازدید :شهرستان مهدی شهر-شهمیرزاد-بزرگ ترین باغ گردوی جهان -ده صوفیان-رضاآباد-پرور-کولیم-کاورد-پل شهدا-امام زاده بی بی حلیمه خاتون از نوادگان حضرت زینب (س)-روستای فینسک پارک پردیس شهر شهمیرزاد (75 کیلومتر)

4)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با برخی از روستاهای شهرستان مهدی شهر منابع آب- جاذبه های گردشگری- جغرافیای طبیعی ارتقای روح همکاری-تشویق دانش آموزان-ارتقای روح تحقیق و پژوهش و مطالعات میدانی

5)مدت زمان بازدید : از ساعت 8 تا ساعت 30 : 16(8 و نیم ساعت)

6)وسیله ی نقلیه و راننده : یک دستگاه اتوبوس به رانندگی آقای صدفی درویش

7)همراهان : جناب آقای عبّاس اصغری دبیرمحترم ورزش  و جناب آقای تشرّعی مربی محترم پرورشی دبیرستان رفاه سمنان

 8)دبیر راهنما :محمدحسین احسانی دبیر جغرافیانوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها : گزارش بازدید علمی تفریحی - جغرافیا - رفاه سمنان،
لینک های مرتبط :

برگزاری بازدید علمی -تفریحی جغرافیای دوم انسانی دبیرستان نمونه دولتی رشد سمنان

با نام و یاد خداوند متعال ،در روز دوشنبه مورخه ی 1394/2/14 بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس دوم انسانی دبیرستان نمونه دولتی رشد سمنان  با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان: 13 نفر دانش آموز از کلاس های دوم انسانی

2)مجوز اردو :نامه صادره از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان

3)مسیر بازدید :شهرستان مهدی شهر- درجزین شهری با سرریز جمعیت - شهمیرزاد-بزرگ ترین باغ گردوی جهان -ده صوفیان-رضاآباد-پرور- خانه سهراب محمودی خان روستا در گذشته -  امام زاده محمد کاظم (ع)- قبرستان تاریخی روستا - کولیم-کاورد-پل شهدا-امام زاده بی بی حلیمه خاتون از نوادگان حضرت زینب (س)-روستای فینسک- شورستان

4)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با برخی از روستاهای شهرستان مهدی شهر منابع آب و مسائل و مشکلات آن -  آبخیزداری - جاذبه های گردشگری- منطقه ی حفاظت شده ی پرور جنگل ها و مراتع - ارتقای روح همکاری-تشویق دانش آموزان-ارتقای روح تحقیق و پژوهش و مطالعات میدانی دانش آموزان

5)مدت زمان بازدید : از ساعت 8 صبح تا ساعت 30: 18 (ده و نیم ساعت )

6)وسیله ی نقلیه و راننده : یک دستگاه مینی بوس به رانندگی آقای علی اکبر قاسمی میر

7)دبیر راهنما :محمدحسین احسانی دبیر جغرافیا

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

برگزاری بازدید علمی -تفریحی جغرافیای دوم ریاضی و تجربی دبیرستان شهید بهشتی استعدادهای درخشان سمنان

با نام و یاد خداوند متعال ،در روز یکشنبه مورخه ی 1394/2/13 بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس دوم ریاضی و تجربی دبیرستان شهید بهشتی استعدادهای درخشان سمنان  با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان: 47 نفر دانش آموز از کلاس های دوم ریاضی و تجربی

2)مجوز اردو :نامه  309/94/632/8210صادره از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان

3)مسیر بازدید :شهرستان مهدی شهر- درجزین شهری با سرریز جمعیت - شهمیرزاد-بزرگ ترین باغ گردوی جهان -ده صوفیان-رضاآباد-پرور- خانه سهراب محمودی خان روستا در گذشته -  امام زاده محمد کاظم (ع)- قبرستان تاریخی روستا - کولیم-کاورد-پل شهدا-امام زاده بی بی حلیمه خاتون از نوادگان حضرت زینب (س)-روستای فینسک- شورستان

4)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با برخی از روستاهای شهرستان مهدی شهر منابع آب و مسائل و مشکلات آن -  آبخیزداری - جاذبه های گردشگری- منطقه ی حفاظت شده ی پرور جنگل ها و مراتع - ارتقای روح همکاری-تشویق دانش آموزان-ارتقای روح تحقیق و پژوهش و مطالعات میدانی دانش آموزان- تقویت روح وجسم

5)مدت زمان بازدید : از ساعت 8 صبح تا ساعت 30: 18 (ده و نیم ساعت )

6)وسیله ی نقلیه و راننده : یک دستگاه اتوبوس به رانندگی آقای علیرضا صدفی درویش و یک دستگاه مینی بوس به رانندگی آقای مجید اکبری

7)همراهان: جناب آقای عباسعلی صفی نژادمعاون پرورشی و جناب آقای محمد جواد جوادی نیا مسئول دبیرخانه دبیرستان شهید بهشتی استعدادهای درخشان سمنان

8)دبیر راهنما :محمدحسین احسانی دبیر جغرافیا

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها : بازدید علمی تفریحی جغرافیا، دبیرستان شهید بهشتی، استعدادهای درخشان، سمنان،
لینک های مرتبط :

برگزاری بازدید علمی -تفریحی جغرافیای سوم انسانی دبیرستان پسرانه شاهد سمنان

با نام و یاد خداوند منان ،در روز چهار شنبه مورخه ی 1394/2/9 بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس سوم انسانی دبیرستان پسرانه شاهد سمنان با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان: 16 نفر دانش آموز از کلاس سوم انسانی دبیرستان پسرانه شاهد سمنان

2)مجوز اردو :نامه صادره از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان

3)مسیر بازدید :شهرستان مهدی شهر-شهمیرزاد-بزرگ ترین باغ گردوی جهان -ده صوفیان-رضاآباد-پرور- امام زاده محمد کاظم (ع)-کولیم-کاورد-پل شهدا-امام زاده بی بی حلیمه خاتون از نوادگان حضرت زینب (س)-روستای فینسک- شورستان

4)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با برخی از روستاهای شهرستان مهدی شهر منابع آب و مسائل و مشکلات آن - جاذبه های گردشگری- منطقه ی حفاظت شده ی پرور جنگل ها و مراتع - ارتقای روح همکاری-تشویق دانش آموزان-ارتقای روح تحقیق و پژوهش و مطالعات میدانی دانش آموزان- تقویت روح وجسم

5)مدت زمان بازدید : از ساعت 9:30 تا ساعت 19 (نه و نیم ساعت )

6)وسیله ی نقلیه و راننده : یک دستگاه مینی بوس به رانندگی آقای پرویز صابریان

7)دبیر راهنما :محمدحسین احسانی دبیر جغرافیا

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها : گزارش بازدید علمی تفریحی، جغرافیا، سوم انسانی شاهد، سمنان،
لینک های مرتبط :

برگزاری بازدید علمی -تفریحی جغرافیا-سوم انسانی دبیرستان نمونه  دولتی رشد سمنان 

با نام و یاد خدای مهربان در روز دو شنبه مورخه ی 1394/2/7 بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس سوم انسانی دبیرستان نمونه دولتی رشد سمنان با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان :15 نفر دانش آموز از کلاس سوم انسانی

2)مجوز اردو :نامه به شماره ی605 /632/8072 مورخه ی 1394/2/6 صادره از مدیریت  محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان

3)مسیر بازدید :شهرستان سرخه ، شهر سرخه  ، روستای جهان آباد ، قلعه تاریخی جهان آباد ، روستاهای نظامین ، اسدآباد ،مکان های جمشید آباد،برکیان ، دوروان، روستای امامزاده زید (ع) ، جوین ، ایج و امامزاده عبدالله (ع)

4)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با برخی از روستاهای شهرستان سرخه منابع آب- جاذبه های گردشگری- جغرافیای طبیعی مهاجرت ، مسائل روستاها ، ارتقای روح همکاری-تشویق دانش آموزان-ارتقای روح تحقیق و پژوهش و مطالعات میدانی دانش آموزان

5)مدت زمان بازدید : از ساعت 8 صبح تا ساعت 15 (7 ساعت )

6)وسیله ی نقلیه و راننده : یک دستگاه مینی بوس  به رانندگی آقای صادقی

7)دبیر راهنما :محمدحسین احسانی دبیر جغرافیا

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها : بازدیدعلمی - تفریحی جغرافیا، روستای جوین، امام زاده عبدالله،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

با استعانت از خدای منان در روزچهارشنبه 2 اردیبهشت ماه 1394 دانش آموزان کلاس دوم انسانی به تعداد 20 نفر از دبیرستان شاهد شهر سمنان در بازدید 9 ساعته علمی تفریحی جغرافیا شرکت کردند:

اهداف بازدید:

آشنایی دانش آموزان با روستای اروانه و افتر در شهرستان سرخه ،شکل روستا ،منابع درآمد روستاییان،مساله مهاجرت ،منابع آب روستا و....نقشه خوانی ،نحوه  ی تهیه گزارش وروش های میدانی کسب اطلاعات ،  مغار (پنیرچال) روستای افتر و ...

شماره نامه وتاریخ مجوز اردو صادره از مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان: 6345/632/94/309 مورخه1394/2/1

وسیله نقلیه:یک دستگاه مینی بوس

مسیر:

روستای مومن آباد،روستای افتر و روستای اروانه از روستاهای شهرستان سرخه

نقاط مورد بازدید در روستای اروانه توسط دانش آموزان:

مزار شهدا،بافت روستا،سرچشمه،استخر ذخیره ی آب ،امام زاده ابراهیم و اسماعیل (ع) ، ،باغات گردو و سیب و ...

نقاط مورد بازدید در روستای افتر توسط دانش آموزان :

مغار (پنیرچال ) غار طبیعی برای نگهداری پنیر پوستی عشایر روستای افتر در فصل گرم سال- امام زاده طاهر (ع) خانه تاریخی سلطان افتر استخر ذخیره آب در شمال افتر قنات افتر قلعه ی هفت در (هفدر)- حمام قدیمی افتر ، بافت قدیم و جدید روستای افتر و ...

در پایان دانش آموزان به مدّت یک ساعت در سالن ورزشی سرپوشیده  روستای افتر،در  بازی فوتبال  شرکت کردند.

همراهان:

جناب آقای جعفر سبحانی معاونت محترم دبیرستان پسرانه ی شاهد سمنان و محمّد حسین احسانی دبیر جغرافیا ی دبیرستان

راهنمای محلّی :

آقای حسن حمیدی دانش آموز کلاس دوم انسانی دبیرستان شاهد سمنان و صرف ناهار و استراحت در منزل این دانش آموز

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها : بازدید علمی تفریحی جغرافیا- روستای اروانه - روستای افتر،
لینک های مرتبط :

برگزاری بازدید علمی تفریحی جغرافیای کلاس های دوم دبیرستان رفاه سمنان

در تاریخ  1394/2/1به شهرستان مهدی شهر (منطقه پرور تا فینسک)

سه شنبه اول  اردیبهشت 1394 

با نام و یاد خداوند متعال،در روز پنج شنبه مورخه ی 1394/2/1 بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس های دوم تجربی و ریاضی دبیرستان رفاه سمنان با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان :35 نفر دانش آموز از کلاس های دوم تجربی و ریاضی سمنان

2)مجوز اردو : نامه به شماره ی309 /63294/ 5406مورخه ی 1394/1/29 صادره از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان

3)مسیر بازدید :شهرستان مهدی شهر-شهمیرزاد-بزرگ ترین باغ گردوی جهان -ده صوفیان-رضاآباد-پرور-کولیم-کاورد-پل شهدا-امام زاده بی بی حلیمه خاتون از نوادگان حضرت زینب (س)-روستای فینسک - شورستان

4)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با برخی از روستاهای شهرستان مهدی شهر منابع آب- جاذبه های گردشگری- جغرافیای طبیعی ارتقای روح همکاری-تشویق دانش آموزان-ارتقای روح تحقیق و پژوهش و مطالعات میدانی دانش آموزان

5)مدت زمان بازدید : از ساعت 8 تا ساعت 18 (10 ساعت)

6)وسیله ی نقلیه و راننده : یک دستگاه اتوبوس به رانندگی آقای جمشید صدفی درویش

7)همراه : جناب آقای جواد دوست محمدیان مربی محترم پرورشی دبیرستان رفاه سمنان

 8)دبیر راهنما :محمدحسین احسانی دبیر جغرافیا

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها : بازدید علمی تفریحی جغرافیا- منطقه پرور- فینسک - دبیرستان رفاه - سمنان،
لینک های مرتبط :

بازدید علمی دبیران جغرافیا از چاله یا کویر حاج علی قلی دامغان

تاریخ برگزاری : 30  بهمن 1393

روز و  ساعت : از ساعت 7 صبح تا 18 روز پنج شنبه

استاد راهنما : جناب آقای حسین صدر باز نشسته محترم سازمان نقشه برداری کشور

مسئول برگزاری : سرکار خانم نسّاجی دبیر محترم جغرافیا و سرگروه آموزشی جغرافیای متوسطه شهرستان سمنان

وسیله نقلیه : یک دستگاه مینی بوس از اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان

تعداد شرکت کنندگان : 16 نفر

هزینه سفر : پرداخت شخصی از طرف شرکت کنندگان

مسیر دسترسی: سمنان- دامغان - جاده دامغان جندق اصفهان- طی مسافت حدود 53 کیلومتر جاده آسفالته ی جنوب دامغان

رسیدن به تابلو در سمت چپ جاده : دریاچه نمک یا کویرحاج علی قلی روستای حسن آباد - طی مسافت 17 کیلومتری جاده شنی - رسیدن به جنوب غربی چاله یا دریاچه نمک یا کویر حاج علی قلی

اهداف بازدید: آشنایی و مشاهده میدانی از دریاچه یا چاله ی کویر حاج علی قلی - توان های معدنی - نحوه ی شکل گیری - اشکال این پدیده جغرافیایی - توان های گردشگری منطقه در جذب گردشگران داخلی و خارجی - راهکارهاو ...

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها : بازدید علمی - کویر حاج علی قلی دامغان،
لینک های مرتبط :

با نام و یاد خداوند منان ،در روز سه شنبه مورخه ی 1393/2/9 بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس دوم ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی سمنان با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان 23 نفر دانش آموز از کلاس دوم ریاضی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی سمنان

2)مجوز اردو :نامه به شماره ی 989/ 308مورخه ی 1393/2/4 صادره از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان

3)مسیر بازدید :شهرستان مهدی شهر-شهمیرزاد-بزرگ ترین باغ گردوی خاورمیانه -ده صوفیان-رضاآباد-پرور- امام زاده محمد کاظم (ع)-کولیم-کاورد-پل شهدا-امام زاده بی بی حلیمه خاتون از نوادگان حضرت زینب (س)-روستای فینسک

4)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با برخی از روستاهای شهرستان مهدی شهر –منابع آب- جاذبه های گردشگری- منطقه ی حفاظت شده ی پرور –ارتقای روح همکاری-تشویق دانش آموزان-ارتقای روح تحقیق و پژوهش و مطالعات میدانی دانش آموزان

5)مدت زمان بازدید : از ساعت 9:30 تا ساعت 18 (هشت و نیم ساعت )

6)وسیله ی نقلیه و راننده : یک دستگاه اتوبوس به رانندگی آقای محمد تعجبیان

7)همراه :آقای حجت دامغانیان مسئول امور مالی دبیرستان شهید بهشتی

8)دبیر راهنما :محمدحسین احسانی دبیر جغرافیا

 

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

با نام و یاد خدای مهربان در روز یک شنبه مورخه ی 1393/2/7 بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس های دوم تجربی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی سمنان با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان :23 نفر دانش آموز از کلاس دوم تجربی

2)مجوز اردو :نامه به شماره ی 308/1911 مورخه ی 1393/2/6 صادره از مدیریت  محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان

3)مسیر بازدید :شهرستان سرخه ،جمشید آباد-برکیان-دوروان-روستای ایج-روستای امام زاده عبدالله-لاسجرد-اسدآباد-نظامین-جهان آباد-سرخه

4)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با برخی از روستاهای شهرستان سرخه منابع آب- جاذبه های گردشگری- جغرافیای طبیعی ارتقای روح همکاری-تشویق دانش آموزان-ارتقای روح تحقیق و پژوهش و مطالعات میدانی دانش آموزان

5)مدت زمان بازدید : از ساعت 11 تا ساعت 19 (هشت ساعت )

6)وسیله ی نقلیه و راننده : یک دستگاه اتوبوس اسکانیا به رانندگی آقای جمشید صدفی درویش

7)همراه :آقای احمد ربیعی مشاور محترم دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی سمنان

8)دبیر راهنما :محمدحسین احسانی دبیر جغرافیا

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

با نام و یاد خداوند متعال،در روز پنج شنبه مورخه ی 1393/2/4 بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس های دوم انسانی ، تجربی و ریاضی دبیرستان رفاه سمنان با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان :37 نفر دانش آموز از کلاس های دوم انسانی ،تجربی و ریاضی سمنان

2)مجوز اردو :نامه به شماره ی 1667/ 308مورخه ی 1393/2/4 صادره از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان

3)مسیر بازدید :شهرستان مهدی شهر-شهمیرزاد-بزرگترین باغ گردوی خاورمیانه-ده صوفیان-رضاآباد-پرور-کولیم-کاورد-پل شهدا-امام زاده بی بی حلیمه خاتون از نوادگان حضرت زینب (س)-روستای فینسک

4)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با برخی از روستاهای شهرستان مهدی شهر منابع آب- جاذبه های گردشگری- جغرافیای طبیعی ارتقای روح همکاری-تشویق دانش آموزان-ارتقای روح تحقیق و پژوهش و مطالعات میدانی دانش آموزان

5)مدت زمان بازدید : از ساعت 9:30 تا ساعت 18 (هشت و نیم ساعت )

6)وسیله ی نقلیه و راننده : یک دستگاه اتوبوس به رانندگی آقای جمشید صدفی درویش

7)همراهان :آقایان علی معینیان و سید فرج الله خاتمی از معاونین محترم دبیرستان رفاه سمنان

8)دبیر راهنما :محمدحسین احسانی دبیر جغرافیا

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

با نام و یاد خداوند متعال،در روز چهار شنبه مورخه ی 1393/2/3 بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس سوم انسانی دبیرستان پسرانه شاهد سمنان با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان :16 نفر دانش آموز از کلاس سوم انسانی دبیرستان  پسرانه شاهد سمنان

2)مجوز اردو :نامه به شماره ی 308/2074 مورخه ی25 /1393/1 صادره از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان

3)مسیر بازدید :شهرستان دامغان :منطقه ی تویه دروار-صح-دروار-تویه-دشتبو(انگورستانی-چشمه قلقل)-دهخدا-فولادمحله-شهمیرزاد-مهدی شهر

4)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با برخی از روستاهای شهرستان دامغان منابع آب- جاذبه های گردشگری- جغرافیای طبیعی منطقه غرب  شهرستان دامغان-تشویق دانش آموزان-ارتقای روح تحقیق و پژوهش و مطالعات میدانی دانش آموزان

5)مدت زمان بازدید : از ساعت 7:30 تا ساعت 17 (نه و نیم ساعت )

6)وسیله ی نقلیه و راننده : یک دستگاه مینی بوس به رانندگی آقای ولی الله محمودی از اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان

7)همراه:آقای مصیب قزوینی معاونت محترم فناوری دبیرستان پسرانه شاهد سمنان

8)دبیر راهنما :محمدحسین احسانی دبیر جغرافیا

9)راهنمای محلی :  آقای سید احسان رستمیان دانش آموز سال سوم انسانی دبیرستان پسرانه شاهد سمنان

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

با نام و یاد خدای مهربان و توکل بر او،در روز سه شنبه مورخه ی 1393/2/2 بازدید علمی-تفریحی جغرافیای کلاس سوم انسانی دبیرستان سعادت سمنان با مشخصات زیر برگزار گردید:

1)کلاس و تعداد دانش آموزان :20 نفر دانش آموز از کلاس سوم انسانی دبیرستان سعادت سمنان

2)مجوز اردو :نامه به شماره ی 2094 / 308 مورخه ی 1393/1/25 صادره از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان

3)وسیله ی نقلیه :یک دستگاه مینی بوس به رانندگی آقای مجید علیرضایی

4)مدت زمان اردو : از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 16:30 عصر (9 ساعت )

5)مسیر بازدید :شهرستان سرخه-برکیان-دوروان-آلدره-شاهزاده محمد زید (ع)-جوین-ایج-امام زاده عبدالله-اسدآباد-نظامین

6)اهداف بازدید:آشنایی دانش آموزان با روستاهای شهرستان سرخه-مسائل روستاها-چشمه ها مخروط افکنه قنات-جاذبه های بالقوه گردشگری شهرستان سرخه-پوشش گیاهی (استپ)-ارتقای روح تعاون و همکاری در بین دانش آموزان

7)همراه:آقای فرهاد سمندی معاون آموزشی دبیرستان سعادت سمنان

8)دبیر راهنما :محمدحسین احسانی دبیر جغرافیا

نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
با استعانت خدای متعال در روز دوشنبه مورخه ی اول اردیبهشت 1393 بازدید علمی تفریحی دانش آموزان دو کلاس دوم و سوم انسانی دبیرستان نمونه ی رشد سمنان با مشخصات زیر برگزار گردید:
1)مجوز اردو: با شماره ی 308/2090 مورخه 1393/1/25 از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان
2)تعداد دانش آموزان:36 نفر از دو کلاس دوم و سوم انسانی
3)مدت زمان برگزاری اردو :از ساعت 9:30 تا 18 (8/5 ساعت)
4)وسیله نقلیه و راننده : یک دستگاه اتوبوس اسکانیا به رانندگی آقای جمشید صدفی درویش
5)مسیر بازدید: شهرستان مهدی شهر:شهر شهمیرزاد-ده صوفیان-گرمکش-روستای پرور-کولیم-کاورد-فینسک
6)همراه:آقای مجید رحمانی فر کارشناس فناوری اطلاعات
7)راهنماو مربی :محمد حسین احسانی دبیر جغرافیا
8) اهداف بازدید :آشنایی دانش آموزان با منطقه ی حفاظت شده ی پرور -مسائل آبخیزداری و مهار آب های سطحی-مهاجرت روستاییان-اقتصاد روستاها-جنگل فینسک-تقویت روح تعاون و همکاری در بین دانش آموزان - بازی و تفریح
نوع مطلب : گزارش بازدید و گردش های علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic