جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی
مطالب اخیر

نمونه سئوالات امتحانی کتاب جغرافیای (2) پایۀ یازدهم  دورۀ دوم متوسطه رشتۀ ادبیات و علوم انسانی- تهیه وتنظیم : محمّد حسین احسانی دبیر جغرافیای شهرستان سمنان

منبع : وبلاگ گروه آموزشی جغرافیای استان قم با اندکی تغییر

   درس1: معنا و مفهوم ناحیه

1-هرمکان درروی زمین دارای چه ویژگی هایی است؟دومورد

2-وظیفه جغرافیدان درمقابل هرمکان چیست؟

3-مکان هایی که ویژگی های مشابه دارند، همان ............... هستند.

4-ناحیه را تعریف کنید. بقیه در ادامۀ مطلب

ادامه مطلب


نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها : نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای 2 یازدهم انسانی،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات امتحان کتبی مستمر شماره 6 جغرافیای (2 ) سوم انسانی دوره دوم متوسطه از صفحه ی 108 تا صفحه ی 128  ( درس 11 و 12 ) دبیرمربوط : محمد حسین احسانی- نیمه اول اسفند ماه 

1- کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف. در حدود 8000 سال پیش از میلاد مسیح ،جمعیت جهان شامل گروه های کوچک انسانی بود که به شکار و گرد آوری خوراک می پرداختند.(       )           

ب). در سطح جهانی برای متمایز کردن شهر از روستا ملاک های اقتصادی اساس شناخت قرار می گیرد. (   )

2- گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف)در آسیای جنوب شرقی مرکز سکونتگاه چه چیزی است؟

1) پرستشگاه     2) معابد      3) موارد 1و 2           4 )مرتع اشتراکی

ب)یکی از مهم ترین عوامل مهاجرت از روستا به شهر چیست ؟          

1)اقتصادی       2 )رشد جمعیت     3)زاد و ولد زیاد         4)سیاسی و اجتماعی

3- عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)منظور از اصطلاح ........... افزایش نسبت جمعیت شهرها و شهرک های یک کشور یا ناحیه به روستاهای ان است.

ب)در کشورهای توسعه یافته در یکی دو دهه ی اخیر ،حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستاها و مزارع آغاز شده است. به این پدیده ....................می گویند.

4- دو تغییر عمده را که به انقلاب دوره ی نو سنگی و پدید آمدن اولین سکونتگاه های روستایی منجر شد ،نام ببرید ؟

5- مقر یا مکان یک روستا یا شهر کجاست یا تعریف کنید ؟

6- هریک از ویژگی های زیر به کدام نوع سکونتگاه مربوط است ؟ (شهر یا روستا )

1)خدمات و تسهیلات محدودتر است (     )        2)کاربری زمین پرتراکم و متنوع تر است (      )

7- برای تشخیص شهر و روستا کدام ملاک ها را می توان به کار برد نام ببرید ؟4مورد

8- هر سکونتگاه روستایی از چه اجزایی تشکیل شده است نام ببرید ؟4مورد

9- به طور کلی سکونتگاه های روستایی دو شکل اصلی دارند نام ببرید ؟

10-  روستای خطی را تعریف کنید ؟

 11- نابرابری های رفاهی بین شهر و روستا را شرح دهید؟

12- اصلاحات ارضی را تعریف کنید ؟

13- در کشور ایران اصلاحات ارضی از چه سالی انجام گرفت و به چه دلایلی موفقیت آمیز نبوده است ؟

14- منظور از انقلاب سبز چیست ؟

15- برنامه ریزی توسعه ی روستایی به چه منظوری طراحی می شود ؟

16- چهار واژه ی متروپل ،روستا ،مگالاپلیس و شهرک اقماری را از نظر جمعیت به ترتیب از زیاد به کم بنویسید.

17- اصطلاحات زیر تعریف کنید:

1)حومه:

2)متروپل :

3)C.B.D:

18- چه رابطه ای بین قیمت زمین و فاصله از مرکز شهر وجود دارد ؟

19- چه نوع شهرهایی دارای نقش سیاسی یا اداری هستند ؟

20- نقش هریک از شهرهای زیر را بنویسید:

1)قشم و کیش (                )           2)رم و پاریس (                    )               

موفّق باشید  - احسانی- جمع بارم 20

 

نکته !     ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺁﻟﺰﺍﯾﻤﺮ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﺩﺭ ﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﯼ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻤﺖ ﺁﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ. ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﯼ؟ ﮔﻔﺖ: ﺁﻟﺰﺍﯾﻤﺮ. ﮔﻔﺖ: ﭼﯽ ﻫﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ: ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿز رﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ .ﮔﻔﺖ: اﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﻔﺖ: ﭼﻄﻮﺭ؟ ﮔﻔﺖ: ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﮐﺮﺩﻡ، ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﯽﮐﺸﯿﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺸﯽ، ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻢ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﻗﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻨﯽ...

ﭘﺴﺮ ﺭﻓﺖ ﺗﻮﯼ ﻓﮑﺮ ... ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ؟ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ می خوﺍﺳﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ .

ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺎﺩ...

 

 

 

 

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها : نمونه سئوالات جغرافیای سوم انسانی،
لینک های مرتبط :

نمونه سئوالات امتحانی جغرافیای (2) سال سوم رشته انسانی نوبت اول

1-    - جمله ی نادرست را تشخیص دهید و سپس تصحیح نمایید :       

  الف) دما و بارش مهم ترین عناصر آب هوایی به شمار می آیند.(               )

ب) دین مسیح به سه مذهب بزرگ به نام های کاتولیک ،شینتو و پروتستان را شامل می شود.(             )

ج) سامی زبان مردمان عرب و یهود و زبان حامی زبان بعضی از مردم شمال افریقاست.(             )  

2- گزینه ی صحیح را با علامت  X انتخاب کنید.

الف) کدام یک از بخش های خاک ، حاصل هوازدگی سنگ هاست؟

1) مواد آلی          2) مواد معدنی             3) هوموس              4) گیاخاک

ب) محیط منحصر به فردی که در آن هوا کره ،آب کره و سنگ کره با هم ارتباط پیدا می کند ،چه نام دارد؟

1)ساحل            2)مرداب         3)حداکثر مد         4)حداقل جزر                                            

ج) به چه دلیلی در نواحی کوهستانی انرژی خورشیدی  از سطح زمین به داخل جوّ برمی گردد ؟

1) شیب زیاد     2) سنگینی هوا      3) رقیق بودن جوّ       4) زیاد بودن دامنه ی گرما

د) کدام یک از عوامل زیر در تشکیل خاک موثر نیست؟

1)سنگ بستر                                              2) شیب زمین      

3)زندگی گیاهی وجانوری موجود درخاک               4)گستردگی در طول جغرافیایی

3- در جمله های زیر ، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

الف) شاخه های بزرگ دین .................................مذهب کنفوسیوس و تااویی است و پیروان آن بیش تر چینی هستند.

ب) یکی از راه های ارتباطی مهم در زمینه ی حمل کالا در دنیا در حال حاضر راه های .........................است.

ج) کشور ...................... بیش ترین سهم را از اراضی جنگلی کره ی زمین دارد.

د) ناحیه ی بوت در ایالت مونتانای امریکا به تولید واستخراج ....................................مشهور است.

4- سوالات جورکردنی : با توجه به نواحی خاک و ویژگی های آن ها جمله ی سمت راست را به طور مناسب با عنوان های سمت چپ با ذکر شماره ، مربوط کنید.

الف) در اثر بارش ، هوموس آن شُسته می شود. (            )                                 1) پودزول                   

   ب) به علت یخبندان از نظر ترکیبات کربنی فقیر است. (             )                     2) لاتریت

ج) از نظر مقدار کانی بسیار غنی است. (           )                                              3) چرنوزیوم

د) دارای هوموس فراوان است. (           )                                                         4) سیروزوم

تذکر! یک مورد سمت چپ اضافی است.                                                             5) لُس

5- جدول زیر را کامل کنید.

کوه ها            زمان پیدایش                ویژگی های  ظاهری                                                  

   جوان        دوره ی ترشیاری           ..................................................                           

           

   پیر             دوران پالئوزوئیك          .....................................................

                                      

* سوالات کوتاه و بلند پاسخ :   

6- یک تعریف از ناحیه را بنویسید.       

7- جواب مناسب را برای عبارت های زیر بنویسید.

الف) معروف ترین زبان ناحیه ی آسیای شرقی است.(                     )

ب) پیروان این دین به صورت پراکنده در نواحی بازرگانی دنیا زندگی می کنند.(                      )

ج) محلی که پدیده ی پخش در آن جا شکل می گیرد.(                           )

8- امروزه برای ناحیه بندی از چه روش هایی استفاده می شود ؟ 4 مورد

9- چه عواملی در طبیعت پیوسته سواحل را تغییر می دهند؟ 4 مورد

10- دریابار  یک فرایند فرسایشی تراکمی است یا کاوشی؟

11- به چه علت فاضلاب های کشاورزی یکی از منابع آلودگی سواحل هستند؟

12- منابع آلاینده  های  ساحلی را نام ببرید؟ 2 مورد

13-به سوالات  زیر در رابطه با نمایش ناهمواری ها پاسخ دهید.                                

منحنی های میزانی رسم کنید که :

1)       یک کوه را نشان دهد..

2)       فاصله ی منحنی های میزان از یکدیگر 100متر اختلاف داشته باشد.

3)       شیب در قسمت مغرب  بیش تر باشد.

4)       اولین منحنی از پای کوه 500متر باشد.

5)       قله را با علامت x که ارتفاع آن 950 متر است ، نشان دهید.       

14- در نقشه ای با مقیاس 200000 :1(یک دویست هزارم )فاصله ی دو نقطه بر روی نقشه 5 سانتی      متر است . فاصله ی حقیقی بر روی زمین چند کیلومتر است؟ (با راه حل)

15- چرا آب های جاری در کوهستان ها قادر به حمل حجم زیادی از مواد تخریب شده هستند؟    

16- انواع یخرفت ها را نام ببرید ؟( 4 مورد)      

17- رگ  (reg) چیست؟

18- اقداماتی که در نواحی گرم و خشک جهت تامین آب صورت گرفته است را بنویسید ؟

19- شکل زیر نمایشگر کدام پدیده در بیابان است؟ (برخان)

20- نام دیگر جنگل های استوایی را بنویسید؟

21- تنوع گیاهان و جانوران در جنگل های مداری بیش تر است یا استوایی؟

22- نام نوع کشاورزی بومیان جنگل های استوایی را بنویسید؟

23- اثراتی  مهمی که آبرفت ها به جا می گذارند در چه مواردی است ؟ 4 مورد

24- توان های محیطی مناطق ساحلی را به صورت خلاصه بنویسید؟؟(4مورد)

25- برای هریک از عملکردهای مثبت ومنفی انسان بر مناطق ساحلی به ترتیب یک مثال بنویسید؟

26- نیم رخ توپوگرافی را تعریف کنید؟

27- مهم ترین محدودیت ها و مشکلات زندگی در نو.احی گرم وخشک را بنویسید ؟3 مورد

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها : نمونه سئوالات امتحانی جغرافیا نوبت اول،
لینک های مرتبط :

باسمه تعالی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  سمنان

دبیرستان رفاه  سمنان

نام دبیر

امضای ولی محترم

سئوالات ارزشیابی مستمر 3

درس:جغرافیای (2)

پایه:سوم

رشته:  انسانی

محمدحسین احسانی

 

شامل  20 سئوال در 2    صفحه

تاریخ آزمون:       

25/9/1393

مدت امتحان:    35 دقیقه

نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

نمره با حروف

شماره ی درس

تعداد صفحات

 

 

 

5-6-7-8

از صفحه ی 50 تا 80

 

ردیف

سئوالات

نمره

 

1

کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف)فرسایش فرایندی طبیعی در سطح کره ی زمین است که در سه مرحله سبب کاهش ارتفاع کوهستان ها و تغییر شکل آن ها می شود. .(                                  )

ب). راس برجستگی های یاردانگ مسطّح طرف رو به باد آن ها کم شیب و طرف دیگر آن ها پر شیب است . (                                  )

5/0

2

گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف) جلگه ی سند در پاکستان از آبرفت کدام کوهستان به وجود آمده است ؟

1) هیمالیا                                        2) آلپ                                      3) راکی                                             4 )البرز

ب)سهم کدام کشور از اراضی جنگلی بیش تر است ؟

1)زئیر                                               2 )برزیل                                    3)اندونزی                                          4)مالزی

5/0

3

عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)عواملی مانند تغییرات دما و ...........................موجب هوازدگی سنگ ها می گردد.

ب)متداول ترین نوع تپّه های ماسه ای،.................................. است.

1

4

هوازدگی چیست؟

 

1

5

اشکال کارستی چگونه به وجود می آید؟

 

 

5/1

6

یخرفت یا مورن را تعریف کنید؟

 

1

7

از فعّالیّت های مدرن اقتصادی در نواحی کوهستانی دو مورد را نام ببرید ؟

 

 

1

8

ویژگی های آن دسته از بادهای محلّی که در تولید برق بادی موثرند ، کدامند ؟ 3 مورد

 

 

5/1

9

در نواحی کوهستانی به چه دلیلی فعّالیّت های کشاورزی محدود است ؟ 2 مورد

 

1

10

 چگونه دخالت انسان ها موجب تغییر در چشم انداز های کوهستانی می شود ؟2 مورد

 

 

1

11

رگ چیست ؟

 

 

 


                                                                                          ادامه ی سئوالات در صفحه ی دوم

 

1

 ادامه مطلب


نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

باسمه تعالی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  سمنان

دبیرستان پسرانه شاهد  سمنان

نام دبیر

امضای ولی محترم

سئوالات ارزشیابی مستمر 2

درس:جغرافیای (2)

پایه:سوم

رشته:  انسانی

محمدحسین احسانی

 

شامل  20 سئوال در 2    صفحه

تاریخ آزمون:       

1393/8/25

مدت امتحان:    35 دقیقه

نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

نمره با حروف

شماره ی درس

تعداد صفحات

 

 

 

3-4-5

از صفحه ی 27 تا 49

 

ردیف

سئوالات

نمره

 

1

کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف)سواحل به دلیل ایفای نقش های گوناگون چون نقش ارتباطی ،اقتصادی و بازرگانی در زندگی انسان اهمیّت زیادی دارند. .(         )

ب). در سواحل دلتایی و خلیج های کوچک به دلیل وجود مواد غذایی فراوان و عمق زیاد ،گونه های متنوّع آبزیان زندگی می کنند. .(               )    

5/0

2

گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف) در سواحل کشور مالزی کدام منابع معدنی باارزش یافت می شود ؟

1) طلا             2) سرب                  3) قلع             4 )آهن

ب)کدام کوه ها مرز آسیا و اروپاست ؟

1)آلپ                  2 )عسیر                3)آپالاش                4)اورال

5/0

3

عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)تاثیر انحلالی آب دریا بر سنگ های ................ساحل سبب حل شدن و ایجاد شکاف  ها و درز هایی در سنگ ها می شود.

ب)برای تهیّه ی نقشه ی توپوگرافی از سرزمین های وسیع ،ابتدا با هواپیما یا ................................از منطقه ی مورد نظر عکس برداری می شود..

1

4

ساحل چگونه محیطی است ؟

 

1

5

جنس سنگ چگونه بر شکل ساحل اثر می گذارد ؟توضیح دهید.

 

 

5/1

6

چه عواملی در طبیعت پیوسته سواحل را تغییر می دهند ؟4مورد

 

1

7

اشکال ناهمواری ناشی از رسوبگذاری مواد (تراکمی )در سواحل را نام ببرید ؟4مورد

 

 

1

8

برای هریک از عملکرد های مثبت و منفی انسان بر مناطق ساحلی یک مثال بنویسید ؟

 

 

5/1

9

فعّالیّت های توریستی ساکنان سواحل را نام ببرید ؟  (مشاغل)4 مورد

 

1

10

 منابع آلودگی های نفتی در سواحل را نام ببرید؟

 

 

1

11

دولت هلند برای حفاظت از تپه های ماسه ای ساحلی چه اقداماتی انجام داده است ؟2 مورد

 

 

 


                                                                                          ادامه ی سئوالات در صفحه ی دوم

 

1

 ادامه مطلب


نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها : سئوالات امتحانی - جغرافیا - سوم انسانی،
لینک های مرتبط :

نام و نام خانوادگی :

کلاس : سوم انسانی دبیرستان نمونه رشد  سمنان

صفحه ی 2

 

ردیف

 ادامه ی سئوالات امتحانی  جغرافیای (2)  مستمر شماره ی 1

نمره

 

12

کدام دین ها بیش تر در محدوده ی قاره ی آسیا باقی مانده است و در قارّه های دیگر پیروان زیادی ندارد ؟

 

 

 

1

13

شاخه های بزرگ دین بودا را نام برده و پیروان آن بیش تر چه کسانی هستند ؟

 

 

1

14

چه عواملی سبب می شود که نواحی مختلف بر اساس نوع محصولات کشاورزی پدید آید؟4مورد

 

 

 

1

15

عوامل اقتصادی که برای تقسیم بندی نواحی به کار می رود را نام ببرید؟4مورد

 

 

 

1

16

برای توسعه ی انسانی چه عواملی مورد توجّه قرار می گیرند ؟3مورد

 

 

 

5/1

17

برخی از صاحب نظران با در نظر گرفتن عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی جهان را به دو ناحیه تقسیم می کنند آن ها را نام ببرید ؟

 

 

1

18

کانون ناحیه یعنی چه ؟

 

 

 

5/0

19

مرزهای نواحی ثابت اند یا متغیر ؟ مثال بزنید .

 

 

 

 

1

20

امروزه برای ناحیه بندی از چه روش هایی استفاده می شود ؟4مورد

 

 

 

 

1

 

            امام حسین (ع): من نماز را دوست دارم.                   موفق باشید                                     جمع بارم

20

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها : نمونه سئوالات امتحانی - جغرافیا،
لینک های مرتبط :

باسمه تعالی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  سمنان

دبیرستان نمونه رشد  سمنان

نام دبیر

مُهر آموزشگاه

سئوالات ارزشیابی مستمر 1

درس:جغرافیای (2)

پایه:سوم

رشته:  انسانی

محمدحسین احسانی

 

شامل  20 سئوال در 2    صفحه

تاریخ آزمون:       

5/8/1393

مدت امتحان:    30 دقیقه

نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

نمره با حروف

شماره ی درس

تعداد صفحات

 

 

 

1و2

از صفحه ی 1 تا 23

 

ردیف

سئوالات

نمره

 

1

کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟(ص-غ)

الف)عامل اصلی در یک ناحیه وحدت و همگونی نسبی است..(                              )

ب). دین مسیح در اروپا ظهور کرد. (                                 )

5/0

2

گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف) دمای میانگین آب و هوای گرم کدام است؟

1) بیش از 20 درجه             2) بین 8 تا 20 درجه                  3) کم تر از 8درجه             4 )بیش از 25 درجه

ب)خاک معروف نواحی مرطوب استوایی کدام است ؟

1)پودزول                  2 )چرنوزیوم                 3)لاتریت                 4)سیروزوم

5/0

3

عبارت های زیر را کامل کنید.

الف)یکی از مهم ترین ویژگی های نواحی طبیعی..............................است.

ب)به آن دسته از زبان های دنیا که یک ریشه ی اصلی دارند ، ...........................زبانی می گویند.

1

4

بر اساس تقسیم بندی آب و هوایی کوپن در کدام یک از مناطق ، بارش سالانه بیش تر از تبخیر سالانه است ؟

 

1

5

نظریه ی جبر محیطی را توضیح دهید ؟

 

 

 

5/1

6

مقدار بارش روزانه یا شدت بارندگی از چه نظرهایی اهمیت دارد ؟2مورد

 

1

7

زبان های سامی و حامی زبان کدام مردمان دنیاست ؟

 

 

1

8

قلب یا مرکز به کجا می گویند ؟

 

 

1

9

هوموس یا گیاخاک را تعریف کنید ؟

 

5/1

10

 دین مسیح به چند مذهب بزرگ تقسیم می شود نام ببرید؟

 

 

1

11

بیش تر پیروان دین یهود به چه صورت و در کجاها زندگی می کنند؟

 

 

 


                                                      ادامه ی سئوالات در صفحه ی دوم

 

1

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها : نمونه سئوالات امتحانی - جغرافیا،
لینک های مرتبط :

نواحی اقتصادی (کشاورزی . صنعت وتجارت) درس شانزدهم         

1)فعالیت های اقتصادی چگونه شکل می گیرد؟

2)انواع فعالیت  های اقتصادی را نام ببرید ؟

3)منظور از فعالیت اقتصادی نوع اول چیست ؟با مثال؟

4)منظور از فعالیت اقتصادی نوع دوم چیست ؟با مثال؟

5)منظور از فعالیت اقتصادی نوع سوم چیست ؟با مثال

6)داده ها وستاده ها وفعالیت ها را درسیستم کشاورز ی بنویسید.

7)دو نوع کلی سیستم کشاورزی راینویسید.

8)ویزگی های سیستم کشاورزی سنتی یا معیشتی را بنویسید.

9) ویزگی های سیستم کشاورزی تجاری یا ماشینی را بنویسید.

10)سیستم کشاورزی سنتی یا معیشتی شامل چه مواردی می باشد؟

11) سیستم کشاورزی تجاری یا ماشینی شامل چه مواردی می باشد؟

12)کشت نوبتی یا متحرک در کدام نواحی (کدام مناطق)رواج دارد؟ویژ گی های آنرا بنویسید؟

13)گله داری شبانی در کدام نواحی (کدام مناطق)رواج دارد؟ویژ گی های آنرا بنویسید؟

14)نوع دام در گله داری شبانی توندرا چیست؟

15) کشت برنج غرقابی در کدام نواحی (کدام مناطق)رواج دارد؟ویژ گی های آنرا بنویسید؟

16)در بین کشور های آسیایی فقط ...........از شیوه ماشینی کشت برنج غرقابی استفاده می کند.

17)کشت تخصصی یاتک محصولی(پلانتیشین)چیست ؟چه ویژگی هایی دارد؟

18) مدیریت کشت تخصصی تک محصولی در گذشته وامروزه را بنویسید.

19)محصولات عمده در کشت تخصصی تک محصولی را نام ببرید.

20)کمربند های بزرگ گندم در جهان را بنویسید.

21)ویژگی های کشت غله وباغداری تجاری را بنویسید.

22)منظور از کشت وصنعت چیست؟

23)معمولا"باغ های تجاری در نزدیکی .........................قرار دارند.

24)خصو صیات یا ویژگی های دامداری تجاری را بنویسید.

25)مهم ترین مراکز دامداری تجاری جهان را بنویسید.

26)کدام کشور ها در پرورش گوسفند تخصص دارند؟                                                                                                             

27)صنعت چیست؟

28)نمونه هایی از داده ها وستاده ها در صنعت را بنویسید.

29)دو عامل اصلی در مکان یابی صنعتی را بنویسید.

30)عوامل طبیعی موثر در مکان یابی صنعتی را نام ببرید.

31) عوامل انسانی موثر در مکان یابی صنعتی را نام ببرید.

32)نقش مواد اولیه در مکان یابی صنایع در گذشته وحال را مقایسه کنید.

33)چرا برخی صنایع فلزی یا غذایی هم اکنون نیز در نزدیکی معادن یا مزارع شکل می گیرند؟

34)دسترسی  به انرژی چه تاثیری در مکان یابی صنایع در گذشته وحال داشته است؟با مثال

35)انرژی های جایگزین زغال سنگ وعلت آن را بنویسید.

36)در مکان یابی صنعتی بهتر است از چه زمین هایی استفاده شود؟

37)نیروی کار در مکان یابی صنعتی از دو بعد دارای اهمیت است .آن را نوشته ودرگذشته وحال با ذکر دلیل مقایسه کنید.

38)چرا برای ایجاد صنایع به سرمایه نیاز است ؟چگونگی تا"مین سرمایه ی لازم برای ایجاد صنایع درگذشته وحال را بنویسید.

39)شیوه های نامناسب بازاریابی برخی کشور صنعتی را بنویسید.

40)چرا صنایع در مکان یابی به حمل نقل نیاز دارند؟

41)انتخاب وسیله ی حمل ونقل ونوع راه در مکان یابی صنایع به چه عواملی بستگی دارد.

42)نواحی صنعتی مهم دنیا را بنویسید.

43)دو کشور صنعتی در آمریکای شمالی را بنویسید.

44)صنایع بیشتر در کدام نواحی ایالات متحده آمریکا گسترده شده اند؟

45)مهم ترین کشورهای صنعتی اروپا را بنویسد.

46)ناحیه ی............... در کشور آلمان از نواحی صنعتی این کشور است.

47)مهم ترین کشور های صنعتی در شرق وجنوب شرقی آسیا را نام ببرید؟

48)کمربند صنعتی ژاپن در کجا قرار دارد؟

49)تجارت چیست؟

50)مظور از موازنه مثبت ومنفی در بازرگانی چیست؟

51)سازمان هاو پیمان های اقتصادی وتجاری به چه منظور ومعمولا"بین چه کشور هایی صورت می گیرد؟

52)اوپک در چه سالی وبا شرکت کدام کشور ها وبا چه هدفی ایجادشد؟

53)چرا  مدتی پس از تشکیل اوپک قیمت جهانی نفت کاهش یافت؟

54)امروزه چند کشور عضو اوپک می باشند ؟این کشور ها برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت چه کرده اند؟

55)آ.سه.آن چیست ؟اعضا وهدف از تشکیل آن را بنویسید.

56) اکو چیست؟کدام کشور ها وبا چه هدفی اکو را به وجود آوردند؟

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ادامه ی سئوالات درس خلیج فارس (درس 15)

1.خلیج فارس در کجا واقع شده است؟

2.مهم ترین ویژگی خلیج فارس چه ابعادی است؟(2مورد)

3.چرا می گوئیم خلیج فارس در مرکز و قلب ناحیه جغرافیایی و سیاسی جهان اسلام قرار دارد؟

4. کدام هشت کشور در اطراف خلیج فارس قرار دارند؟

5.بیش ترین و کم ترین میزان طول ساحل خلیج فارس با کدام کشورهاست؟

6.وجود چه منابعی در منطقه خلیج فارس آن را به پرتنش ترین منطقه جهان تبدیل کرده است؟

7.از اواسط چه قرنی و آغاز کدام دوره،منطقه خلیج فارس به یکی از مهم ترین و حساس ترین ساحل جهان تبدیل شده است؟

8.دریای عمان،خلیج فارس و تنگه هرمز چگونه به وجود آمده اند؟

9.خلیج فارس در اواسط کدام دوران زمین شناسی تشکیل شده و خلیج فارس یک فلات قاره است یعنی چه؟

10.خلیج فارس شور تر است یا اقیانوس هند؟چرا؟

11.سواحل ما در خلیج فارس از دهانه کدام رود تا کدام خلیج کشیده شده است و طول سواحل کدام کشور در خلیج فارس بیش تر است؟

12.سواحل خلیج فارس از چه نظرهایی دارای اهمیت فراوانی هستند؟(4مورد)

13.سواحل خلیج فارس از نظر شکل می توان به چند دسته تقسیم کرد؟نام ببرید.

14.سواحل گلی و جزرومدی در سواحل کدام استان های خلیج فارس قرار دارد و زیستگاه چیست؟

15.سواحل شنی و ماسه ای چرا از جزبهترین سواحل محسوب می شوند؟

16.سواحل سنگی خلیج فارس در محدوده ی کدام استان هاست و به چه علت تا حدود زیادی از آلودگی ها در امان است؟  

17.در سواحل ایران خلیج فارس شیب زمین چگونه است و خارک،قشم و لاوان دنباله کوهپایه های کدام رشته کوه اند؟

18.ایران در خلیج فارس چند جزیره دارد؟ در بخش جنوبی خلیج فارس چه عواملی سبب تشکیل جزایر مختلف شده است؟

19.بزرگ ترین و پرجمعیت ترین جزیره ایران در خلیج فارس کدام است؟

20.جزیره هرمز دارای کدام منابع و آثار فراوان است؟

21.چهار جزیره خلیج فارس را نام ببرید.

22."تنب "یعنی چه و در کجاست؟

23."جیمز موریه "نویسنده معروف انگلیسی درباره دو جزیره تنب بزرگ و کوچک چه می نویسد؟

24.جزیره ابوموسی از چه نظرهایی اهمیت فراوانی دارد؟

25.کدام سه جزیره در خلیج فارس از نظر استراتژیک بسیار با اهمیت هستند؟

26.ویژگی های تنگه هرمز را بنویسید.

27.اهمیت تنگه هرمز را بنویسید.

 28.به چه دلیل خلیج فارس از مهم ترین و با ارزش ترین زیست بوم های آبی جهان است؟

29.خلیج فارس بهترین و گران بهاترین.......طبیعی را در خود جای داده است.

30.جنگل های حرا را توضیح دهید.

31.مهم ترین علل آلودگی محیط زیست خلیج فارس را بنویسید.(7مورد)

32.در منطقه خلیج فارس چند کشور و با چه جمعیتی در کنار هم زندگی می کنند؟

33.چند درصد از جمعیت منطقه ی خلیج فارس را شیعیان تشکیل می دهند؟

34.بخش عمده ای از شیعیان در منطقه خلیج فارس در کدام کشورها زندگی می کنند؟

35.شهر های مقدس منطقه خلیج فارس را نام ببرید.(8شهر)

36.در منطقه خلیج فارس اقتصاد کشورها بیش تر به کدام منابع وابسته است؟(2مورد)

37.در کدام کشورهای خلیج فارس،تعداد خارجی ها بیش تر از بومیان است؟(4مورد)

38.شهرهای بندر های منطقه خلیج فارس در سال های اخیر به محل برای.....تبدیل شده اند.

39.چرا قدرت های خارجی تلاش می کنند منابع نفت و گازمنطقه ی خلیج فارس را غارت کنند؟

40.چرا کشورهای منطقه خلیج فارس باید به نفت و گاز به عنوان یک سرمایه نگاه کنند نه ثروت؟

41.قدیمی ترین سندی که در آن به نام خلیج فارس اشاره شده،چیست؟

42.در هنگام حفر کانال سوئز کدام سنگ نبشته به دست آمد و موضوع آن چه بود؟

43.کدام دانشمندان در کتاب های خود از دریای جنوب ایران به نام خلیج فارس یادکرده اند؟

44.قدیمی ترین کتاب جغرافیایی به چه زبانی است و چه نام دارد؟

 45.از هنگامی که بشر تاریخ نویسی را آغاز کرد دریای بین فلات ایران و شبه جزیره عربستان را چه نامید؟

46.حضور کدام قدرت های استعماری در خلیج فارس سبب ایجاد ناامنی فراوان در منطقه خلیج فارس شده است؟(5کشور)

47.مهم ترین عامل بروز بی ثباتی در منطقه خلیج فارس چه بوده است؟

 48.مداخله قدرت های خارجی در منطقه خلیج فارس ریشه در کدام منافع آن ها دارد؟(3مورد)

49.چه عاملی منافع قدرت های خارجی را تأمین می کند؟

50.جمهوری اسلامی ایران مهم ترین علت ناامنی منطقه خلیج فارس را چه عاملی    می داند؟

51.منطقه خلیج فارس چند درصد منابع نفتی و چند درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد؟

52.اولین چاه نفت خاورمیانه در کجا بود؟چه عاملی باعث می شود در آینده میزان وابستگی جهانی به نفت و گاز خلیج فارس کم نشود؟

53.مهم ترین علل نقش آفرینی ایران در منطقه خلیج فارس را بنویسید؟

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

واحد های سیاسی ومرز ها  ( درس 14)                          

1)کشور را تعریف کنید.

2)اگر سرزمین بعد.........یک کشور باشد،حکومت بعد ......... یک کشور یا نظام سیاسی است.

3)حکومت ها بر مبنای رضایت عمومی مردم،............. و قانون اساسی شکل گرفته اند.

4)ملت را تعریف کنید.

5)چه عناصری ملت را به هم پیوند می دهد؟

6)دولت را تعریف کنید.

7)منظور از حاکمیت چیست؟

8)مشروعیت یعنی چه ؟

9)مرز را تعریف کنید؟

10)مرز بین المللی چیست؟مرز ها از چند نظر با یکدیگر تفاوت دارند ؟بامثال

11)واحد های سیاسی زیر را به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب کنید:

سازمان های بین المللی-استان-شهرستان-کشور

12)انواع مرز ها را نام ببرید.

13)مرز طبیعی چیست؟اهمیت آن را بنویسید.   مهم ترین مرز های طبیعی را بنویسید.

14)کوه ها به عنوان مرز چه اهمیتی دارند ؟با مثال بنویسید.

15)در تعیین خط مرزی دقیق میان دو کشور می توان از ...............کوه ها استفاده کرد.

16)خط الراس چیست؟

17)دو کوه مرزی را با کشور های آن بنویسید.

18)دریای سرزمینی چیست؟ (شکل دریای سرزمینی مهم است ص147)

19)رود ها به چند صورت به عنوان مرز استفاده می شوند؟

20)خط منصف چیست؟

21)تالوگ چیست ؟اهمیت آن را بنویسید.

22)مرز های غیر طبیعی یا هندسی چیست؟با مثال بنویسید.

23)مرز های زیر را تعریف کنید وبرای هریک مثال بنویسید.

الف)تحمیلی          ب)تطبیقی            ج)پیشتاز

24)نوع مرزبین کشور های زیر را بنویسید.

الف)کانادا وآمریکا               ب)کانادا وآلاسکا          ج)هند و پاکستان       د)ایرلند شمالی وجنوبی 

25)مرز بین اکثر کشور های آفریقایی از چه نوعی می باشد؟چرا

26)مرز هوایی را تعریف کنید.

27)مرز بین آسیا واروپا چیست؟

28)کدام رود ها مرز بین ایران باعراق وافغانستان می باشند؟

قدرت ملی ومنطقه ی خلیج فارس (درس 15)              

1)قدرت امری نسبی است نه مطلق یعنی چه ؟

2)بازتاب قدرت حکومت ها را در دو مورد می توان جست جو کرد .آن ها را بنویسید.

3)عوامل موثر بر قدرت ملی را بنویسید.6مورد

4)قدرت ناشی از ساختار جغرافیایی را نام ببرید.4مورد

5)چرا کشور های وسیع یا بزرگ غالبا"قدرت بیش تری دارند؟3دلیل

6)در همسایگی کشور بزرگ برزیل کشور کوچک .................... قرار دارد.

7)کدام کشور ها در اروپا در داخل کشور های دیگر قرار دارند؟

8)مشکلات کشور های وسیع را بنویسید.

9)انواع شکل کشور ها را بامثال تعریف کنید.

10)بهترین شکل برای یک کشور چیست؟چرا

11)مشکلات کشور های طویل وپاره پاره را بنویسید.

12)منظور از کشور های محیطی ومحاطی چیست ؟بامثال

13)انواع موقع یا موقعیت جغرا فیایی را نام ببرید.وتعریف کنید.

14)چرا کشورهای وسیع وبزرگی مانند کانادا و روسیه با داشتن وسعت زیاد توان کشاورزی محدودی دارند؟

15)چرا کشور هایی که به اقیانوس ها راه ندارندوضع مساعد جغرافیایی نداشته ویا ضعیف می یاشند؟با مثال

16)ناهمواری ها چگونه در قدرت ملی یک کشور نقش دارند؟با مثال

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

فصل ششم-سکونتگاه های شهری و روستایی (درس11)

1)اولین تمدن های بشری در کجا به وجود آمده اند ؟آن ها رانام ببرید.

2)دوتغییر مهم در انقلاب نوسنگی را بنویسید.

3)روستا وشهر چگونه به وجود آمدند؟

4) منظورازمقر یا مکان یک روستا یا شهر چیست؟

5) منظور ازموقعیت یک سکونتگاه چیست؟            

 6)یک مکان مناسب برای ایجادسکونتگاه با ید چه ویژگی هایی داشته باشد؟                                     

7)چه عواملی از امتیازات یک مکان محسوب می شود؟

8)توسعه یک شهر به چه چیزی بیش تر وابسته است؟

9)چرا اغلب سکونتگاه های شهری در کنار آبراهه ها قرار دارند؟

10)چه عواملی ممکن است از اعتبارسکونتگاه ها بکاهد؟ با مثال؟

11)ملاک های تشخیص یا تمایز شهر وروستا را بنویسید.

12)در سطح جهانی وجغرا فی دانان بیش تر از کدام معیار تفاوت شهر وروستا استفاده می کنند؟

13)اهمیت یا نقش مهم روستا ها را بنویسید.

14)اجزای سکونتگاه های روستایی را بنویسید.

15)دوشکل اصلی روستا ها را بنویسید.

16)انواع روستا های متمرکز را بنویسید و هریک را تعریف کنید.وبنویسید هر یک در چه مناطقی بیش تر دیده می شوند؟

17)-در ..............مرکز سکونتگاه بیشتر پرستشگاه ومعابد است.

18)-در حاشیه .................آفریقا و.....................روستا های میدانگاهی فراوانند.

19)مهمترین نابرابری ها میان شهر وروستا را بنویسید.

20) فقیر ترین کشور ها ممالکی هستند که شمار جمعیت .................... در آن ها بیش تر است.

21)مهم ترین نابرابری بین شهر وروستا نابرابری .................... است.

22)عوامل موثر در مهاجرت روستاییان به شهرها را نام ببرید.

23)مهم ترین عامل مهاجرت ازروستا به شهر چیست ؟توضیح دهید.

24)یکی از عوامل مهم کمی درآمد دهقانان چیست؟

25)اصلاحات ارضی چیست؟در چه کشور هایی انجام شد؟

26)چرا اصلاحات ارضی در ایران موفق نبود؟3مورد

27)انقلاب سبز چیست؟ بامثال بنویسید.

28)چرا انقلاب سبز در برخی کشورها مانند هند موفق نبود؟

29)عامل مهم توسعه روستایی در گذشته وامروز را مقایسه کنید.

30)پس از انقلاب اسلامی کدام نهاد در توسعه ی روستایی ایران نقش زیادی داشت.

31)طرح هادی با چه هدفی وتوسط کدام نهاد انجام می شود؟

32)منظور از توسعه ی روستایی چیست؟

پراکندگی ونقش شهرها(درس 12)

1)شهر نشینی به مفهوم گسترده آن از چه زمانی واز کجا شروع شد؟

2)شهر نشینی یعنی چه ؟

3)آیا سطح شهر نشینی در همه جای جهان یکنواخت است؟توضیح دهید.

4)علل اصلی رشد سریع شهر نشینی در کشور های در حال توسعه را بنویسید.

5)شهر گریزی چیست؟

6)شهر های میلیونی جهان تا 150 سال گذشته را بنویسید.

7)شهر های میلیونی در گذشته وامروزه بیشتر در چه مناطقی دیده می شوند؟

8)پر جمعیت ترین شهر جهان ................... است.

9)کدام قاره بیش ترین شهر های میلیونی را دارد؟

10)مادر شهر یا متروپل چیست؟ مادر شهر ها معمولا" چه نوع شهرهایی می باشند؟

11)حومه چیست؟

12)انواع حومه را بنویسید.

13)حومه ها از چه نظر به شهر ها وابسته اند؟

14)در داخل ناحیه ی مادر شهرشهرک های .............................و..........................قرار می گیرند.

15)عوامل موثر در توسعه ی حومه نشینی را نام ببرید.

16)مهم ترین عامل توسعه ی حومه نشینی چیست؟

17)مگالاپلیس چیست؟

18)مهم ترین مگالاپلیس های جهان را با ذکر محل نام ببرید.

19)معمولا"مگالاپلیس ها دارای چه شکلی می باشند؟

20)قاره ی .................. بیشترین متروپل ومگالاپلیس را دارد.

21)ویژگی های بخش مرکزی تجارت شهر(C.B.D)را بنویسید.

22)نقش شهر چیست؟

23)انواع نقش شهر ها را بنویسید.                                                                                                       

24)شهر هایی که دارای نقش اداری – سیاسی می باشند اغلب چه نوع شهرهایی بوده نقش وساختمان های مهم آنهارا بنویسید.

25)سیما یا ویژگی های شهر های بندری را بنویسید.

26)سیما یا ویژگی های شهر های ارتباطی را بنویسید.

27)سیما یا ویژگی های شهر های صنعتی را بنویسید.

28)سیما یا ویژگی های شهر های معدنی را بنویسید.

29)سیما یا ویژگی های شهر های دانشگاهی را بنویسید.

30)سیما یا ویژگی های شهر های مذهبی را بنویسید.

31) سیما یا ویژگی های شهر های موزه ای را بنویسید.

32)امروزه تلاش دولت ها در زمینه شهر های صنعتی چیست؟

33)در چه صورتی ممکن است شهرهای معدنی به محل سکونت بازنشستگان تبدیل شود؟

34)موزه شهر چیست؟انواع آن را بنویسید؟*

35)برف شهر چیست ؟بامثال

36)مهم ترین نقشی که شهر ها از ابتدا داشته اند چیست؟

37)نقش شهر های زیر را مشخص کنید:

بنارس*مسجد سلیمان* کمبریج* سن موریتز*رم* هنگ کنک *منچستر*

لورد* نیس* برکلی* نیویورک* مشهدوقم* آنکاراومسکو* ژوهانسبورگ * سرعین

 

رشد سریع جمعیت شهر نشینی ومشکلات آن(درس 13)                 

1)رشد سریع شهر نشینی در کشور های در حال توسعه چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟

2)مشکل یا کیفیت مسکن در شهرهای کشورهای درحال توسعه را بنویسید.

3)مشخصات زاغه ها را بنویسید.

4)شهر مردگان چیست؟

5)چرا استفاده از آپارتمان های جدید حومه ها برای عموم مردم امکان پذیر نیست؟

6)منظور از اقتصاد دو گانه چیست؟

7)بیش تر شهرهای کشورهای در حال توسعه ..................... دارند.

8)مشکلات حمل ونقل در شهر های کشورهای در حال توسعه را بنویسید.

9)مشکلات خدمات عمومی در شهر های کشورهای در حال توسعه را بنویسید.

10)مشکلات اجتماعی در شهر های کشورهای در حال توسعه را بنویسید.

11)فقر شهری چیست؟پیامد های آن را بنویسید.

12)انواع آلودگی ها در شهرها وپیامد های آن را بنویسید.

13)جزیره ی حرارتی(میکرو کلیما)چیست؟علت آن را بنویسید.

14)برای مقابله با مشکلات ناشی از شهر نشینی چه باید کرد؟

15)برنامه ریزی شهری چیست؟با چه هدفی انجام می شود؟

16)شهر به منزله ی یک سیستم است یعنی چه؟

17)اولین شهرهای جدید در کجا به وجود آمدند؟

18)داده ها وستاده های( ورودی وخروجی)یک شهر را بنویسید.

19)هر یک از شهرهای جدید زیر در کجا به وجودآمده اند؟

         مجلسی      هشتگرد          صدرا        گلبهار

20)هدف ازایجاد شهرهای جدید چیست؟

21)چرا ایجاد شهرهای جدید در اطراف قاهره موفقیت آمیز نبوده است؟

22)منظور از مشارکت شهر وندان در کاهش مشکلات شهری چیست؟

 

 

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ویژگی های طبیعی نواحی قطبی (درس 9)

1)وسعت خشکی ها وآب ها در نواحی قطبی شمال وجنوب را مقایسه کنید.

2)حدود نواحی قطبی چگونه مشخص می شود؟

3)شمالگان کجاست؟

4)جنوبگان کجاست؟

5)شبه جزیره وخلیج های مهم قطب جنوب را بنویسید.

6)ویژگی های آب وهوایی نواحی قطبی رابنویسید.

7)علت اصلی سرمای شدید ودایمی در نواحی قطبی چیست؟

8)علت بارش کم وخشکی هوا در نواحی قطبی را بنویسید.

9)کدام مناطق در آمریکا وآسیا در نواحی قطبی قراردارند؟ 

  10)بادهای قطبی چیست؟

11)علت ریزش های جوی به ویژه برف در نواحی معتدل چیست؟

12)کدام یک از قطبین زمین سردتر است چرا؟

13)پیامدها ی افزایش دمای قطب ها را بنویسید.

14)خورشید نیمه شب چیست؟

15)روز ها وشب های 24 ساعته در نواحی قطبی چیست؟

16)یخچال ها چند درصد مساحت کره ی زمین را فرا گرفته اند؟ودر چه مناطقی تشکیل می شوند؟

17)عوامل موثر بر تشکیل یخچال را بنویسید.

18)مراحل تشکیل یخچال را به ترتیب نام ببرید وچگونگی تشکیل هر یک را ینویسید.

19)یخچال ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

20)یخسار چیست؟

21)کوه یخ یا آیسبرگ چیست و چگونه به وجود می آید؟

22)خطرات آیسبرگ چیست؟

23)اهمیت آیسبرگ را بنویسید.

24)چرا تشخیص فاصله آیسبرگ ها دشوار است؟

25)پرومافروست چیست؟

26)ویژگی های جانوران نواحی قطبی را بنویسید.

27)نوع مهم پنگوئن وویژگی های آن در نواحی قطبی را بنویسید.

28)اولین حلقه ی زنجیره غذایی چیست؟توضیح دهید.

29)الف)جانوران میکروسکپی آب های نواحی قطبی............. نام دارند که غذای میگوها ی ریزی به نام ..............هستند.

30)زندگی جانوران قطب ها به ...............وابسته است.

31)توندرا چیست؟

32)گیاهان نواحی قطبی را بنویسید.

33)جانوران قطبی برای فراراز سرما چه می کنند؟

انسان در نواحی قطبی (درس 10)

1)اولین کاشفان قطب را نام ببرید؟

2)وسایل رسیدن به قطب را بنویسید.

3)سا کنان قطب شمال چه کسانی می باشند؟ پیشرفت های آنان را بنویسید.

4)کلبه های یخی مردمان قطبی چه نام دارد ؟فرهنگ آنان را بنویسید.

5)منطقه قطبی شمالگان کانادا وشهر زیبا ی آن را بنویسید.

6)زندگی وفعالیت در نواحی قطبی نیازمند چیست؟

7)چرا احتمال زندگی انسان در نواحی قطبی افزایش یا فته است؟

8) توان های محیطی نواحی قطبی را بنویسید.

9)مزایا ومعایب استفاده از انرژی گرمایی درون زمین را بنویسید.

10)جانوران قطبی منبع مهم تا"مین چه چیز هایی می باشند؟

11)منشا"جریان های گرم دریایی را بنویسید.

12)اهمیت جریان های گرم دریایی را بنویسید؟

13)محدوده واهمیت جریان دریایی گلف استریم را بنویسید.

14)چه حیواناتی در نواحی قطبی شکار می شوند؟

15)در مورد لاپلند توضیح دهید.

16)بزرگترین منابع معدنی قطب جنوب  چیست؟

17)چه عواملی استفاده از ذخایر ومنابع معدنی نواحی قطب جنوب را تا حدودی غیر ممکن کرده است؟

18)ارزش های علمی قطب جنوب را بنویسید.

19)بزرگترین قلمرو در قطب جنوب مربوط یه کدام کشوراست؟

20)جاذبه های گردشگری قطب جنوب را بنویسید.

21)دسترسی به کدام قطب بیشتر امکان پذیر است چرا؟

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

فرسایش در بیابان ها (درس هفتم)

1)عامل مهم ومسلط فرسایشی در بیابان چیست؟

2)عوامل فرسایش بادی را بنویسید.

3)فرسایش بادی در بیابان به چه اشکال یا صورت هایی دیده می شود؟

4)انواع یا اشکال فرسایش کاوشی یا (حفر) توسط باد در بیابان را نام ببرید؟

5) انواع یا اشکال فرسایش تراکمی یا(رسوب گذاری) توسط باد بیابان را نام ببرید؟

6)چه عاملی باعث خرد شدن سنگ ها و بوجود آمدن ذرات ریز تر در بیابان می شود؟

7)باد بردگی چیست؟

8)در چه مناطقی باد بردگی اهمیت دارد؟

9)چه چیزی عمق گودال یا حوضه های باد بردگی را کنترل می کند؟

10)رگ چیست؟

11)چه زمانی قدرت فرسایشی باد بیشتر می شود؟

12)زمین های مرتفعی که در معرض سایش بادی قرار دارند چه ویژگی هایی دارند؟چرا؟

13)سندان کفاشی چگونه بوجود می آیند؟

14)یاردانگ چیست؟

15)مشخصات یاردانگ را بنویسید؟

16)یاردانگ ها در چه مناطقی به وجود می آیند؟

17)تپه های ماسه ای چگونه بوجود می آیند؟

18)متداول ترین نوع تپه های ماسه ای ................... است.

19)برخان چیست؟شرایط لازم برای تشکیل برخان را بنویسید؟

20)چگونه کل تپه های ماسه ای (برخان)جابجا می شوند؟

21)سیف چیست ؟در چه مناطقی تشکیل می شود؟

22)به سئوالات زیر در مورد لس پاسخ دهید؟

1)لس چیست؟   2)ویژگی های لس را بنویسید.        3)مناطق مهم آن را بنویسید.    4)منشا لس را بنویسید.

23)جنگل های استوایی به چه نام هایی خوانده می شوند؟

24)نواحی یا مناطق مهم جنگل های استوایی را بنویسید.

25)درحاشیه شمالی وجنوبی جنگل های استوایی کدام جنگل ها قرار دارند؟

26)چرا تنوع زیستی در نواحی استوایی زیاد است؟

27)پیچک های استوایی چه ویژگی هایی دارند؟

28)چند نمونه از گیاهان چسبنده ی نواحی جنگلی استوا را نام ببرید؟

29)ویژگی های مهم جنگل های استوایی را بنویسید.

30)چه عواملی مانع عمده  ای برای عبورونفوذ انسان در جنگل های نواحی استوایی می باشد؟

31)چرا تنوع حشرات در نواحی استوایی زیاد است؟

 

 

 

 

 

توان ها ومحدود یت های نواحی گرم وخشک                                                           

1)ویژگی های منفی بیابان کدامند؟

2)توان های محیطی نواحی بیابانی یا گرم وخشک را نام ببرید.

3)چه عواملی دسترسی سریع وآسان به محیط های بیابانی را آسان کرده است؟

4)کدام صنایع ومطالعات عمدتا" در بیابان ها احداث یا انجام می شوند ؟چرا

5)نواحی بیابانی یا گرم وخشک مناسب برای چه نوع فعالیت ها می باشند؟چرا؟نام ببرید.

6)معادن مهم مناطق بیابانی یا گرم وخشک رابا ذکر کشورهای مربوط آن معادن بنویسید.

7)مهم ترین انرژی های مناطق بیابانی کدامند ؟علت آن را بنویسید.

8)محیط دست نخورده بیابان چه اهمیتی دارد؟

9)مهم ترین مشکلات ومحدودیت های نواحی گرم وخشک یا بیابانی رانام ببرید.

205)شکننده بودن محیط بیابان یعنی چه؟

10)بیابان زایی چیست ؟نشانه های آن را بنویسید؟

11)دلایل یا عوامل بیابان زایی را بنویسید.

12)دو نکته مهم در مورد بیابان زایی را بنویسید.

13)انسان با چه اقداماتی اثرات خشکسالی را در نواحی بیابانی بیشتر می کند؟

14)خاک بیابان ها از جه نظر فقیر واز جه نظر غنی می باشند؟

15)در چه صورت خاک بیابان خاک های خوبی به حساب می آیند؟چرا این خاک ها به راحتی دچار فرسایش می شوند؟

16)خطرات حرکت ماسه های روان را بنویسید.

17)دشواری یا مشکلات راه های ارتباطی در نواحی بیابانی را بنویسید.

18)یکی از مشکلات عظیم نواحی بیابانی....................است.

19)وضعیت آب ها (سطحی وزیرزمینی)در نواحی بیابانی را بنویسید.

20)دو اثرمتفاوت استفاده از فناوری های جدید در نواحی بیابانی را بنویسید؟

21)کاربرد های فناوری های جدید در نواحی بیابانی را بنویسید.

22)راه های تا"مین آب با استفاده از فناوری ها جدید در نواحی بیابانی را بنویسید.

23)تا"مین آب در نواحی بیابانی نیازمند چه مواردی است وبا چه هدفی انجام می شود؟

24)کدام کشور ها از کشاورزی علمی در نواحی بیابانی استفاده می کنند؟کدام محصولات را تولید می کنند؟

25)چه اقداماتی سبب ایجادمراکز وشهرهای کوچک گردشگری در نواحی بیابانی  شده است؟

26)چه عواملی زمینه بهره برداری بیشتر از منابع نواحی گرم وخشک را فراهم آورده است؟

تغییر کاربری در جنگل های استوایی

27)تغییر در کاربری جنگل های نواحی استوایی ناشی از چه عواملی می باشد؟

28)افزایش جمعیت چگونه باعث تغییر در کاربری جنگل های استوایی شده است؟

29)پیشرفت فناوری چگونه باعث تغییر در کاربری جنگل های استوایی شده است؟

30)چرا تولید چوب درجنگل های استوایی افزایش یافته است؟کشور های پیشتاز در تولید چوب در جنگل های استوایی را نام ببرید؟

31)مدیریت جنگل های استوایی شامل چه مواردی می باشد؟

32)خطر فرسایش خاک در جنگل های آمازون در کدام کشور محسوس تر است ؟چرا؟

33) کشاورزی در جنگل های استوایی درگذشته چگونه انجام می شد؟ 

     34)کشاورزی چگونه باعث تغییر در کاربری جنگل های استوایی شده است؟

35)شیوه ی زندگی بومیان چگونه باعث تغییر در کاربری جنگل های استوایی شده است؟

36)کاربری اصلی واولیه جنگل ها چیست؟

37)بیشترین اراضی جنگل های استوایی در کدام کشور های دنیا دیده می شود؟

38)چرا انهدام یا تخریب جنگل ها (جنکل زدایی)مشکلات زیادی را برای انسان ومحیط همراه خواهد داشت؟مشکلات را بنویسید.

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

کوهستان(درس پنجم)

1)دو کمر بند مهم کوهستانی وکوه های مهم هر یک را بنویسید.

2)کوه های جوان مربوط به کدام دوره زمین شناسی بوده وچه ویژگی هایی دارند؟ با مثال

3) کوه های پیر مربوط به کدام دوره زمین شناسی بوده وچه ویژگی هایی دارند؟ با مثال

4)دو کوه منفرددر شمال آفریقا را بنویسید.

5)در بررسی ویژگی های نواحی کوهستانی از چه نقشه هایی استفاده می شود؟

6)برای آگاهی از چهره واقعی کوهستان هااز نقشه های ..................استفاده می کنیم.

7)نقشه ی توپو گرافی چیست؟

8)منحنی میزان یا هم ارتفاع چیست؟

9)منحنی میزان چگونه تعیین وترسیم می شوند؟

10)در سرزمین های وسیع چگونه نقشه های توپوگرافی تهیه می شود؟

11)نیم رخ توپوگرافی را تعریف کنید؟

12)نظریه ی آلفرد وگنر را بنویسید.

13)وگنر چگونه نظریه ی خود را طرح کرد؟

14)بزرگ قاره ی اولیه در نظریه وگنر چه نام داشت؟                                                                         

15)دو قاره ی بزرگی که از تقسیم قاره ی اولیه(پانگه آ)به وجود آمدند کدامند؟                                                                                                   

16)کدام قاره های امروزی گند وانا را تشکیل می دادند؟

17) کدام قاره های امروزی لوراسیا را تشکیل می دادند؟

18)کدام نظریه فرضیه ی وگنر را تکمیل کرد؟

19)تکتونیک صفحه ای چیست؟

20)دو ویژگی اصلی ساختمان کره ی زمین که نقش عمده ای در پیدایش نظریه ی تکتونیک صفحه ای دارند را بنویسید.

21)پوسته چیست ؟ضخامت آن را بنویسید.

22)لیتوسفر (سخت کره)چیست؟

23)صفحه (Plate)یا ورقه چیست؟بزرگترین وکوچکترین آن چه نام دارد؟

24)جبه چیست ؟حالت قسمت فوقانی وزیرین آن چگونه است؟

25)استونسفر (نرم کره)چیست؟

26)در نتیجه ی جابجایی مواد مذاب در ....................نیروهایی به پوسته ی زمین وارد می شود.

27)حرکات صفحات به چند شکل منجر به ایجاد کوهستان می شود؟توضیح دهید با مثال                

28)عوامل تغییر شکل کوهستان ها را بنویسید.

29)کوهستان ها تحت تاثیر .................. تغییر شکل پیدا می کنند.

30)فرسایش چیست ؟مراحل فرسایش را بنویسید.(به ترتیب)

31)هوازدگی چیست؟

32)انواع هوازدگی را نام برده و هر یک را تعریف کنید.

33)مواد هوازده یا تخریب شده تحت تاثیر چه عواملی حمل می شوند؟

34)جاذبه چگونه مواد تخریب شده را حمل می کند؟

35)آب های جاری چگونه مواد تخریب شده را حمل می کنند؟ در کجا نقش آب های جاری بیشتر ودر کجا کم است؟

36)اصلی ترین عمل حمل چیست؟

37)مواد غیر محلول به چند صورت توسط آب های جاری حمل می شوند؟توضیح دهید.

38)فرسایش انحلالی چیست؟

39)اشکال کارستی چیست؟

40)یخچال ها عامل حمل مهمی در کدام کوهستان ها می باشند؟

41)یخچال دره ای چیست؟

42)یخرفت یا مورن چیست؟علت پدید آمدن آن را بنویسید.

43)انواع یخرفت یا مورن را نام ببرید و هریک را تعریف کنید.

44)عملکرد آب های جاری را در سه بخش حوضه ی آبریز(بالا دست – میانی – پایین دست)مقایسه کنید.

انسان و کوهستان(درس ششم)

1)نقش حیاتی کوهستان ها در زندگی مردم را بنویسید.

2)چرا شکل گیری ورونق اقتصادی روستا ها وابسته به نواحی کوهستانی اطراف است؟

3)توانمندی های نواحی کوهستانی را بنویسید.

4)چند نمونه جلگه مهم با ذکرمحل بنویسد.

5)عامل مهم تجمع جمعیت در دشت تهران را بنویسید.

6)رونق اقتصادی مناطق جلگه ای ودشت ها مرهون نواحی ..................... است.

7)چرا کوهستان ها از آب وخاک بهره ی چندانی نمی برند؟

نام جلگه                کوهستان تامین کننده ی آب وخاک         نام شهر یا منطقه ی پرجمعیت در پای کوه

پو(ایتالیا)                              کوهای آلپ و آپنین                                    ونیز

سند(پاکستان)                          کوه هیمالیا                                             کراچی – پیشاور

سفید رود                              چهل چشمه کردستان – البرزغربی                  شهر های گیلان(رشت – آستانه ی اشرفیه)

نیل(مصر)                            کوه های اتیوپی- کلیمانجارو                           قاهره – آسوان—خارطوم در سودان

می سی سی پی(آمریکا)             کوه های راکی                                          شهرهای ایالت فلوریدا      

 

8)چرا فعالیت کشاورزی در نواحی کوهستانی محدود است؟

9)اصلی ترین کشور های پرورش دهنده ی گوسفند چه نوع کشورهایی می باشند ؟با مثال                      

10)کشور های مهم صادر کننده پشم وگوشت را بنویسید.

11)منابع اصلی درآمد کدام کشورها جهانگردی می باشد؟

12)جاذبه های گردشگری مناطق کوهستانی را بنویسید.

13)چشمه های آب گرم کدام ناحیه در ایران از جاذبه های گردشگری می باشد؟

14)مسائل ومشکلات زندگی در کوهستان را بنویسید.

15)کدام عوامل سبب تغییر چشم انداز کوهستان می شود؟(انسان از چه را ه هایی موجب تغییر چشم انداز کوهستان ها می شود)

16)عملکرد کشور ها در بهره برداری از مواهب نواحی کوهستانی  را مقایسه کنید.

17)برخی از بادهای محلی به چه عللی می توانند عامل تولید برق بادی باشند؟

18)کوهستان ها در زمینه تولید کدام انرژی ها مهم می باشند؟چرا ؟

19)برق آبی چیست؟

20)اولین نیروگاه بادی در ایران در کجا تاسیس شد؟

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ویزگی های جغرافیایی سواحل (درس سوم )       

1)ساحل چگونه محیطی است؟                                                     

2)چرا سواحل جمعیت زیادی دارند؟

3)سواحل جه نقش ها یی دارند؟ 3مورد 

 4)ساحل را تعریف کنیدو چه محدودهای را ساحل گویند؟                                 

5)انواع سواحل را نام ببرید؟ 2مورد

6)عوامل پیدایش سواحل را بنویسید.4مورد                               

7) چه عواملی پیوسته در طبیعت سواحل را تغییر می دهند؟ 5 مورد

8)عوامل تغییر دهنده ی ساحل تحت تاثیر چه عواملی قرار دارند؟5مورد

9)امواج چگونه به وجود می آیند؟و چگونه سواحل را تغییر می دهند؟

10)اشکال کاوشی یا حفر مواد در سواحل را بنویسید.4مورد         

11)اشکال تراکمی یا رسوب گذاری در سواحل را بنویسید.4مورد

انسان وسواحل (درس چهارم)

1)توان های محیطی سواحل را نام ببرید؟

2)چرا دلتا هاوخلیج ها از نظر ماهیگیری اهمیت زیادی دارند؟3مورد

3)چرا سواحل محیط های مناسبی برای تحقیقات زمین شناسی می باشند؟2مورد

4)چه ورزش هایی در سواحل توسعه یافته است؟3مورد

5)در نواحی ساحلی از چه عواملی برای تولید برق استفاده می شود؟2مورد

6)از سواحل کدام منابع معدنی را استخراج می کنند؟با مثال3مورد

7)در کدام سواحل شرایط مناسب برای زراعت وجوددارد؟3مورد

8)عامل ایجاد بندرگاه وتوسعه ی  ارتباطات و بازرگانی  در برخی سوا حل چیست؟ادامه مطلب


نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی جغرافیای(2) پایۀ یازدهم انسانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی