جغرافیای محمد حسین احسانی
درباره وبلاگ


محمد حسین احسانی دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا با گرایش مطالعات ناحیه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374ودبیر جغرافیای متوسطه ( دوره دوم ) شهرستان سمنان علاقه مند به مباحث جغرافیا و آموزش این رشته هستم .امیدوارم این وبلاگ راهی به سوی یادگیری و گسترش دانش جغرافیا باشد.

مدیر وبلاگ : محمد حسین احسانی

                                      به نام خدا

سئوالات چهار گزینه ای مبانی  نقشه خوانی- تهیه و تنظیم : محمد حسین احسانی

1. اهمیت نقشه کدام یک از موارد زیر است؟

1)وسیله مشاهده     2)وسیله ثبت مشاهدات          3)تجزیه و تحلیل مسائل     4)همه موارد

2. چه عاملی کاربرد نقشه را وسعت می بخشد؟

1)موضوعاتی که در نقشه می گنجد متنوع است               2)میدان دید

 3)اجرای طرح های مطالعاتی                                     4)پیداکردن نقاط

3.این تعریف برای کدام مفهوم است؟ "تصویر قائم از تمام یا قسمتی از سطح زمین بر روی سطح مستوی با مقیاس و علائم خاص"

1)مقیاس            2)علائم           3)نقشه         4)عکس هوایی

4.اولین عکس برداری هوایی در ایران در چه سالی بوده است؟

1) 22بهمن 1325                                      2)  22اسفند 1345

3)22 اردیبهشت 1335                                4)  22فروردین1365

5. تفسیر عکس های هوایی توسط چه وسیله ای صورت میگیرد؟

1) تلسکوپ           2)میکروسکوپ          3)استرسکوپ               4)پلانیمتر

6. اساس نقشه خوانی بر چند اصل استوار است؟

1) 2اصل                   2) 3اصل             3) 4اصل                 4) 5اصل

7. طول جغرافیایی شرقی و غربی هریک تا چند درجه است؟

1)90         2)180          3) 360           4)270

8. عرض جغرافیایی شمالی و جنوبی هریک تا چند درجه است؟

1)45                2)90                  3) 180               4)360

9. کادر نقشه عمدتا چه شکلی دارد؟

1)مربع            2)مستطیل               3)بیضی                  4)لوزی

10. بر روی نقشه های جغرافیایی چه امتدادی به عنوان مبدا مورد استفاده قرار می گیرد؟

1)شمال            2)جنوب           3)مشرق              4)مغرب

11. به ترتیب نصف النهارات و مدارات چه امتدادی را در نقشه به ما نشان می دهند؟

1)شرقی به غربی-شمال به جنوب                                2)شمال به جنوب-مشرق به مغرب

3)شمال به مغرب-مشرق به جنوب                              4)جنوب به مشرق-مغرب به شمال

12. ساده ترین راه برای پیدا کردن جهت های جغرافیایی استفاده از چیست؟

1)خورشید             2)ماه                  3)ستارگان            4)قطب نما

13. شمال حقیقی یا شمال جغرافیایی در چه امتدادی است؟

1)در امتداد نصف النهارات با یک فلش یا علامت ستاره              2)در امتداد عقربه قطب نما

3)در امتداد شمالی محور های شبکه در مختصات قائم الزاویه       4)در امتداد مدارات

14.MN کدام شمال را به ما نشان می دهد؟

1)حقیقی           2)جغرافیایی          3)مغناطیسی            4)شبکه

15. در نیمکره شمالی کمترین سایه شاخص چه هنگانی است و چه جهتی را نشان می دهد؟

1)صبح-شمال            2)ظهر-شمال         3)عصر-شمال             4)غروب-شمال

16. ساعت عقربه دار در چه زمان هایی برای تعیین جهت کاربرد دارند؟

1)صبح و عصر        2)ساعات میانی صبح و عصر           3)ظهر         4)صبح و ظهر

17. تنه درختان در سمت آفتاب زدگی بیشتر چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)شمال            2)جنوب             3)مشرق              4)مغرب

18. دوایر نزدیک به هم در تنه درختان چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)مشرق          2)مغرب           3)جنوب           4)شمال

19. سنگ قبر مسلمانان و سنگ دستشویی مسلمانان چگونه است؟

1)عمود برجهت قبله       2)در امتداد قبله     3)پشت به قبله       4)رو به قبله

20. برف مانده در یک سمت از یک پدیده چه جهتی را به ما نشان می دهد؟

1)جنوب               2)شمال           3)مشرق            4)مغرب

21. قوس روشن ماه در نیمه اول ماه قمری کدام جهت جغرافیایی را به ما نشان می دهد؟

1)شمال           2)جنوب          3)مشرق            4)مغرب

22. دُب اکبر شامل چند ستاره است؟

1)3                2)4                3)5               4)7

23. به کمک ذات الکرسی و دب اکبر کدام ستاره را می توان دید؟

1)خوشه پروین        2)بادبادک شکل     3)قطبی،شمالی یا جُدَی      4)صلیب جنوبی
بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب


نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : نمونه سوالات تستی مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 اسفند 1398 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

مبانی نقشه خوانی قسمت سوم

سیستم های تصویرنقشه یا نمایش شکل زمین

ضرورت استفاده از سیستم های تصویر :

1-ازکره نمی توان به راحتی زمین را شناسایی کرد.

2-به راحتی نمی توان کل سطح کره ی زمین را دریک نگاه دید.

3- اندازه گیری ها روی کره مشکل است.

4-سیستم تصویر فضای سه بعدی را به یک تصویر دو بعدی تبدیل می کند.

تعاریف سیستم تصویر

1-سیستم تصویر عبارت است از انتقال شبکه مدارها و نصف النهارها از روی فضای کروی زمین بر روی سطح هموار کاغذ.

2-سیستم تصویر عبارت است از به تصویر درآوردن مدارات و نصف النهارات یک سطح منحنی و کروی بر یک سطح مسطح

3-ترسیم شکل کره ی زمین بر روی سطوح مختلف را تصویر کردن می نامند و به مدل هایی که این فرایند را انجام می دهند ”سیستم تصویر“می گویند.

نکته ! برای درک مفاهیم سیستم های تصویر دانستن معنای مدارات و نصف النهارات ضرورت دارد.

معروف ترین سیستم های تصویر

1-سیستم تصویر مسطح یا قطبی

2-سیستم تصویر مخروطی

3-سیستم تصویر استوانه ای

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب


نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 4 اسفند 1398 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

مبانی نقشه خوانی قسمت دوم

علائم نقشه

جدول راهنما و علائم قراردادی در هر نقشه معمولا در كادری مستطیل شكل نشان داده می شوند . هدف از استفاده از جدول راهنما این است كه به اطلاعات متن نقشه دسترسی پیدا كنیم .

در تعیین علائم قراردادی سه مشخصه را باید مورد بررسی قرار داد:

1- شكل   2- اندازه  3- رنگ

شكل

شكل علامت طوری انتخاب می شود كه نشان دهنده ی عارضه ی اصلی باشد . مثلا برای نشان دادن فرودگاه می توان از شكل یك هواپیما استفاده كرد.

  اندازه

علائم نسبت به اندازه واقعی عوارض در روی زمین ، بزرگتر ظاهر می شوند .

این اندازه در ارتباط با مقیاس ، اهمیت عارضه و وسعت منطقه ی مورد نظر و تراكم اطلاعات موجود در نقشه تعیین می شود .

رنگ

علائم معمولا به وسیله ی رنگشان گویا می شوند . تعیین رنگ علائم باید طوری باشد كه به رنگ طبیعی عوارض نزدیك باشد.

 مثلا: رنگ آبی برای آب ها ، رنگ سبز برای پوشش گیاهی و مزارع انتخاب می شود .

انواع علائم قراردادی

1.       علائم مكانی

2.       علائم خطی

3.       علائم سطحی

بقیه در ادامه مطلب

 ادامه مطلب


نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 1 اسفند 1398 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

 مبانی نقشه خوانی- تهیه و تنظیم : محمد حسین احسانی

مبانی نقشه خوانی قسمت اول

ضرورت نقشه خوانی

         اجرای هر طرح مطالعاتی ، آبادانی و گردشگری بدون بهر ه گیری از نقشه میسر نخواهد بود .

         موضوعاتی که در نقشه می گنجد متنوّع است و همین امر، کاربرد نقشه را وسعت می بخشد .

         نقشه میدان دید ما را وسعت می بخشد.می توانیم یک شهر را به صورت یک پارچه مشاهده کنیم.

         شناسائی و پیدا کردن شهر ها و مکان ها

          و...

اهمیت نقشه :1- وسیله مشاهده2- وسیله ثبت مشاهدات 3-تجزیه و تحلیل مسائل

تفاوت های عکس و نقشه

تعریف نقشه :نقشه تصویر قائم از تمام یا قسمتی از سطح کره ی زمین روی یک سطح مستوی است که به نسبت معینی (مقیاس) کوچک شده و عوارض و پدیده ها به طور انتخابی و با علائمی خاص روی آن نشان داده شده است .

روش های تهیه ی نقشه :

1- عکس های هوائی با هواپیمای مخصوص

2- تصاویر ماهواره ای با ماهواره های پیشرفته

- عکس های هوائی که به وسیله هواپیمای مخصوص تهیه می شود مبنای تهیه نقشه است .-         تفسیر نقشه هوائی توسط استرسکوپ صورت می گیرد .


کاربرد عکس های هوائی : در امور کشاورزی و منابع طبیعی ، حفاظت خاک و آبخیز داری ، مطالعات زیستی ، تشخیص آلودگی ها ، بررسی توسعه ی شهری ، طراحی راه ها ، گردشگری و باستان شناسی و ... است .و ... است .

اساس نقشه خوانی بر دو اصل استوار است:1- اطلاعات حاشیه نقشه2- اطلاعات متن نقشه

اطلاعات حاشیه ی نقشه

1) طول و عرض جغرافیائی

  ***  طول 180 0 شرقی و غربی  ،، ، عرض 90 0 شمالی و جنوبی) ***

2) کادر نقشه که عمدتا به شکل مستطیل است .

3) عنوان نقشه که در بالای کادر نوشته می شود .

4) جهت ها

جهت ها:

       در روی نقشه های جغرافیائی ، امتداد نقطه ی شمال جغرافیائی به عنوان مبداء مورد استفاده قرار می گیرد و جهت و امتداد هر نقطه ای در سطح زمین نسبت به امتداد شمال به عنوان مبداء مقایسه می گردد .

 

نصف النهارات ، امتداد شمال به جنوب و مدارات امتداد مشرق  به مغرب را نشان می دهند .

ساده ترین راه برای پیدا كردن جهت های جغرافیایی ، استفاده از خورشید است .

دست راست به سمت طلوع خورشید ، مشرق دست چپ به سمت غروب خورشید ،مغرب 

سمت مقابل شمال و پشت سر، جنوب خواهد بود.


 

انواع شمال

1- شمال حقیقی یا شمال جغرافیائی : ((true northامتداد نصف النهارات كه با یك فلش   یا علامت ستاره در

 حاشیه ی نقشه نشان می دهند .

2- شمال مغناطیسی : ( (magnetic northجهت شمالی است كه عقربه قطب نما نشان می دهد . شمال مغناطیسی نسبت به شمال حقیقی ، دارای مقداری انحراف است كه آن را انحراف مغناطیسی می گویند .

3- شمال شبكه : ( (gride northامتداد شمالی محورهای شبكه در مختصات قائم الزاویه ای را شمال شبكه می نامند .

در حقیقت مدارات و نصف النهارات بر هم عمودند .“ بالای آن شمال و مقابل آن جنوب است“

راه های جهت یابی :

1- جهت یابی در روز 2- جهت یابی در شب

جهت یابی در روز :

1-خورشید   

2-  شاخص

3- قطب نما  

4- ساعت عقربه دار

5- آفتاب زدگی تنه درختان  

6- دوایر موجود در تنه درختان     

 7- سنگ قبر مسلمانان كه عمود بر جهت قبله است

 8-سنگ دستشویی  مسلمانان  كه معمولا عمود بر جهت قبله است

9-در لانه ی مورچه ها که در نیم کره ی شمالی به سمت جنوب است.

10- دستگاه GPS 

11- ماندگاری برف 

12- خزه ی تنه ی درختان

جهت یابی در شب :

1- جهت یابی به كمك ستاره قطبی یا جُدَی

2- به كمك دُب اكبر(هفت برادران)

 3- ذات الكرسی

 4- خوشه پروین 

 5- بادبادك شكل 

6- به كمك ماه

قبله یابی به كمك شاخص در دو روز سال :

6 خرداد ، ساعت 13:48 دقیقه به وقت ایران

24 تیر ، ساعت 13:57 دقیقه به وقت ایران

”عكس امتداد سایه ی شاخص جهت قبله را در دو زمان فوق نشان می دهد .“

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب


نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 30 آبان 1397 :: نویسنده : محمد حسین احسانی
برای دانلود فایل مبانی نقشه خوانی بر روی کلمه دانلود کلیک نمایید.

نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
پاسخنامه و راه حل مسائل مقیاس نقشه


نسخه ورد:               دانلود
نسخهPDF:              دانلودنوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
نمونه سوالات چهارگزینه ای مبانی نقشه خوانی

نسخه ورد:                دانلود
نسخهPDF:               دانلودنوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : نمونه سوالات چهارگزینه ای،
لینک های مرتبط :

پاسخنامۀمبانی نقشه خوانی

36 

گزینۀ صحیح

4

37

4

38

3

39

2

40

4

41

4

42

4

43

1

44

2

45

1

46

4

47

4

48

3

49

1

50

4

نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 27 آبان 1395 :: نویسنده : محمد حسین احسانی

پاسخنامه مبانی نقشه خوانی

ردیف

1

گزینه صحیح


4

2

1

3

3

4

3

5

3

6

1

7

2

8

2

9

2

10

1

11

2

12

1

13

1

14

3

15

2

16

2

17

2

18

4

19

1

20

2

21

4

22

4

23

3

24

1

25

2

26

4

27

1

28

1

29

1

30

3

31

2

32

1

33

2

34

3

35

1

نوع مطلب : مبانی نقشه خوانی، 
برچسب ها : مبانی نقشه خوانی،
لینک های مرتبط :


پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
")}style="display:none">

ابزار وبلاگ

تماس با ما

Powered by WebGozar

جغرافیای محمد حسین احسانی

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات